220 arter
Morten Olsen Østfold 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 18 apr 
  Artsnavn Dato
220   Konglebit 25 des
219   Isfugl 10 des
218   Krykkje 2 nov
217   Haukugle 23 okt
216   Havelle 22 okt
215   Alkekonge 19 okt
214   Sibirpiplerke 18 okt
213   Egretthegre 6 okt
212   Fjelljo 16 sep
211   Sandløper 30 aug
210   Tundrasnipe 30 aug
209   Steinvender 30 aug
208   Knekkand 27 aug
207   Nøttekråke 2 aug
206   Tundralo 30 jul
205   Dvergsnipe 30 jul
204   Svarthalespove 30 jul
203   Storjo 23 jul
202   Lunde 23 jul
201   Hornugle 16 jun
200   Sumpsanger 13 jun
199   Myrrikse 12 jun
198   Dvergfluesnapper 10 jun
197   Amerikablesand 9 jun
196   Vaktel 8 jun
195   Tyrkerdue 7 jun
194   Sivsanger 7 jun
193   Busksanger 7 jun
192   Trostesanger 31 mai
191   Hvitbrystlo 28 mai
190   Fjellmyrløper 28 mai
189   Nattergal 28 mai
188   Blåvingeand 27 mai
187   Dvergmåke 25 mai
186   Myrsanger 25 mai
185   Tornskate 24 mai
184   Temmincksnipe 21 mai
183   Nattravn 21 mai
182   Skjærpiplerke 21 mai
181   Vepsevåk 20 mai
180   Gjøk 15 mai
179   Gulsanger 15 mai
178   Havhest 14 mai
177   Havsule 14 mai
176   Polarjo 14 mai
175   Teist 14 mai
174   Jordugle 14 mai
173   Tårnseiler 14 mai
172   Hagesanger 13 mai
171   Rørsanger 12 mai
170   Polarsnipe 11 mai
169   Tyvjo 11 mai
168   Myrsnipe 9 mai
167   Dobbeltbekkasin 9 mai
166   Sotsnipe 9 mai
165   Rødnebbterne 9 mai
164   Blåstrupe 7 mai
163   Gråfluesnapper 6 mai
162   Rørdrum 5 mai
161   Boltit 5 mai
160   Kvartbekkasin 5 mai
159   Småspove 5 mai
158   Avosett 4 mai
157   Brushane 4 mai
156   Vendehals 3 mai
155   Gulerle 3 mai
154   Tornsanger 3 mai
153   Grønnstilk 2 mai
152   Rødstjert 2 mai
151   Svarthvit fluesnapper 2 mai
150   Buskskvett 1 mai
149   Møller 1 mai
148   Trepiplerke 29 apr
147   Steinskvett 29 apr
146   Munk 28 apr
145   Snadderand 27 apr
144   Sivhøne 27 apr
143   Sandsvale 27 apr
142   Stjertand 26 apr
141   Sandlo 26 apr
140   Lappspove 26 apr
139   Låvesvale 26 apr
138   Taksvale 26 apr
137   Bøksanger 25 apr
136   Gluttsnipe 24 apr
135   Hvitkinngås 23 apr
134   Strandsnipe 23 apr
133   Løvsanger 22 apr
132   Skjeand 21 apr
131   Makrellterne 20 apr
130   Bergirisk 20 apr
129   Lerkefalk 19 apr
128   Dverglo 17 apr
127   Ringtrost 16 apr
126   Sivhauk 14 apr
125   Rødstilk 14 apr
124   Tårnfalk 12 apr
123   Storspove 12 apr
122   Vannrikse 11 apr
121   Enkeltbekkasin 11 apr
120   Brunnakke 8 apr
119   Myrhauk 8 apr
118   Fiskeørn 8 apr
117   Heilo 8 apr
116   Skogsnipe 8 apr
115   Storlom 5 apr
114   Rugde 4 apr
113   Dvergfalk 2 apr
112   Kortnebbgås 31 mar
111   Måltrost 29 mar
110   Jernspurv 27 mar
109   Rødvingetrost 27 mar
108   Gransanger 27 mar
107   Linerle 26 mar
106   Tornirisk 26 mar
105   Heipiplerke 23 mar
104   Sildemåke 22 mar
103   Taffeland 18 mar
102   Trane 18 mar
101   Duetrost 18 mar
100   Vandrefalk 15 mar
99   Sivspurv 15 mar
98   Tjeld 14 mar
97   Trelerke 14 mar
96   Sædgås 11 mar
95   Vintererle 11 mar
94   Skogdue 7 mar
93   Grankorsnebb 6 mar
92   Tundragås 5 mar
91   Gråstrupedykker 5 mar
90   Vipe 5 mar
89   Gravand 3 mar
88   Sanglerke 29 feb
87   Kanadagås 26 feb
86   Dvergspett 26 feb
85   Grågås 25 feb
84   Hønsehauk 24 feb
83   Kongeørn 20 feb
82   Kattugle 19 feb
81   Grønlandsmåke 12 feb
80   Sidensvans 9 feb
79   Sothøne 8 feb
78   Lappspurv 4 feb
77   Bokfink 1 feb
76   Kjernebiter 1 feb
75   Bergand 30 jan
74   Musvåk 30 jan
73   Skjeggmeis 30 jan
72   Svartkråke 30 jan
71   Bjørkefink 22 jan
70   Horndykker 18 jan
69   Kornkråke 16 jan
68   Stær 16 jan
67   Krikkand 15 jan
66   Hettemåke 15 jan
65   Storfugl 14 jan
64   Fossekall 14 jan
63   Toppand 13 jan
62   Ærfugl 13 jan
61   Svartand 13 jan
60   Smålom 13 jan
59   Islom 13 jan
58   Dvergdykker 13 jan
57   Toppdykker 13 jan
56   Fjellvåk 13 jan
55   Havørn 11 jan
54   Orrfugl 9 jan
53   Tretåspett 9 jan
52   Trekryper 9 jan
51   Furukorsnebb 9 jan
50   Rødstrupe 8 jan
49   Knoppsvane 7 jan
48   Sjøorre 7 jan
47   Gråhegre 7 jan
46   Lomvi 7 jan
45   Alke 7 jan
44   Ringdue 7 jan
43   Grønnspett 7 jan
42   Sangsvane 6 jan
41   Gjerdesmett 5 jan
40   Fuglekonge 5 jan
39   Stjertmeis 5 jan
38   Varsler 5 jan
37   Laksand 4 jan
36   Svartspett 4 jan
35   Flaggspett 4 jan
34   Svartmeis 4 jan
33   Nøtteskrike 4 jan
32   Gråspurv 4 jan
31   Fiskemåke 3 jan
30   Pilfink 3 jan
29   Jerpe 2 jan
28   Spurvehauk 2 jan
27   Spurveugle 2 jan
26   Svarttrost 2 jan
25   Granmeis 2 jan
24   Toppmeis 2 jan
23   Grønnsisik 2 jan
22   Stokkand 1 jan
21   Kvinand 1 jan
20   Siland 1 jan
19   Storskarv 1 jan
18   Gråmåke 1 jan
17   Svartbak 1 jan
16   Bydue 1 jan
15   Gråtrost 1 jan
14   Løvmeis 1 jan
13   Blåmeis 1 jan
12   Kjøttmeis 1 jan
11   Spettmeis 1 jan
10   Skjære 1 jan
9   Kaie 1 jan
8   Kråke 1 jan
7   Ravn 1 jan
6   Grønnfink 1 jan
5   Stillits 1 jan
4   Gråsisik 1 jan
3   Brunsisik 1 jan
2   Dompap 1 jan
1   Gulspurv 1 jan