0 arter
Observasjoner savnes
 
Gjelder tom. 1 feb 
  Artsnavn Dato