20 arter
Dag H Gjerde Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 18 apr 
  Artsnavn Dato
20   Knoppsvane 28 mar
19   Grågås 28 mar
18   Kanadagås 28 mar
17   Stokkand 28 mar
16   Toppand 28 mar
15   Toppdykker 28 mar
14   Sothøne 28 mar
13   Hettemåke 28 mar
12   Fiskemåke 28 mar
11   Gråmåke 28 mar
10   Bydue 28 mar
9   Ringdue 28 mar
8   Rødstrupe 28 mar
7   Svarttrost 28 mar
6   Blåmeis 28 mar
5   Kjøttmeis 28 mar
4   Skjære 28 mar
3   Kråke 28 mar
2   Stær 28 mar
1   Grønnfink 28 mar