142 arter
Jonas Langbråten Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 29 mar 
  Artsnavn Dato
142   Stjertand 13 okt
141   Sjøorre 13 okt
140   Lappfiskand 13 okt
139   Dvergdykker 13 okt
138   Toppdykker 13 okt
137   Horndykker 13 okt
136   Vannrikse 13 okt
135   Vintererle 13 okt
134   Sidensvans 13 okt
133   Svartmeis 13 okt
132   Nøtteskrike 13 okt
131   Bergirisk 13 okt
130   Dompap 13 okt
129   Havelle 10 okt
128   Svartand 10 okt
127   Havhest 10 okt
126   Krykkje 10 okt
125   Alke 10 okt
124   Bydue 10 okt
123   Perleugle 10 okt
122   Vandrefalk 9 okt
121   Svartrødstjert 9 okt
120   Lappspurv 9 okt
119   Tartarpiplerke 8 okt
118   Viersanger 8 okt
117   Varsler 8 okt
116   Hvitkinngås 7 okt
115   Sibirpiplerke 6 okt
114   Gulerle 6 okt
113   Blåstrupe 6 okt
112   Svartstrupe 6 okt
111   Møller 6 okt
110   Eikesanger 6 okt
109   Trekryper 6 okt
108   Havørn 2 okt
107   Trepiplerke 2 okt
106   Gråtrost 2 okt
105   Duetrost 2 okt
104   Hagesanger 2 okt
103   Dvergfluesnapper 2 okt
102   Svarthvit fluesnapper 2 okt
101   Skjære 2 okt
100   Kornkråke 2 okt
99   Dvergspurv 2 okt
98   Kortnebbgås 1 okt
97   Havsule 1 okt
96   Toppskarv 1 okt
95   Gråhegre 1 okt
94   Myrhauk 1 okt
93   Spurvehauk 1 okt
92   Tårnfalk 1 okt
91   Enkeltbekkasin 1 okt
90   Lappspove 1 okt
89   Flaggspett 1 okt
88   Gjerdesmett 1 okt
87   Jernspurv 1 okt
86   Rødstrupe 1 okt
85   Buskskvett 1 okt
84   Svarttrost 1 okt
83   Måltrost 1 okt
82   Hauksanger 1 okt
81   Gulbrynsanger 1 okt
80   Gransanger 1 okt
79   Fuglekonge 1 okt
78   Gråfluesnapper 1 okt
77   Blåmeis 1 okt
76   Kjøttmeis 1 okt
75   Svartkråke 1 okt
74   Ravn 1 okt
73   Bokfink 1 okt
72   Bjørkefink 1 okt
71   Stillits 1 okt
70   Grønnsisik 1 okt
69   Brunsisik 1 okt
68   Rosenfink 1 okt
67   Kjernebiter 1 okt
66   Rødvingetrost 30 sep
65   Sumpsanger 14 mai
64   Grågås 8 mai
63   Taffeland 8 mai
62   Kvinand 8 mai
61   Siland 8 mai
60   Laksand 8 mai
59   Islom 8 mai
58   Storskarv 8 mai
57   Brushane 8 mai
56   Rødstjert 8 mai
55   Steinskvett 8 mai
54   Gråspurv 8 mai
53   Pilfink 8 mai
52   Knoppsvane 7 mai
51   Sangsvane 7 mai
50   Gravand 7 mai
49   Brunnakke 7 mai
48   Snadderand 7 mai
47   Krikkand 7 mai
46   Stokkand 7 mai
45   Skjeand 7 mai
44   Toppand 7 mai
43   Bergand 7 mai
42   Ærfugl 7 mai
41   Sivhauk 7 mai
40   Sothøne 7 mai
39   Tjeld 7 mai
38   Sandlo 7 mai
37   Heilo 7 mai
36   Vipe 7 mai
35   Sandsnipe 7 mai
34   Myrsnipe 7 mai
33   Svarthalespove 7 mai
32   Småspove 7 mai
31   Storspove 7 mai
30   Rødstilk 7 mai
29   Gluttsnipe 7 mai
28   Grønnstilk 7 mai
27   Strandsnipe 7 mai
26   Dvergmåke 7 mai
25   Hettemåke 7 mai
24   Fiskemåke 7 mai
23   Sildemåke 7 mai
22   Gråmåke 7 mai
21   Svartbak 7 mai
20   Makrellterne 7 mai
19   Ringdue 7 mai
18   Sanglerke 7 mai
17   Sandsvale 7 mai
16   Låvesvale 7 mai
15   Heipiplerke 7 mai
14   Skjærpiplerke 7 mai
13   Linerle 7 mai
12   Sivsanger 7 mai
11   Tornsanger 7 mai
10   Munk 7 mai
9   Løvsanger 7 mai
8   Skjeggmeis 7 mai
7   Kaie 7 mai
6   Kråke 7 mai
5   Stær 7 mai
4   Grønnfink 7 mai
3   Tornirisk 7 mai
2   Gulspurv 7 mai
1   Sivspurv 7 mai