Funnstatus og rapportmal for

Ringgås

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Sjelden 22.04.2008 Samtlige
Oslo og Akershus - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
Hedmark - 11-100 funn 28.10.2008 LRSK beskr./omst.
Oppland - 11-100 funn 15.04.2008 Samtlige
Buskerud 16 11-100 funn 23.06.2013 Samtlige
Vestfold - Vanlig 10.07.2000 Samtlige
Telemark - Fåtallig 29.05.2012 Samtlige
Aust-Agder 4 1-10 funn 03.11.2008 Samtlige
Vest-Agder - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
Rogaland - Fåtallig 20.05.2008 Samtlige
Hordaland - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
Sogn og Fjordane - Fåtallig 21.12.2000 Samtlige
Møre og Romsdal - Fåtallig 04.05.2008 Samtlige
Sør-Trøndelag - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
Nord-Trøndelag - Sjelden 04.09.2008 Samtlige
Nordland - Fåtallig 18.10.2008 Samtlige
Troms 9 1-10 funn 02.05.2008 Samtlige
Finnmark - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
Svalbard og Jan Mayen - Vanlig 15.04.2008 Samtlige