220 arter
Rolf Jørn Fjærbu 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 17 apr 
  Artsnavn Dato
219   Vannpiplerke 31 des
218   Nøttekråke 27 des
217   Polarsvømmesnipe 15 des
216   Dvergsvane 21 nov
215   Tundragås 15 nov
214   Sædgås 11 nov
213   Taffeland 6 nov
212   Kvartbekkasin 29 okt
211   Polarjo 26 okt
210   Tyvjo 24 okt
209   Alkekonge 11 okt
208   Fossekall 10 okt
207   Jordugle 4 okt
206   Tundralo 26 sep
205   Bergand 19 sep
204   Svarthalespove 9 sep
203   Blåstrupe 4 sep
202   Rødnebbterne 31 aug
201   Steppehauk 26 aug
200   Steinvender 23 aug
199   Dvergsnipe 21 aug
198   Polarsnipe 21 aug
197   Sandløper 21 aug
196   Tundrasnipe 21 aug
195   Båndkorsnebb 10 aug
194   Spurveugle 10 aug
193   Sotsnipe 26 jul
192   Vepsevåk 26 jul
191   Fjellvåk 19 jul
190   Stjertmeis 11 jul
189   Glente 10 jul
188   Temmincksnipe 7 jul
187   Rosenstær 4 jul
186   Rosenfink 1 jul
185   Elvesanger 28 jun
184   Brushane 20 jun
183   Triel 20 jun
182   Alke 19 jun
181   Lunde 11 jun
180   Myrsanger 4 jun
179   Åkerrikse 31 mai
178   Sumpsanger 30 mai
177   Vannrikse 30 mai
176   Tornskate 29 mai
175   Ringgås 27 mai
174   Snadderand 27 mai
173   Storjo 27 mai
172   Gulsanger 26 mai
171   Nattergal 26 mai
170   Lerkefalk 23 mai
169   Fiskeørn 22 mai
168   Gråfluesnapper 22 mai
167   Gresshoppesanger 19 mai
166   Nattravn 19 mai
165   Bøksanger 15 mai
164   Gjøk 15 mai
163   Hagesanger 11 mai
162   Tårnseiler 11 mai
161   Brunsisik 8 mai
160   Grønnstilk 7 mai
159   Gulerle 7 mai
158   Hvitkinngås 7 mai
157   Myrhauk 7 mai
156   Sivhauk 7 mai
155   Knekkand 6 mai
154   Vaktel 6 mai
153   Boltit 4 mai
152   Møller 2 mai
151   Sivhøne 2 mai
150   Sivsanger 2 mai
149   Havhest 1 mai
148   Skjeand 1 mai
147   Småspove 1 mai
146   Stjertand 1 mai
145   Teist 1 mai
144   Svartglente 30 apr
143   Dverglo 29 apr
142   Strandsnipe 29 apr
141   Tornsanger 29 apr
140   Makrellterne 26 apr
139   Gluttsnipe 25 apr
138   Rørsanger 24 apr
137   Orrfugl 23 apr
136   Rødstjert 23 apr
135   Svarthvit fluesnapper 23 apr
134   Taksvale 23 apr
133   Trelerke 23 apr
132   Furukorsnebb 22 apr
131   Storfugl 22 apr
130   Trepiplerke 22 apr
129   Munk 21 apr
128   Buskskvett 20 apr
127   Løvsanger 20 apr
126   Tårnfalk 18 apr
125   Vendehals 17 apr
124   Bjørkefink 14 apr
123   Tyrkerdue 14 apr
122   Sandsvale 13 apr
121   Svartspett 13 apr
120   Dvergspett 11 apr
119   Jernspurv 11 apr
118   Tretåspett 11 apr
117   Hornugle 10 apr
116   Bergirisk 8 apr
115   Kortnebbgås 8 apr
114   Rødvingetrost 6 apr
113   Skogsnipe 6 apr
112   Steinskvett 6 apr
111   Trane 6 apr
110   Svartrødstjert 4 apr
109   Krikkand 3 apr
108   Lappspove 3 apr
107   Svartkråke 3 apr
106   Enkeltbekkasin 2 apr
105   Gransanger 2 apr
104   Lappspurv 2 apr
103   Låvesvale 2 apr
102   Myrsnipe 2 apr
101   Tornirisk 2 apr
100   Dvergfalk 1 apr
99   Linerle 1 apr
98   Skogdue 31 mar
97   Måltrost 29 mar
96   Sildemåke 27 mar
95   Heilo 25 mar
94   Sivspurv 25 mar
93   Heipiplerke 24 mar
92   Kanadagås 24 mar
91   Rugde 24 mar
90   Storspove 24 mar
89   Duetrost 19 mar
88   Grønnspett 19 mar
87   Sandlo 19 mar
86   Svartstrupe 18 mar
85   Vintererle 18 mar
84   Gråhegre 14 mar
83   Tjeld 12 mar
82   Gravand 9 mar
81   Vipe 7 mar
80   Vandrefalk 6 mar
79   Granmeis 4 mar
78   Løvmeis 4 mar
77   Brunnakke 28 feb
76   Lappfiskand 28 feb
75   Sanglerke 28 feb
74   Snøspurv 28 feb
73   Toppdykker 24 feb
72   Grågås 9 feb
71   Sidensvans 9 feb
70   Kattugle 6 feb
69   Fuglekonge 29 jan
68   Grankorsnebb 25 jan
67   Havsule 25 jan
66   Spurvehauk 24 jan
65   Grønnsisik 23 jan
64   Stillits 23 jan
63   Kjernebiter 20 jan
62   Stær 20 jan
61   Bokfink 19 jan
60   Skjærpiplerke 19 jan
59   Toppmeis 19 jan
58   Trekryper 19 jan
57   Kornkråke 17 jan
56   Islom 16 jan
55   Pilfink 16 jan
54   Dvergdykker 15 jan
53   Krykkje 15 jan
52   Musvåk 15 jan
51   Rødstilk 15 jan
50   Smålom 15 jan
49   Storlom 15 jan
48   Varsler 15 jan
47   Sangsvane 12 jan
46   Svartmeis 9 jan
45   Nøtteskrike 8 jan
44   Skjeggmeis 8 jan
43   Fjæreplytt 7 jan
42   Rødstrupe 7 jan
41   Havørn 4 jan
40   Flaggspett 3 jan
39   Gråsisik 3 jan
38   Gråstrupedykker 3 jan
37   Havelle 3 jan
36   Hettemåke 3 jan
35   Horndykker 3 jan
34   Lomvi 3 jan
33   Bydue 2 jan
32   Gjerdesmett 2 jan
31   Gråtrost 2 jan
30   Kaie 2 jan
29   Mandarinand 2 jan
28   Sjøorre 2 jan
27   Sothøne 2 jan
26   Svarttrost 2 jan
25   Toppskarv 2 jan
24   Ærfugl 1 jan
23   Blåmeis 1 jan
22   Dompap 1 jan
21   Fiskemåke 1 jan
20   Gråmåke 1 jan
19   Gråspurv 1 jan
18   Grønnfink 1 jan
17   Gulspurv 1 jan
16   Hønsehauk 1 jan
15   Kjøttmeis 1 jan
14   Knoppsvane 1 jan
13   Kråke 1 jan
12   Kvinand 1 jan
11   Laksand 1 jan
10   Ravn 1 jan
9   Ringdue 1 jan
8   Siland 1 jan
7   Skjære 1 jan
6   Spettmeis 1 jan
5   Stokkand 1 jan
4   Storskarv 1 jan
3   Svartand 1 jan
2   Svartbak 1 jan
1   Toppand 1 jan
+ 1 skjermet art