235 arter
Per Kristian Slagsvold 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 22 sep 
  Artsnavn Dato
235   Kongeørn 27 des
234   Sædgås 24 nov
233   Perleugle 18 nov
232   Konglebit 9 nov
231   Svartstrupetrost 4 nov
230   Jaktfalk 27 okt
229   Alkekonge 24 okt
228   Haukugle 24 okt
227   Snøspurv 21 okt
226   Fjellerke 7 okt
225   Slagugle 7 okt
224   Tartarpiplerke 4 okt
223   Furukorsnebb 1 okt
222   Tundralo 1 sep
221   Storfugl 12 aug
220   Sandløper 7 aug
219   Myrrikse 6 aug
218   Svarthalespove 29 jul
217   Rødnebbterne 24 jul
216   Havlire 23 jul
215   Havsvale 23 jul
214   Lavskrike 17 jun
213   Busksanger 16 jun
212   Elvesanger 16 jun
211   Svartglente 11 jun
210   Dvergsnipe 4 jun
209   Svømmesnipe 4 jun
208   Nattravn 28 mai
207   Tundrasnipe 28 mai
206   Vaktel 28 mai
205   Vepsevåk 26 mai
204   Dobbeltbekkasin 23 mai
203   Gresshoppesanger 23 mai
202   Gjøk 20 mai
201   Rosenfink 20 mai
200   Gulnebblom 19 mai
199   Myrsanger 19 mai
198   Skjeand 19 mai
197   Tornskate 19 mai
196   Boltit 18 mai
195   Fjellmyrløper 18 mai
194   Temmincksnipe 18 mai
193   Dvergfluesnapper 17 mai
192   Gulerle 17 mai
191   Gulsanger 15 mai
190   Hagesanger 15 mai
189   Rørsanger 15 mai
188   Polarsnipe 14 mai
187   Storjo 14 mai
186   Lunde 13 mai
185   Polarjo 13 mai
184   Tyvjo 13 mai
183   Sivsanger 12 mai
182   Blåstrupe 11 mai
181   Åkerrikse 11 mai
180   Tårnseiler 9 mai
179   Brushane 8 mai
178   Bøksanger 7 mai
177   Nattergal 6 mai
176   Buskskvett 5 mai
175   Horndykker 5 mai
174   Sotsnipe 5 mai
173   Gråfluesnapper 4 mai
172   Knekkand 4 mai
171   Rødstjert 4 mai
170   Svartkråke 3 mai
169   Egretthegre 2 mai
168   Tornsanger 2 mai
167   Lerkefalk 1 mai
166   Møller 1 mai
165   Svarthvit fluesnapper 1 mai
164   Steinvender 30 apr
163   Tundragås 29 apr
162   Grønnstilk 28 apr
161   Strandsnipe 28 apr
160   Vendehals 28 apr
159   Munk 27 apr
158   Rovterne 27 apr
157   Småspove 26 apr
156   Sivhauk 25 apr
155   Løvsanger 24 apr
154   Trepiplerke 24 apr
153   Sandsvale 22 apr
152   Taksvale 22 apr
151   Ringtrost 21 apr
150   Gluttsnipe 20 apr
149   Jordugle 20 apr
148   Heilo 19 apr
147   Låvesvale 18 apr
146   Makrellterne 15 apr
145   Snadderand 14 apr
144   Dverglo 13 apr
143   Myrhauk 13 apr
142   Lappspurv 12 apr
141   Skogsnipe 12 apr
140   Steinskvett 12 apr
139   Rødstilk 10 apr
138   Fiskeørn 8 apr
137   Fjellvåk 6 apr
136   Vintererle 5 apr
135   Bergirisk 2 apr
134   Brunsisik 31 mar
133   Trane 29 mar
132   Enkeltbekkasin 25 mar
131   Linerle 25 mar
130   Tornirisk 25 mar
129   Orrfugl 24 mar
128   Kortnebbgås 22 mar
127   Lappugle 19 mar
126   Storspove 18 mar
125   Måltrost 17 mar
124   Sivspurv 17 mar
123   Grønlandsmåke 15 mar
122   Amerikakrikkand 11 mar
121   Dvergfalk 10 mar
120   Sildemåke 10 mar
119   Skogdue 10 mar
118   Trelerke 10 mar
117   Lappspove 9 mar
116   Bokfink 6 mar
115   Vipe 1 mar
114   Sandlo 28 feb
113   Gravand 27 feb
112   Grankorsnebb 19 feb
111   Grønnspett 19 feb
110   Tretåspett 19 feb
109   Kattugle 17 feb
108   Hornugle 16 feb
107   Myrsnipe 15 feb
106   Rugde 12 feb
105   Gråspett 4 feb
104   Rødvingetrost 28 jan
103   Gråstrupedykker 27 jan
102   Fossekall 24 jan
101   Hvitkinngås 24 jan
100   Kanadagås 24 jan
99   Sothøne 24 jan
98   Svartehavsmåke 24 jan
97   Tyrkerdue 24 jan
96   Vandrefalk 24 jan
95   Stillits 23 jan
94   Tjeld 19 jan
93   Kvartbekkasin 17 jan
92   Granmeis 14 jan
91   Jerpe 14 jan
90   Toppmeis 14 jan
89   Gransanger 13 jan
88   Fjæreplytt 11 jan
87   Havørn 11 jan
86   Hønsehauk 11 jan
85   Islom 11 jan
84   Stjertmeis 11 jan
83   Svartmeis 11 jan
82   Tårnfalk 11 jan
81   Dvergspett 10 jan
80   Spurveugle 10 jan
79   Vannrikse 10 jan
78   Dvergdykker 8 jan
77   Nøtteskrike 8 jan
76   Svartspett 8 jan
75   Bjørkefink 5 jan
74   Grågås 5 jan
73   Kjernebiter 5 jan
72   Nøttekråke 5 jan
71   Sanglerke 5 jan
70   Skjeggmeis 5 jan
69   Bydue 3 jan
68   Gråhegre 3 jan
67   Havelle 3 jan
66   Havhest 3 jan
65   Havsule 3 jan
64   Krikkand 3 jan
63   Sjøorre 3 jan
62   Spurvehauk 3 jan
61   Taffeland 3 jan
60   Teist 3 jan
59   Toppskarv 3 jan
58   Ærfugl 2 jan
57   Heipiplerke 2 jan
56   Jernspurv 2 jan
55   Ringdue 2 jan
54   Skjærpiplerke 2 jan
53   Svarttrost 2 jan
52   Trekryper 2 jan
51   Alke 1 jan
50   Bergand 1 jan
49   Blåmeis 1 jan
48   Brunnakke 1 jan
47   Dompap 1 jan
46   Duetrost 1 jan
45   Fiskemåke 1 jan
44   Flaggspett 1 jan
43   Fuglekonge 1 jan
42   Gjerdesmett 1 jan
41   Gråmåke 1 jan
40   Gråsisik 1 jan
39   Gråspurv 1 jan
38   Gråtrost 1 jan
37   Grønnfink 1 jan
36   Grønnsisik 1 jan
35   Gulspurv 1 jan
34   Hettemåke 1 jan
33   Kaie 1 jan
32   Kjøttmeis 1 jan
31   Knoppsvane 1 jan
30   Kornkråke 1 jan
29   Krykkje 1 jan
28   Kråke 1 jan
27   Kvinand 1 jan
26   Laksand 1 jan
25   Lappfiskand 1 jan
24   Lomvi 1 jan
23   Løvmeis 1 jan
22   Musvåk 1 jan
21   Pilfink 1 jan
20   Ravn 1 jan
19   Rødfotand 1 jan
18   Rødstrupe 1 jan
17   Sangsvane 1 jan
16   Sidensvans 1 jan
15   Siland 1 jan
14   Sivhøne 1 jan
13   Skjære 1 jan
12   Smålom 1 jan
11   Spettmeis 1 jan
10   Stær 1 jan
9   Stjertand 1 jan
8   Stokkand 1 jan
7   Storlom 1 jan
6   Storskarv 1 jan
5   Svartand 1 jan
4   Svartbak 1 jan
3   Toppand 1 jan
2   Toppdykker 1 jan
1   Varsler 1 jan