Funnstatus og rapportmal for

Tundragås, underarten flavirostris

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - 1-10 funn 17.11.2011 LRSK beskr./omst.
Oslo og Akershus - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
Hedmark - 1-10 funn 22.04.2013 LRSK beskr./omst.
Oppland 2 1-10 funn 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
Buskerud 3 1-10 funn 04.09.2008 LRSK beskr./omst.
Vestfold - 1-10 funn 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
Telemark - Ikke observert 15.02.2013 LRSK beskr./omst.
Aust-Agder - Ikke observert 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
Vest-Agder - 11-100 funn 31.01.2015 LRSK beskr./omst.
Rogaland - Uregelmessig 13.03.2015 Samtlige
Hordaland - 11-100 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
Sogn og Fjordane - 1-10 funn 29.11.2004 LRSK beskr./omst.
Møre og Romsdal - 11-100 funn 04.05.2008 Samtlige
Sør-Trøndelag - 11-100 funn 09.09.2012 LRSK beskr./omst.
Nord-Trøndelag - 1-10 funn 04.09.2008 LRSK beskr./omst.
Nordland - Fåtallig 18.10.2008 LRSK beskr./omst.
Troms - Ikke observert 09.04.2001 LRSK beskr./omst.
Finnmark - Ikke observert 16.03.2001 Samtlige
Svalbard og Jan Mayen - Ikke observert 21.05.2001 Samtlige