221 arter
Rolf Jørn Fjærbu 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 16 sep 
  Artsnavn Dato
220   Vannpiplerke 31 des
219   Nøttekråke 27 des
218   Polarsvømmesnipe 15 des
217   Dvergsvane 21 nov
216   Tundragås 15 nov
215   Sædgås 11 nov
214   Taffeland 6 nov
213   Kvartbekkasin 29 okt
212   Polarjo 26 okt
211   Tyvjo 24 okt
210   Alkekonge 11 okt
209   Fossekall 10 okt
208   Jordugle 4 okt
207   Tundralo 26 sep
206   Bergand 19 sep
205   Svarthalespove 9 sep
204   Blåstrupe 4 sep
203   Rødnebbterne 31 aug
202   Steppehauk 26 aug
201   Steinvender 23 aug
200   Dvergsnipe 21 aug
199   Polarsnipe 21 aug
198   Sandløper 21 aug
197   Tundrasnipe 21 aug
196   Båndkorsnebb 10 aug
195   Spurveugle 10 aug
194   Sotsnipe 26 jul
193   Vepsevåk 26 jul
192   Fjellvåk 19 jul
191   Stjertmeis 11 jul
190   Glente 10 jul
189   Temmincksnipe 7 jul
188   Rosenstær 4 jul
187   Rosenfink 1 jul
186   Elvesanger 28 jun
185   Brushane 20 jun
184   Triel 20 jun
183   Alke 19 jun
182   Lunde 11 jun
181   Myrsanger 4 jun
180   Åkerrikse 31 mai
179   Sumpsanger 30 mai
178   Vannrikse 30 mai
177   Tornskate 29 mai
176   Ringgås 27 mai
175   Snadderand 27 mai
174   Storjo 27 mai
173   Gulsanger 26 mai
172   Nattergal 26 mai
171   Lerkefalk 23 mai
170   Fiskeørn 22 mai
169   Gråfluesnapper 22 mai
168   Gresshoppesanger 19 mai
167   Nattravn 19 mai
166   Bøksanger 15 mai
165   Gjøk 15 mai
164   Hagesanger 11 mai
163   Tårnseiler 11 mai
162   Brunsisik 8 mai
161   Grønnstilk 7 mai
160   Gulerle 7 mai
159   Hvitkinngås 7 mai
158   Myrhauk 7 mai
157   Sivhauk 7 mai
156   Knekkand 6 mai
155   Vaktel 6 mai
154   Boltit 4 mai
153   Møller 2 mai
152   Sivhøne 2 mai
151   Sivsanger 2 mai
150   Havhest 1 mai
149   Skjeand 1 mai
148   Småspove 1 mai
147   Stjertand 1 mai
146   Teist 1 mai
145   Svartglente 30 apr
144   Dverglo 29 apr
143   Strandsnipe 29 apr
142   Tornsanger 29 apr
141   Makrellterne 26 apr
140   Gluttsnipe 25 apr
139   Rørsanger 24 apr
138   Orrfugl 23 apr
137   Rødstjert 23 apr
136   Svarthvit fluesnapper 23 apr
135   Taksvale 23 apr
134   Trelerke 23 apr
133   Furukorsnebb 22 apr
132   Storfugl 22 apr
131   Trepiplerke 22 apr
130   Munk 21 apr
129   Buskskvett 20 apr
128   Løvsanger 20 apr
127   Tårnfalk 18 apr
126   Vendehals 17 apr
125   Bjørkefink 14 apr
124   Tyrkerdue 14 apr
123   Sandsvale 13 apr
122   Svartspett 13 apr
121   Dvergspett 11 apr
120   Jernspurv 11 apr
119   Tretåspett 11 apr
118   Hornugle 10 apr
117   Bergirisk 8 apr
116   Kortnebbgås 8 apr
115   Rødvingetrost 6 apr
114   Skogsnipe 6 apr
113   Steinskvett 6 apr
112   Trane 6 apr
111   Svartrødstjert 4 apr
110   Krikkand 3 apr
109   Lappspove 3 apr
108   Svartkråke 3 apr
107   Enkeltbekkasin 2 apr
106   Gransanger 2 apr
105   Lappspurv 2 apr
104   Låvesvale 2 apr
103   Myrsnipe 2 apr
102   Tornirisk 2 apr
101   Dvergfalk 1 apr
100   Linerle 1 apr
99   Skogdue 31 mar
98   Måltrost 29 mar
97   Sildemåke 27 mar
96   Heilo 25 mar
95   Sivspurv 25 mar
94   Heipiplerke 24 mar
93   Kanadagås 24 mar
92   Rugde 24 mar
91   Storspove 24 mar
90   Duetrost 19 mar
89   Grønnspett 19 mar
88   Sandlo 19 mar
87   Svartstrupe 18 mar
86   Vintererle 18 mar
85   Gråhegre 14 mar
84   Tjeld 12 mar
83   Gravand 9 mar
82   Vipe 7 mar
81   Vandrefalk 6 mar
80   Granmeis 4 mar
79   Løvmeis 4 mar
78   Brunnakke 28 feb
77   Lappfiskand 28 feb
76   Sanglerke 28 feb
75   Snøspurv 28 feb
74   Toppdykker 24 feb
73   Grågås 9 feb
72   Sidensvans 9 feb
71   Kattugle 6 feb
70   Fuglekonge 29 jan
69   Grankorsnebb 25 jan
68   Havsule 25 jan
67   Spurvehauk 24 jan
66   Grønnsisik 23 jan
65   Stillits 23 jan
64   Kjernebiter 20 jan
63   Stær 20 jan
62   Bokfink 19 jan
61   Skjærpiplerke 19 jan
60   Toppmeis 19 jan
59   Trekryper 19 jan
58   Kornkråke 17 jan
57   Islom 16 jan
56   Pilfink 16 jan
55   Dvergdykker 15 jan
54   Krykkje 15 jan
53   Musvåk 15 jan
52   Rødstilk 15 jan
51   Smålom 15 jan
50   Storlom 15 jan
49   Varsler 15 jan
48   Sangsvane 12 jan
47   Svartmeis 9 jan
46   Nøtteskrike 8 jan
45   Rødfotand 8 jan
44   Skjeggmeis 8 jan
43   Fjæreplytt 7 jan
42   Rødstrupe 7 jan
41   Havørn 4 jan
40   Flaggspett 3 jan
39   Gråsisik 3 jan
38   Gråstrupedykker 3 jan
37   Havelle 3 jan
36   Hettemåke 3 jan
35   Horndykker 3 jan
34   Lomvi 3 jan
33   Bydue 2 jan
32   Gjerdesmett 2 jan
31   Gråtrost 2 jan
30   Kaie 2 jan
29   Mandarinand 2 jan
28   Sjøorre 2 jan
27   Sothøne 2 jan
26   Svarttrost 2 jan
25   Toppskarv 2 jan
24   Ærfugl 1 jan
23   Blåmeis 1 jan
22   Dompap 1 jan
21   Fiskemåke 1 jan
20   Gråmåke 1 jan
19   Gråspurv 1 jan
18   Grønnfink 1 jan
17   Gulspurv 1 jan
16   Hønsehauk 1 jan
15   Kjøttmeis 1 jan
14   Knoppsvane 1 jan
13   Kråke 1 jan
12   Kvinand 1 jan
11   Laksand 1 jan
10   Ravn 1 jan
9   Ringdue 1 jan
8   Siland 1 jan
7   Skjære 1 jan
6   Spettmeis 1 jan
5   Stokkand 1 jan
4   Storskarv 1 jan
3   Svartand 1 jan
2   Svartbak 1 jan
1   Toppand 1 jan
+ 1 skjermet art