153 arter
Ove Sandvik Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 24 apr 
  Artsnavn Dato
153   Sidensvans 2 des
152   Varsler 28 nov
151   Trekryper 22 nov
150   Sædgås 15 nov
149   Kortnebbgås 15 nov
148   Tundragås 15 nov
147   Gråsisik 13 nov
146   Kongeørn 10 nov
145   Spurveugle 10 okt
144   Fjellvåk 9 okt
143   Krykkje 9 okt
142   Bjørkefink 6 okt
141   Jaktfalk 4 okt
140   Tundralo 4 okt
139   Lomvi 29 sep
138   Båndkorsnebb 28 sep
137   Grankorsnebb 28 sep
136   Løvmeis 23 sep
135   Rødstjert 16 sep
134   Storfugl 5 sep
133   Buskskvett 5 sep
132   Spurvehauk 2 sep
131   Steppehauk 29 aug
130   Hønsehauk 29 aug
129   Polarsnipe 21 aug
128   Sandløper 21 aug
127   Taffeland 1 aug
126   Granmeis 30 jul
125   Toppmeis 30 jul
124   Vandrefalk 26 jul
123   Temmincksnipe 26 jul
122   Tundrasnipe 26 jul
121   Sotsnipe 26 jul
120   Dvergsnipe 22 jul
119   Gråfluesnapper 16 jul
118   Nøtteskrike 16 jul
117   Svartehavsmåke 17 jun
116   Brunsisik 12 jun
115   Islom 1 jun
114   Steinvender 1 jun
113   Rødnebbterne 1 jun
112   Gjøk 1 jun
111   Gresshoppesanger 31 mai
110   Egretthegre 29 mai
109   Sivhauk 29 mai
108   Makrellterne 29 mai
107   Sivsanger 29 mai
106   Trepiplerke 22 mai
105   Svarthvit fluesnapper 22 mai
104   Hvitkinngås 20 mai
103   Myrsnipe 20 mai
102   Hvitvingesvartterne 20 mai
101   Taksvale 20 mai
100   Tårnseiler 16 mai
99   Rørsanger 16 mai
98   Tornsanger 13 mai
97   Møller 11 mai
96   Tornirisk 6 mai
95   Brushane 1 mai
94   Låvesvale 1 mai
93   Rugde 30 apr
92   Ringgås 29 apr
91   Stjertand 29 apr
90   Skjeand 29 apr
89   Toppdykker 29 apr
88   Avosett 29 apr
87   Heilo 29 apr
86   Strandsnipe 29 apr
85   Sandsvale 29 apr
84   Bergirisk 29 apr
83   Løvsanger 26 apr
82   Jernspurv 16 apr
81   Rødvingetrost 10 apr
80   Gransanger 10 apr
79   Sivspurv 10 apr
78   Havsule 9 apr
77   Sandlo 9 apr
76   Svarthalespove 9 apr
75   Lappspove 9 apr
74   Rødstilk 9 apr
73   Skjærpiplerke 9 apr
72   Steinskvett 9 apr
71   Krikkand 7 apr
70   Heipiplerke 3 apr
69   Måltrost 3 apr
68   Sildemåke 1 apr
67   Linerle 28 mar
66   Munk 27 mar
65   Pilfink 27 mar
64   Sothøne 25 mar
63   Hettemåke 25 mar
62   Svartmeis 21 mar
61   Dvergspett 20 mar
60   Duetrost 19 mar
59   Fuglekonge 13 mar
58   Tjeld 12 mar
57   Bydue 12 mar
56   Sanglerke 12 mar
55   Fossekall 3 mar
54   Kattugle 2 mar
53   Stjertmeis 28 feb
52   Stær 28 feb
51   Grågås 25 feb
50   Kanadagås 25 feb
49   Lappfiskand 25 feb
48   Dvergdykker 25 feb
47   Gråhegre 25 feb
46   Bokfink 20 feb
45   Gravand 13 feb
44   Brunnakke 13 feb
43   Siland 13 feb
42   Vipe 13 feb
41   Kaie 13 feb
40   Kornkråke 13 feb
39   Dompap 9 feb
38   Gulspurv 9 feb
37   Svartand 5 feb
36   Sjøorre 5 feb
35   Bergand 28 jan
34   Ærfugl 28 jan
33   Toppskarv 28 jan
32   Storspove 28 jan
31   Svartkråke 28 jan
30   Flaggspett 23 jan
29   Grønnfink 23 jan
28   Grønnsisik 23 jan
27   Tyrkerdue 19 jan
26   Gråspett 18 jan
25   Spettmeis 18 jan
24   Laksand 14 jan
23   Toppand 10 jan
22   Havørn 10 jan
21   Musvåk 10 jan
20   Sangsvane 2 jan
19   Havelle 2 jan
18   Knoppsvane 1 jan
17   Stokkand 1 jan
16   Kvinand 1 jan
15   Storskarv 1 jan
14   Fiskemåke 1 jan
13   Gråmåke 1 jan
12   Svartbak 1 jan
11   Ringdue 1 jan
10   Gjerdesmett 1 jan
9   Rødstrupe 1 jan
8   Svarttrost 1 jan
7   Gråtrost 1 jan
6   Blåmeis 1 jan
5   Kjøttmeis 1 jan
4   Skjære 1 jan
3   Kråke 1 jan
2   Ravn 1 jan
1   Gråspurv 1 jan