232 arter
Oddvar Heggøy 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 20 apr 
  Artsnavn Dato
232   Silkehegre 10 des
231   Brilleand 4 des
230   Mandarinand 4 nov
229   Dvergspurv 16 okt
228   Polarsisik 16 okt
227   Rugde 8 okt
226   Sibirpiplerke 30 sep
225   Turteldue 30 sep
224   Tartarpiplerke 28 sep
223   Grålire 27 sep
222   Gulbrynsanger 27 sep
221   Gråspett 20 sep
220   Svarthodesanger 20 sep
219   Ringgås 16 sep
218   Orrfugl 4 sep
217   Hauksanger 19 aug
216   Fiskeørn 18 aug
215   Rørsanger 18 aug
214   Splitterne 18 aug
213   Rosenfink 16 aug
212   Sandløper 16 aug
211   Tornskate 16 aug
210   Tyrkerdue 16 aug
209   Dvergmåke 15 aug
208   Dvergsnipe 15 aug
207   Sivhauk 15 aug
206   Vepsevåk 9 aug
205   Havsvale 6 aug
204   Brunsisik 5 aug
203   Tornirisk 5 aug
202   Tundrasnipe 5 aug
201   Vintererle 4 aug
200   Storfugl 2 aug
199   Båndkorsnebb 1 aug
198   Gulerle 30 jul
197   Gjerdesmett 29 jul
196   Kvartbekkasin 21 jul
195   Rosenstær 21 jul
194   Gråvingemåke 19 jul
193   Svartstrupe 19 jul
192   Jaktfalk 9 jul
191   Polarmåke 6 jul
190   Gulnebblom 5 jul
189   Havsule 5 jul
188   Havhest 4 jul
187   Havlire 4 jul
186   Lappiplerke 4 jul
185   Lunde 4 jul
184   Polarlomvi 4 jul
183   Storjo 4 jul
182   Tyvjo 4 jul
181   Rødnebbterne 1 jul
180   Fjæreplytt 26 jun
179   Polarjo 26 jun
178   Gjøk 25 jun
177   Fjelljo 24 jun
176   Blåstrupe 21 jun
175   Svartrødstjert 21 jun
174   Vaktel 16 jun
173   Hvitryggspett 13 jun
172   Boltit 12 jun
171   Svartspett 12 jun
170   Lappspurv 11 jun
169   Duetrost 10 jun
168   Møller 10 jun
167   Sotsnipe 10 jun
166   Svømmesnipe 10 jun
165   Sivsanger 2 jun
164   Rødstjert 18 mai
163   Dvergfalk 15 mai
162   Gråfluesnapper 15 mai
161   Hagesanger 15 mai
160   Ringtrost 14 mai
159   Gulsanger 13 mai
158   Tårnseiler 13 mai
157   Taksvale 12 mai
156   Trepiplerke 12 mai
155   Makrellterne 11 mai
154   Buskskvett 10 mai
153   Dverglo 10 mai
152   Kjernebiter 10 mai
151   Temmincksnipe 10 mai
150   Tornsanger 10 mai
149   Gulbeinsnipe 8 mai
148   Lappspove 8 mai
147   Polarsnipe 8 mai
146   Skogsnipe 8 mai
145   Svarthvit fluesnapper 8 mai
144   Tårnfalk 8 mai
143   Brushane 6 mai
142   Gråstrupedykker 6 mai
141   Hvitkinngås 6 mai
140   Knekkand 6 mai
139   Rødhalsgås 6 mai
138   Sandsvale 6 mai
137   Skjeand 6 mai
136   Snadderand 6 mai
135   Vannrikse 6 mai
134   Fjellvåk 3 mai
133   Vandrefalk 3 mai
132   Gluttsnipe 2 mai
131   Heilo 2 mai
130   Løvsanger 2 mai
129   Munk 2 mai
128   Småspove 2 mai
127   Strandsnipe 2 mai
126   Svarthalespove 2 mai
125   Bergirisk 1 mai
124   Fjellrype 1 mai
123   Grønnstilk 1 mai
122   Låvesvale 1 mai
121   Steinskvett 1 mai
120   Måltrost 30 apr
119   Sildemåke 30 apr
118   Jordugle 29 apr
117   Linerle 29 apr
116   Storlom 29 apr
115   Bjørkefink 11 apr
114   Trane 11 apr
113   Gransanger 10 apr
112   Heipiplerke 10 apr
111   Jernspurv 10 apr
110   Rødvingetrost 10 apr
109   Sivspurv 10 apr
108   Tundralo 10 apr
107   Furukorsnebb 9 apr
106   Jerpe 9 apr
105   Lavskrike 9 apr
104   Enkeltbekkasin 3 apr
103   Grønnspett 3 apr
102   Stillits 3 apr
101   Sanglerke 1 apr
100   Storspove 1 apr
99   Bokfink 30 mar
98   Flaggspett 19 mar
97   Perleugle 15 mar
96   Tjeld 15 mar
95   Nøttekråke 28 feb
94   Nøtteskrike 28 feb
93   Toppmeis 28 feb
92   Amerikablesand 20 feb
91   Dvergsvane 20 feb
90   Sædgås 20 feb
89   Skjeggmeis 20 feb
88   Svartkråke 20 feb
87   Taffeland 20 feb
86   Alke 19 feb
85   Bergand 19 feb
84   Fuglekonge 19 feb
83   Islom 19 feb
82   Kanadagås 19 feb
81   Kortnebbgås 19 feb
80   Krikkand 19 feb
79   Lomvi 19 feb
78   Musvåk 19 feb
77   Myrhauk 19 feb
76   Myrsnipe 19 feb
75   Rødstilk 19 feb
74   Sandlo 19 feb
73   Skjærpiplerke 19 feb
72   Sothøne 19 feb
71   Stjertand 19 feb
70   Tundragås 19 feb
69   Vipe 19 feb
68   Alkekonge 5 feb
67   Gravand 5 feb
66   Grågås 5 feb
65   Krykkje 5 feb
64   Snøspurv 5 feb
63   Stær 5 feb
62   Steinvender 5 feb
61   Teist 5 feb
60   Toppskarv 5 feb
59   Dvergspett 23 jan
58   Varsler 23 jan
57   Havelle 22 jan
56   Horndykker 22 jan
55   Pilfink 22 jan
54   Praktærfugl 22 jan
53   Siland 22 jan
52   Sjøorre 22 jan
51   Smålom 22 jan
50   Spurvehauk 22 jan
49   Svartand 22 jan
48   Ærfugl 15 jan
47   Brunnakke 15 jan
46   Fiskemåke 15 jan
45   Knoppsvane 15 jan
44   Lappfiskand 15 jan
43   Ringnebbmåke 15 jan
42   Sivhøne 15 jan
41   Spettmeis 15 jan
40   Svartmeis 15 jan
39   Svarttrost 15 jan
38   Trekryper 15 jan
37   Kongeørn 13 jan
36   Kornkråke 13 jan
35   Havørn 8 jan
34   Dvergdykker 7 jan
33   Grønnsisik 7 jan
32   Hettemåke 7 jan
31   Hønsehauk 7 jan
30   Rødstrupe 7 jan
29   Dompap 6 jan
28   Gulspurv 6 jan
27   Ringdue 6 jan
26   Bydue 5 jan
25   Fossekall 5 jan
24   Gråhegre 5 jan
23   Gråmåke 5 jan
22   Gråspurv 5 jan
21   Gråtrost 5 jan
20   Grønnfink 5 jan
19   Kaie 5 jan
18   Kjøttmeis 5 jan
17   Kråke 5 jan
16   Kvinand 5 jan
15   Laksand 5 jan
14   Løvmeis 5 jan
13   Sangsvane 5 jan
12   Sidensvans 5 jan
11   Skjære 5 jan
10   Stokkand 5 jan
9   Storskarv 5 jan
8   Svartbak 5 jan
7   Toppand 5 jan
6   Blåmeis 3 jan
5   Grankorsnebb 3 jan
4   Granmeis 3 jan
3   Gråsisik 3 jan
2   Lirype 2 jan
1   Ravn 2 jan