24 arter
Trond Berg Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 18 apr 
  Artsnavn Dato
24   Grønnstilk 6 mai
23   Strandsnipe 6 mai
22   Taksvale 6 mai
21   Heipiplerke 6 mai
20   Tornsanger 6 mai
19   Munk 6 mai
18   Løvsanger 6 mai
17   Sivspurv 6 mai
16   Hvitkinngås 7 apr
15   Toppdykker 7 apr
14   Sivhøne 7 apr
13   Brunnakke 6 mar
12   Stokkand 6 mar
11   Toppand 6 mar
10   Spurvehauk 6 mar
9   Fiskemåke 6 mar
8   Gråmåke 6 mar
7   Flaggspett 6 mar
6   Blåmeis 6 mar
5   Kjøttmeis 6 mar
4   Skjære 6 mar
3   Kaie 6 mar
2   Kråke 6 mar
1   Gråspurv 6 mar