60 arter
Tor Fjesme Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 26 apr 
  Artsnavn Dato
58   Nøttekråke 20 jul
57   Sædgås 6 apr
56   Toppdykker 6 apr
55   Sivhøne 6 apr
54   Sildemåke 6 apr
53   Måltrost 6 apr
52   Duetrost 6 apr
51   Toppmeis 6 apr
50   Svartmeis 6 apr
49   Grønnsisik 6 apr
48   Vintererle 3 apr
47   Linerle 3 apr
46   Gjerdesmett 3 apr
45   Rødstrupe 3 apr
44   Bokfink 3 apr
43   Ærfugl 18 mar
42   Storskarv 18 mar
41   Tjeld 18 mar
40   Hettemåke 18 mar
39   Svartbak 18 mar
38   Grønnspett 18 mar
37   Spettmeis 18 mar
36   Stær 18 mar
35   Pilfink 18 mar
34   Knoppsvane 17 mar
33   Sangsvane 17 mar
32   Grågås 17 mar
31   Hvitkinngås 17 mar
30   Kanadagås 17 mar
29   Brunnakke 17 mar
28   Toppand 17 mar
27   Kvinand 17 mar
26   Sothøne 17 mar
25   Ringdue 17 mar
24   Flaggspett 17 mar
23   Dvergspett 17 mar
22   Fuglekonge 17 mar
21   Stjertmeis 17 mar
20   Stillits 17 mar
19   Hønsehauk 12 feb
18   Spurvehauk 12 feb
17   Svartehavsmåke 12 feb
16   Fiskemåke 12 feb
15   Bydue 12 feb
14   Tyrkerdue 12 feb
13   Gråtrost 12 feb
12   Kaie 12 feb
11   Stokkand 8 jan
10   Svarttrost 8 jan
9   Blåmeis 8 jan
8   Kjøttmeis 8 jan
7   Gråsisik 8 jan
6   Gråmåke 7 jan
5   Skjære 7 jan
4   Kråke 7 jan
3   Gråspurv 7 jan
2   Grønnfink 7 jan
1   Dompap 7 jan
+ 2 skjermete arter