10 arter
Leif Bjørn Lunde Tjørveneset 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 24 apr 
  Artsnavn Dato
10   Ærfugl 2 nov
9   Havelle 2 nov
8   Kvinand 2 nov
7   Horndykker 2 nov
6   Spurvehauk 2 nov
5   Gråmåke 2 nov
4   Svartbak 2 nov
3   Kaie 2 nov
2   Stær 2 nov
1   Grankorsnebb 2 nov