74 arter
Oteren 2012
Sammenlign lister | Månedslister |  
 
Gjelder tom. 17 apr 
  Artsnavn Dato
74   Ringtrost 1 des
73   Spurvehauk 14 nov
72   Konglebit 6 nov
71   Gulspurv 4 nov
70   Sidensvans 21 okt
69   Rødvingetrost 6 okt
68   Gråtrost 30 sep
67   Fuglekonge 30 sep
66   Nøtteskrike 30 sep
65   Rødstjert 9 sep
64   Orrfugl 26 aug
63   Brushane 31 jul
62   Heipiplerke 8 jul
61   Svømmesnipe 1 jun
60   Steinvender 26 mai
59   Svarthvit fluesnapper 26 mai
58   Temmincksnipe 23 mai
57   Sjøorre 20 mai
56   Alke 20 mai
55   Småspove 18 mai
54   Tyvjo 17 mai
53   Trepiplerke 17 mai
52   Storlom 16 mai
51   Myrsnipe 16 mai
50   Strandsnipe 16 mai
49   Rødnebbterne 16 mai
48   Toppand 14 mai
47   Krikkand 13 mai
46   Havelle 13 mai
45   Smålom 13 mai
44   Polarsnipe 13 mai
43   Låvesvale 13 mai
42   Linerle 13 mai
41   Lappspove 11 mai
40   Bjørkefink 8 mai
39   Heilo 7 mai
38   Sildemåke 7 mai
37   Rødstilk 4 mai
36   Grågås 1 mai
35   Brunnakke 1 mai
34   Dvergspett 1 mai
33   Gransanger 1 mai
32   Ringdue 22 apr
31   Bokfink 21 apr
30   Horndykker 17 apr
29   Sandlo 15 apr
28   Gravand 9 apr
27   Kvinand 9 apr
26   Storspove 9 apr
25   Stær 9 apr
24   Stokkand 24 mar
23   Laksand 24 mar
22   Tjeld 24 mar
21   Hettemåke 24 mar
20   Fiskemåke 24 mar
19   Teist 24 mar
18   Snøspurv 24 mar
17   Svartand 18 mar
16   Gråsisik 19 feb
15   Ærfugl 10 feb
14   Siland 10 feb
13   Storskarv 10 feb
12   Fjæreplytt 10 feb
11   Gråmåke 10 feb
10   Svartbak 10 feb
9   Havørn 15 jan
8   Granmeis 15 jan
7   Blåmeis 15 jan
6   Kjøttmeis 15 jan
5   Skjære 15 jan
4   Kråke 15 jan
3   Ravn 15 jan
2   Grønnfink 15 jan
1   Dompap 15 jan