188 arter
Arnfred Antonsen Østfold 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 26 apr 
  Artsnavn Dato
188   Isfugl 14 des
187   Haukugle 17 nov
186   Kongeørn 11 nov
185   Dvergdykker 21 okt
184   Svartand 15 okt
183   Kvartbekkasin 11 okt
182   Egretthegre 6 okt
181   Sivhøne 5 okt
180   Lappspove 23 sep
179   Nøttekråke 23 sep
178   Skjeand 9 sep
177   Tundrasnipe 9 sep
176   Tundralo 24 aug
175   Dvergsnipe 8 aug
174   Vepsevåk 21 jul
173   Myrrikse 14 jun
172   Amerikablesand 13 jun
171   Sumpsanger 13 jun
170   Sivsanger 13 jun
169   Skjeggmeis 13 jun
168   Dvergfluesnapper 10 jun
167   Vaktel 8 jun
166   Vannrikse 8 jun
165   Tyrkerdue 7 jun
164   Busksanger 7 jun
163   Tornskate 5 jun
162   Brushane 3 jun
161   Trostesanger 31 mai
160   Blåvingeand 28 mai
159   Hvitbrystlo 28 mai
158   Myrsnipe 28 mai
157   Fjellmyrløper 28 mai
156   Svarthalespove 28 mai
155   Dvergmåke 28 mai
154   Nattravn 22 mai
153   Myrsanger 22 mai
152   Lerkefalk 20 mai
151   Horndykker 19 mai
150   Småspove 19 mai
149   Jordugle 19 mai
148   Nattergal 19 mai
147   Rørsanger 19 mai
146   Brunsisik 19 mai
145   Gulsanger 18 mai
144   Hagesanger 15 mai
143   Tårnseiler 14 mai
142   Gjøk 13 mai
141   Makrellterne 12 mai
140   Tornsanger 12 mai
139   Boltit 9 mai
138   Dobbeltbekkasin 9 mai
137   Rørdrum 5 mai
136   Sotsnipe 5 mai
135   Gråfluesnapper 5 mai
134   Møller 4 mai
133   Grønnstilk 3 mai
132   Sandsvale 3 mai
131   Gulerle 3 mai
130   Rødstjert 2 mai
129   Vendehals 1 mai
128   Trepiplerke 1 mai
127   Buskskvett 1 mai
126   Svarthvit fluesnapper 1 mai
125   Taksvale 30 apr
124   Munk 30 apr
123   Bøksanger 30 apr
122   Hønsehauk 28 apr
121   Strandsnipe 28 apr
120   Hvitkinngås 27 apr
119   Brunnakke 27 apr
118   Heilo 26 apr
117   Løvsanger 24 apr
116   Dvergfalk 22 apr
115   Dverglo 22 apr
114   Gluttsnipe 22 apr
113   Steinskvett 22 apr
112   Låvesvale 21 apr
111   Sivhauk 15 apr
110   Myrhauk 15 apr
109   Rødstilk 15 apr
108   Ringtrost 15 apr
107   Tårnfalk 12 apr
106   Skogsnipe 12 apr
105   Storlom 8 apr
104   Kjernebiter 7 apr
103   Tornirisk 4 apr
102   Smålom 1 apr
101   Fiskeørn 1 apr
100   Skogdue 1 apr
99   Linerle 1 apr
98   Jernspurv 1 apr
97   Gransanger 1 apr
96   Storspove 28 mar
95   Hettemåke 27 mar
94   Kortnebbgås 25 mar
93   Enkeltbekkasin 25 mar
92   Sildemåke 24 mar
91   Heipiplerke 24 mar
90   Måltrost 23 mar
89   Rødvingetrost 22 mar
88   Sædgås 20 mar
87   Taffeland 18 mar
86   Trane 18 mar
85   Trelerke 18 mar
84   Duetrost 18 mar
83   Vintererle 13 mar
82   Toppand 11 mar
81   Toppdykker 11 mar
80   Fjellvåk 11 mar
79   Tjeld 11 mar
78   Sandlo 11 mar
77   Vipe 10 mar
76   Furukorsnebb 10 mar
75   Gravand 3 mar
74   Ærfugl 3 mar
73   Kattugle 3 mar
72   Sanglerke 2 mar
71   Kanadagås 29 feb
70   Jerpe 25 feb
69   Dvergspett 25 feb
68   Bjørkefink 25 feb
67   Grågås 24 feb
66   Ringdue 24 feb
65   Sivspurv 24 feb
64   Storfugl 23 feb
63   Grankorsnebb 22 feb
62   Gråhegre 11 feb
61   Grønlandsmåke 11 feb
60   Sidensvans 11 feb
59   Sothøne 7 feb
58   Bokfink 5 feb
57   Krikkand 29 jan
56   Musvåk 29 jan
55   Kornkråke 29 jan
54   Orrfugl 28 jan
53   Pilfink 26 jan
52   Knoppsvane 24 jan
51   Sjøorre 22 jan
50   Siland 22 jan
49   Svartbak 22 jan
48   Lomvi 22 jan
47   Alke 22 jan
46   Løvmeis 22 jan
45   Gråspurv 16 jan
44   Svartspett 15 jan
43   Toppmeis 15 jan
42   Vandrefalk 14 jan
41   Granmeis 14 jan
40   Stær 14 jan
39   Grønnspett 9 jan
38   Sangsvane 8 jan
37   Havørn 8 jan
36   Rugde 8 jan
35   Laksand 7 jan
34   Bydue 7 jan
33   Svarttrost 7 jan
32   Svartmeis 7 jan
31   Kråke 7 jan
30   Rødstrupe 6 jan
29   Spurvehauk 4 jan
28   Grønnfink 4 jan
27   Gulspurv 4 jan
26   Stokkand 3 jan
25   Stjertand 3 jan
24   Gråmåke 3 jan
23   Flaggspett 3 jan
22   Fossekall 3 jan
21   Gjerdesmett 3 jan
20   Gråtrost 3 jan
19   Trekryper 3 jan
18   Kaie 3 jan
17   Stillits 3 jan
16   Kvinand 2 jan
15   Storskarv 2 jan
14   Fiskemåke 2 jan
13   Spurveugle 2 jan
12   Fuglekonge 2 jan
11   Stjertmeis 2 jan
10   Blåmeis 2 jan
9   Kjøttmeis 2 jan
8   Spettmeis 2 jan
7   Varsler 2 jan
6   Nøtteskrike 2 jan
5   Skjære 2 jan
4   Ravn 2 jan
3   Grønnsisik 2 jan
2   Gråsisik 2 jan
1   Dompap 2 jan