56 arter
Morten Martinsen Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 2 mai 
  Artsnavn Dato
56   Kortnebbgås 7 okt
55   Fuglekonge 7 okt
54   Nøttekråke 7 okt
53   Dompap 7 okt
52   Knoppsvane 6 okt
51   Krikkand 6 okt
50   Kvinand 6 okt
49   Storskarv 6 okt
48   Stillits 6 okt
47   Grågås 6 jul
46   Hvitkinngås 6 jul
45   Kanadagås 6 jul
44   Toppand 6 jul
43   Toppdykker 6 jul
42   Sivhøne 6 jul
41   Sothøne 6 jul
40   Bydue 6 jul
39   Svarttrost 6 jul
38   Myrsanger 6 jul
37   Rørsanger 6 jul
36   Hagesanger 6 jul
35   Blåmeis 6 jul
34   Kaie 6 jul
33   Sivspurv 6 jul
32   Hettemåke 5 jul
31   Gråmåke 5 jul
30   Ringdue 5 jul
29   Tårnseiler 5 jul
28   Flaggspett 5 jul
27   Sandsvale 5 jul
26   Taksvale 5 jul
25   Linerle 5 jul
24   Gjerdesmett 5 jul
23   Jernspurv 5 jul
22   Rødstrupe 5 jul
21   Gråtrost 5 jul
20   Møller 5 jul
19   Munk 5 jul
18   Bøksanger 5 jul
17   Løvsanger 5 jul
16   Gråfluesnapper 5 jul
15   Svarthvit fluesnapper 5 jul
14   Svartmeis 5 jul
13   Kjøttmeis 5 jul
12   Trekryper 5 jul
11   Skjære 5 jul
10   Kråke 5 jul
9   Gråspurv 5 jul
8   Pilfink 5 jul
7   Bokfink 5 jul
6   Grønnfink 5 jul
5   Grønnsisik 5 jul
4   Stokkand 4 jul
3   Fiskemåke 4 jul
2   Sildemåke 4 jul
1   Svartrødstjert 4 jul