247 arter
Martin Eggen 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 25 apr 
  Artsnavn Dato
247   Fjellerke 11 nov
246   Isabellasteinskvett 5 nov
245   Sandsnipe 24 okt
244   Sidensvans 8 okt
243   Rosenvarsler 7 okt
242   Ramasanger 28 sep
241   Sumpsanger 28 sep
240   Kvartbekkasin 27 sep
239   Dvergspurv 25 sep
238   Haukugle 25 sep
237   Starrsanger 23 sep
236   Havsvale 21 sep
235   Polarsisik 21 sep
234   Lappsanger 19 sep
233   Ringand 18 sep
232   Kanadalo 17 sep
231   Polarsvømmesnipe 17 sep
230   Sibirpiplerke 14 sep
229   Rosenfink 11 sep
228   Gulbrynsanger 10 sep
227   Tundrapiplerke 10 sep
226   Myrsanger 7 sep
225   Grålire 6 sep
224   Lappiplerke 5 sep
223   Hauksanger 3 aug
222   Rustsnipe 1 aug
221   Bonapartesnipe 29 jul
220   Vaktel 22 jun
219   Lirype 3 jun
218   Grønnspett 28 mai
217   Dvergsnipe 27 mai
216   Gulsanger 27 mai
215   Ringgås 26 mai
214   Fjelljo 21 mai
213   Svømmesnipe 21 mai
212   Brushane 20 mai
211   Kongeørn 20 mai
210   Praktærfugl 20 mai
209   Temmincksnipe 20 mai
208   Dverglo 15 mai
207   Sitronerle 15 mai
206   Tornskate 15 mai
205   Blåstrupe 14 mai
204   Gulerle 14 mai
203   Lunde 14 mai
202   Polarjo 14 mai
201   Skogdue 14 mai
200   Storjo 14 mai
199   Markpiplerke 13 mai
198   Halsbåndfluesnapper 12 mai
197   Havlire 11 mai
196   Amerikakrikkand 10 mai
195   Dvergmåke 10 mai
194   Hagesanger 10 mai
193   Havhest 10 mai
192   Tundralo 10 mai
191   Tyvjo 10 mai
190   Alaskasnipe 9 mai
189   Boltit 9 mai
188   Gråfluesnapper 9 mai
187   Grønnstilk 9 mai
186   Makrellterne 9 mai
185   Rødnebbterne 9 mai
184   Rødstjert 9 mai
183   Sotsnipe 9 mai
182   Tundrasnipe 9 mai
181   Tårnseiler 9 mai
180   Gjøk 6 mai
179   Buskskvett 5 mai
178   Bøksanger 5 mai
177   Kjernebiter 5 mai
176   Sivsanger 5 mai
175   Svarthvit fluesnapper 5 mai
174   Taksvale 5 mai
173   Tornsanger 5 mai
172   Vendehals 5 mai
171   Møller 2 mai
170   Splitterne 2 mai
169   Knekkand 1 mai
168   Svartrødstjert 1 mai
167   Trepiplerke 29 apr
166   Gluttsnipe 26 apr
165   Munk 26 apr
164   Skogsnipe 26 apr
163   Småspove 26 apr
162   Sandsvale 24 apr
161   Løvsanger 23 apr
160   Rødhodeand 23 apr
159   Gresshoppesanger 22 apr
158   Avosett 21 apr
157   Låvesvale 21 apr
156   Ringtrost 21 apr
155   Strandsnipe 21 apr
154   Bergirisk 20 apr
153   Steinskvett 16 apr
152   Gråspett 13 apr
151   Heilo 13 apr
150   Jernspurv 13 apr
149   Nøtteskrike 13 apr
148   Gransanger 9 apr
147   Furukorsnebb 6 apr
146   Purpurhodeand 6 apr
145   Sivhauk 5 apr
144   Tornirisk 1 apr
143   Svarthalespove 28 mar
142   Duetrost 26 mar
141   Sildemåke 24 mar
140   Kattugle 23 mar
139   Nøttekråke 20 mar
138   Svartspett 20 mar
137   Brunsisik 11 mar
136   Løvmeis 11 mar
135   Skjeggmeis 8 mar
134   Sandlo 4 mar
133   Jordugle 2 mar
132   Spettmeis 21 feb
131   Trane 19 feb
130   Skjeand 18 feb
129   Stillits 18 feb
128   Svartehavsmåke 18 feb
127   Vipe 18 feb
126   Jaktfalk 17 feb
125   Hornugle 15 feb
124   Gravand 7 feb
123   Havsule 7 feb
122   Myrsnipe 7 feb
121   Polarsnipe 7 feb
120   Storlom 2 feb
119   Rugde 1 feb
118   Trekryper 23 jan
117   Polarmåke 21 jan
116   Amerikablesand 17 jan
115   Hettemåke 17 jan
114   Hvitkinngås 17 jan
113   Lappspove 17 jan
112   Lomvi 17 jan
111   Rødstilk 17 jan
110   Rødvingetrost 17 jan
109   Sivspurv 17 jan
108   Steinvender 17 jan
107   Svartmeis 17 jan
106   Vannrikse 17 jan
105   Vintererle 17 jan
104   Dvergdykker 16 jan
103   Enkeltbekkasin 16 jan
102   Kortnebbgås 16 jan
101   Lappfiskand 16 jan
100   Lappspurv 16 jan
99   Måltrost 16 jan
98   Ringdue 16 jan
97   Sædgås 16 jan
96   Sivhøne 16 jan
95   Snadderand 16 jan
94   Toppdykker 16 jan
93   Gråsisik 15 jan
92   Sandløper 15 jan
91   Storspove 15 jan
90   Toppskarv 15 jan
89   Tyrkerdue 15 jan
88   Trelerke 14 jan
87   Varsler 14 jan
86   Dompap 12 jan
85   Fjæreplytt 12 jan
84   Gråstrupedykker 12 jan
83   Gulnebblom 12 jan
82   Horndykker 12 jan
81   Stjertand 12 jan
80   Tjeld 12 jan
79   Tårnfalk 12 jan
78   Fossekall 9 jan
77   Krykkje 9 jan
76   Ærfugl 8 jan
75   Dvergsvane 8 jan
74   Fiskemåke 8 jan
73   Flaggspett 8 jan
72   Grønlandsmåke 8 jan
71   Gulspurv 8 jan
70   Havørn 8 jan
69   Kornkråke 8 jan
68   Myrhauk 8 jan
67   Sanglerke 8 jan
66   Snøspurv 8 jan
65   Sothøne 8 jan
64   Stær 8 jan
63   Alke 6 jan
62   Alkekonge 6 jan
61   Bergand 6 jan
60   Bjørkefink 6 jan
59   Bokfink 6 jan
58   Brilleand 6 jan
57   Brunnakke 6 jan
56   Bydue 6 jan
55   Dvergfalk 6 jan
54   Fjellvåk 6 jan
53   Gjerdesmett 6 jan
52   Grankorsnebb 6 jan
51   Gråspurv 6 jan
50   Gråtrost 6 jan
49   Grønnfink 6 jan
48   Grønnsisik 6 jan
47   Havelle 6 jan
46   Heipiplerke 6 jan
45   Hønsehauk 6 jan
44   Islom 6 jan
43   Kaie 6 jan
42   Krikkand 6 jan
41   Kråke 6 jan
40   Linerle 6 jan
39   Musvåk 6 jan
38   Pilfink 6 jan
37   Ravn 6 jan
36   Rødstrupe 6 jan
35   Sangsvane 6 jan
34   Skjære 6 jan
33   Skjærpiplerke 6 jan
32   Smålom 6 jan
31   Stokkand 6 jan
30   Svartand 6 jan
29   Svartkråke 6 jan
28   Svartstrupe 6 jan
27   Svarttrost 6 jan
26   Taffeland 6 jan
25   Tartarpiplerke 6 jan
24   Teist 6 jan
23   Toppand 6 jan
22   Tundragås 6 jan
21   Vandrefalk 6 jan
20   Båndkorsnebb 2 jan
19   Knoppsvane 2 jan
18   Kvinand 2 jan
17   Laksand 2 jan
16   Spurvehauk 2 jan
15   Blåmeis 1 jan
14   Dvergspett 1 jan
13   Fuglekonge 1 jan
12   Granmeis 1 jan
11   Grågås 1 jan
10   Gråhegre 1 jan
9   Gråmåke 1 jan
8   Kanadagås 1 jan
7   Kjøttmeis 1 jan
6   Orrfugl 1 jan
5   Siland 1 jan
4   Sjøorre 1 jan
3   Storskarv 1 jan
2   Svartbak 1 jan
1   Toppmeis 1 jan