206 arter
Thorstein Holtskog Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 26 apr 
  Artsnavn Dato
206   Rustsnipe 2 okt
205   Svartspett 30 sep
204   Gulbrynsanger 30 sep
203   Kvartbekkasin 28 sep
202   Steppehauk 27 sep
201   Sitronerle 27 sep
200   Dvergfalk 25 sep
199   Jordugle 25 sep
198   Bjørkefink 25 sep
197   Stormsvale 22 sep
196   Storjo 6 sep
195   Temmincksnipe 26 aug
194   Svartstrupe 26 aug
193   Rosenvarsler 23 aug
192   Rødstjert 18 aug
191   Fiskeørn 14 aug
190   Havsvale 13 aug
189   Båndkorsnebb 12 aug
188   Rødstrupesnipe 19 jul
187   Dvergsnipe 19 jul
186   Tundrasnipe 19 jul
185   Toppmeis 7 jul
184   Ørkenlo 5 jul
183   Myrrikse 14 jun
182   Hvithalesvømmesnipe 14 jun
181   Sibirlo 13 jun
180   Svartehavsmåke 13 jun
179   Svømmesnipe 12 jun
178   Myrsanger 11 jun
177   Gjøk 6 jun
176   Ringtrost 3 jun
175   Splitterne 2 jun
174   Gulerle 2 jun
173   Praktærfugl 29 mai
172   Rørsanger 29 mai
171   Åkerrikse 27 mai
170   Vaktel 19 mai
169   Hvitkinngås 17 mai
168   Havhest 17 mai
167   Tyvjo 17 mai
166   Krykkje 17 mai
165   Buskskvett 17 mai
164   Hagesanger 17 mai
163   Gråfluesnapper 17 mai
162   Boltit 16 mai
161   Sumpsanger 14 mai
160   Lomvi 12 mai
159   Møller 12 mai
158   Småspove 11 mai
157   Tornsanger 11 mai
156   Knekkand 10 mai
155   Dverglo 10 mai
154   Tundralo 10 mai
153   Polarsnipe 10 mai
152   Sotsnipe 10 mai
151   Gluttsnipe 10 mai
150   Grønnstilk 10 mai
149   Dvergmåke 10 mai
148   Makrellterne 10 mai
147   Rødnebbterne 10 mai
146   Svartterne 10 mai
145   Tårnseiler 10 mai
144   Svarthalsdykker 29 apr
143   Avosett 29 apr
142   Munk 29 apr
141   Rugde 28 apr
140   Gresshoppesanger 28 apr
139   Strandsnipe 27 apr
138   Taksvale 27 apr
137   Brunsisik 27 apr
136   Ringnebbdykker 26 apr
135   Sivsanger 26 apr
134   Løvsanger 26 apr
133   Bergirisk 26 apr
132   Trepiplerke 18 apr
131   Ringgås 17 apr
130   Skjeand 17 apr
129   Egretthegre 17 apr
128   Jaktfalk 17 apr
127   Heilo 17 apr
126   Brushane 17 apr
125   Skjeggmeis 17 apr
124   Svartkråke 17 apr
123   Lappspurv 17 apr
122   Stillits 12 apr
121   Snadderand 11 apr
120   Låvesvale 11 apr
119   Steinskvett 11 apr
118   Gransanger 11 apr
117   Svartrødstjert 4 apr
116   Sivhauk 3 apr
115   Rødstilk 3 apr
114   Skogsnipe 3 apr
113   Sandsvale 3 apr
112   Heipiplerke 3 apr
111   Måltrost 3 apr
110   Granmeis 31 mar
109   Grankorsnebb 30 mar
108   Enkeltbekkasin 29 mar
107   Tornirisk 28 mar
106   Storlom 27 mar
105   Myrhauk 27 mar
104   Svarthalespove 27 mar
103   Sivspurv 27 mar
102   Trane 26 mar
101   Linerle 26 mar
100   Ørkensteinskvett 26 mar
99   Lappspove 21 mar
98   Storspove 21 mar
97   Sildemåke 18 mar
96   Spettmeis 16 mar
95   Grønnsisik 16 mar
94   Toppdykker 6 mar
93   Vannrikse 6 mar
92   Skogdue 6 mar
91   Tårnfalk 4 mar
90   Amerikablesand 21 feb
89   Gravand 20 feb
88   Havsule 20 feb
87   Vipe 20 feb
86   Sandløper 20 feb
85   Myrsnipe 20 feb
84   Grønlandsmåke 20 feb
83   Vintererle 20 feb
82   Sandlo 18 feb
81   Sanglerke 18 feb
80   Snøspurv 17 feb
79   Hornugle 15 feb
78   Fossekall 11 feb
77   Gjerdesmett 3 feb
76   Jernspurv 1 feb
75   Rødvingetrost 31 jan
74   Sædgås 30 jan
73   Kortnebbgås 30 jan
72   Tundragås 30 jan
71   Stjertand 30 jan
70   Bergand 30 jan
69   Svartand 30 jan
68   Brilleand 30 jan
67   Smålom 30 jan
66   Havørn 30 jan
65   Teist 30 jan
64   Skjærpiplerke 30 jan
63   Havelle 28 jan
62   Sjøorre 28 jan
61   Islom 28 jan
60   Gråstrupedykker 28 jan
59   Horndykker 28 jan
58   Toppskarv 28 jan
57   Vandrefalk 28 jan
56   Tjeld 28 jan
55   Fjæreplytt 28 jan
54   Steinvender 28 jan
53   Alke 28 jan
52   Dvergsvane 27 jan
51   Grågås 27 jan
50   Brunnakke 27 jan
49   Krikkand 27 jan
48   Taffeland 27 jan
47   Lappfiskand 27 jan
46   Laksand 27 jan
45   Dvergdykker 27 jan
44   Spurvehauk 27 jan
43   Flaggspett 27 jan
42   Kattugle 26 jan
41   Svartmeis 25 jan
40   Ravn 25 jan
39   Pilfink 25 jan
38   Sangsvane 18 jan
37   Kanadagås 18 jan
36   Musvåk 18 jan
35   Fuglekonge 18 jan
34   Gråsisik 18 jan
33   Knoppsvane 12 jan
32   Stokkand 12 jan
31   Toppand 12 jan
30   Ærfugl 12 jan
29   Kvinand 12 jan
28   Siland 12 jan
27   Storskarv 12 jan
26   Gråhegre 12 jan
25   Hønsehauk 12 jan
24   Sothøne 12 jan
23   Hettemåke 12 jan
22   Fiskemåke 12 jan
21   Gråmåke 12 jan
20   Svartbak 12 jan
19   Bydue 12 jan
18   Ringdue 12 jan
17   Tyrkerdue 12 jan
16   Rødstrupe 12 jan
15   Svarttrost 12 jan
14   Gråtrost 12 jan
13   Blåmeis 12 jan
12   Kjøttmeis 12 jan
11   Skjære 12 jan
10   Kaie 12 jan
9   Kornkråke 12 jan
8   Kråke 12 jan
7   Stær 12 jan
6   Gråspurv 12 jan
5   Bokfink 12 jan
4   Grønnfink 12 jan
3   Dompap 12 jan
2   Kjernebiter 12 jan
1   Gulspurv 12 jan