234 arter
Per Kristian Slagsvold 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 27 apr 
  Artsnavn Dato
234   Kongeørn 27 des
233   Sædgås 24 nov
232   Perleugle 18 nov
231   Konglebit 9 nov
230   Svartstrupetrost 4 nov
229   Jaktfalk 27 okt
228   Alkekonge 24 okt
227   Haukugle 24 okt
226   Snøspurv 21 okt
225   Fjellerke 7 okt
224   Slagugle 7 okt
223   Tartarpiplerke 4 okt
222   Furukorsnebb 1 okt
221   Tundralo 1 sep
220   Storfugl 12 aug
219   Sandløper 7 aug
218   Myrrikse 6 aug
217   Svarthalespove 29 jul
216   Rødnebbterne 24 jul
215   Havlire 23 jul
214   Havsvale 23 jul
213   Lavskrike 17 jun
212   Busksanger 16 jun
211   Elvesanger 16 jun
210   Svartglente 11 jun
209   Dvergsnipe 4 jun
208   Svømmesnipe 4 jun
207   Nattravn 28 mai
206   Tundrasnipe 28 mai
205   Vaktel 28 mai
204   Vepsevåk 26 mai
203   Dobbeltbekkasin 23 mai
202   Gresshoppesanger 23 mai
201   Gjøk 20 mai
200   Rosenfink 20 mai
199   Gulnebblom 19 mai
198   Myrsanger 19 mai
197   Skjeand 19 mai
196   Tornskate 19 mai
195   Boltit 18 mai
194   Fjellmyrløper 18 mai
193   Temmincksnipe 18 mai
192   Dvergfluesnapper 17 mai
191   Gulerle 17 mai
190   Gulsanger 15 mai
189   Hagesanger 15 mai
188   Rørsanger 15 mai
187   Polarsnipe 14 mai
186   Storjo 14 mai
185   Lunde 13 mai
184   Polarjo 13 mai
183   Tyvjo 13 mai
182   Sivsanger 12 mai
181   Blåstrupe 11 mai
180   Åkerrikse 11 mai
179   Tårnseiler 9 mai
178   Brushane 8 mai
177   Bøksanger 7 mai
176   Nattergal 6 mai
175   Buskskvett 5 mai
174   Horndykker 5 mai
173   Sotsnipe 5 mai
172   Gråfluesnapper 4 mai
171   Knekkand 4 mai
170   Rødstjert 4 mai
169   Svartkråke 3 mai
168   Egretthegre 2 mai
167   Tornsanger 2 mai
166   Lerkefalk 1 mai
165   Møller 1 mai
164   Svarthvit fluesnapper 1 mai
163   Steinvender 30 apr
162   Tundragås 29 apr
161   Grønnstilk 28 apr
160   Strandsnipe 28 apr
159   Vendehals 28 apr
158   Munk 27 apr
157   Rovterne 27 apr
156   Småspove 26 apr
155   Sivhauk 25 apr
154   Løvsanger 24 apr
153   Trepiplerke 24 apr
152   Sandsvale 22 apr
151   Taksvale 22 apr
150   Ringtrost 21 apr
149   Gluttsnipe 20 apr
148   Jordugle 20 apr
147   Heilo 19 apr
146   Låvesvale 18 apr
145   Makrellterne 15 apr
144   Snadderand 14 apr
143   Dverglo 13 apr
142   Myrhauk 13 apr
141   Lappspurv 12 apr
140   Skogsnipe 12 apr
139   Steinskvett 12 apr
138   Rødstilk 10 apr
137   Fiskeørn 8 apr
136   Fjellvåk 6 apr
135   Vintererle 5 apr
134   Bergirisk 2 apr
133   Brunsisik 31 mar
132   Trane 29 mar
131   Enkeltbekkasin 25 mar
130   Linerle 25 mar
129   Tornirisk 25 mar
128   Orrfugl 24 mar
127   Kortnebbgås 22 mar
126   Lappugle 19 mar
125   Storspove 18 mar
124   Måltrost 17 mar
123   Sivspurv 17 mar
122   Grønlandsmåke 15 mar
121   Amerikakrikkand 11 mar
120   Dvergfalk 10 mar
119   Sildemåke 10 mar
118   Skogdue 10 mar
117   Trelerke 10 mar
116   Lappspove 9 mar
115   Bokfink 6 mar
114   Vipe 1 mar
113   Sandlo 28 feb
112   Gravand 27 feb
111   Grankorsnebb 19 feb
110   Grønnspett 19 feb
109   Tretåspett 19 feb
108   Kattugle 17 feb
107   Hornugle 16 feb
106   Myrsnipe 15 feb
105   Rugde 12 feb
104   Gråspett 4 feb
103   Rødvingetrost 28 jan
102   Gråstrupedykker 27 jan
101   Fossekall 24 jan
100   Hvitkinngås 24 jan
99   Kanadagås 24 jan
98   Sothøne 24 jan
97   Svartehavsmåke 24 jan
96   Tyrkerdue 24 jan
95   Vandrefalk 24 jan
94   Stillits 23 jan
93   Tjeld 19 jan
92   Kvartbekkasin 17 jan
91   Granmeis 14 jan
90   Jerpe 14 jan
89   Toppmeis 14 jan
88   Gransanger 13 jan
87   Fjæreplytt 11 jan
86   Havørn 11 jan
85   Hønsehauk 11 jan
84   Islom 11 jan
83   Stjertmeis 11 jan
82   Svartmeis 11 jan
81   Tårnfalk 11 jan
80   Dvergspett 10 jan
79   Spurveugle 10 jan
78   Vannrikse 10 jan
77   Dvergdykker 8 jan
76   Nøtteskrike 8 jan
75   Svartspett 8 jan
74   Bjørkefink 5 jan
73   Grågås 5 jan
72   Kjernebiter 5 jan
71   Nøttekråke 5 jan
70   Sanglerke 5 jan
69   Skjeggmeis 5 jan
68   Bydue 3 jan
67   Gråhegre 3 jan
66   Havelle 3 jan
65   Havhest 3 jan
64   Havsule 3 jan
63   Krikkand 3 jan
62   Sjøorre 3 jan
61   Spurvehauk 3 jan
60   Taffeland 3 jan
59   Teist 3 jan
58   Toppskarv 3 jan
57   Ærfugl 2 jan
56   Heipiplerke 2 jan
55   Jernspurv 2 jan
54   Ringdue 2 jan
53   Skjærpiplerke 2 jan
52   Svarttrost 2 jan
51   Trekryper 2 jan
50   Alke 1 jan
49   Bergand 1 jan
48   Blåmeis 1 jan
47   Brunnakke 1 jan
46   Dompap 1 jan
45   Duetrost 1 jan
44   Fiskemåke 1 jan
43   Flaggspett 1 jan
42   Fuglekonge 1 jan
41   Gjerdesmett 1 jan
40   Gråmåke 1 jan
39   Gråsisik 1 jan
38   Gråspurv 1 jan
37   Gråtrost 1 jan
36   Grønnfink 1 jan
35   Grønnsisik 1 jan
34   Gulspurv 1 jan
33   Hettemåke 1 jan
32   Kaie 1 jan
31   Kjøttmeis 1 jan
30   Knoppsvane 1 jan
29   Kornkråke 1 jan
28   Krykkje 1 jan
27   Kråke 1 jan
26   Kvinand 1 jan
25   Laksand 1 jan
24   Lappfiskand 1 jan
23   Lomvi 1 jan
22   Løvmeis 1 jan
21   Musvåk 1 jan
20   Pilfink 1 jan
19   Ravn 1 jan
18   Rødstrupe 1 jan
17   Sangsvane 1 jan
16   Sidensvans 1 jan
15   Siland 1 jan
14   Sivhøne 1 jan
13   Skjære 1 jan
12   Smålom 1 jan
11   Spettmeis 1 jan
10   Stær 1 jan
9   Stjertand 1 jan
8   Stokkand 1 jan
7   Storlom 1 jan
6   Storskarv 1 jan
5   Svartand 1 jan
4   Svartbak 1 jan
3   Toppand 1 jan
2   Toppdykker 1 jan
1   Varsler 1 jan