31 arter
Soløyvatnet 2011
Sammenlign lister | Månedslister |  
 
Gjelder tom. 27 apr 
  Artsnavn Dato
31   Sandsvale 6 jun
30   Jernspurv 6 jun
29   Gråtrost 6 jun
28   Rødvingetrost 6 jun
27   Løvsanger 6 jun
26   Bokfink 6 jun
25   Bjørkefink 6 jun
24   Rødnebbterne 31 mai
23   Gjøk 31 mai
22   Sangsvane 26 mai
21   Ravn 26 mai
20   Storlom 16 mai
19   Enkeltbekkasin 16 mai
18   Småspove 16 mai
17   Rødstilk 16 mai
16   Gluttsnipe 16 mai
15   Grønnstilk 16 mai
14   Strandsnipe 16 mai
13   Låvesvale 16 mai
12   Måltrost 16 mai
11   Gransanger 16 mai
10   Sivspurv 16 mai
9   Siland 8 mai
8   Linerle 8 mai
7   Kvinand 6 mai
6   Fiskemåke 6 mai
5   Stokkand 30 apr
4   Toppand 30 apr
3   Horndykker 30 apr
2   Gråhegre 30 apr
1   Brunnakke 29 apr