Funnstatus og rapportmal for

Aust-Agders rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Vanlig hele året 22.10.2008 >75
  Svartsvane 2 Ikke spontan 03.11.2008 Samtlige
  Dvergsvane 1 1-10 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 1-10 funn 01.10.2014 LRSK beskr./omst.
LC Sangsvane - Vanlig 14.11.2002 Ht, >50
VU Sædgås - 1-10 funn 12.01.2010 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - 1-10 funn 11.11.2011 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus 8 1-10 funn 03.11.2008 Samtlige
NA Kortnebbgås - Sjelden 14.11.2002 Samtlige
  Tundragås 11 11-100 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten flavirostris - Ikke observert 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - 11-100 funn 21.05.2010 LRSK beskr./omst.
CR Dverggås - Ikke observert 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 14.11.2002 IH, >300
  Grågås, underarten anser - Vanlig 14.01.2015 IH, >300
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke spontan 14.11.2002 Samtlige
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
NA Stripegås 3 Ikke spontan 03.11.2008 Samtlige
NA Snøgås 3 Ikke spontan 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, hvit fase - Ikke spontan 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, blå fase - Ikke spontan 10.06.2005 LRSK beskr./omst.
  Eskimogås - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
  Keisergås - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
  Ringgås 4 1-10 funn 03.11.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla 2 1-10 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Ringgås, underarten hrota 2 1-10 funn 03.11.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Vanlig 14.11.2002 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 18.01.2005 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig hele året 14.11.2002 >250
  Rødhalsgås - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 14.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Rustand - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke spontan 09.04.2005 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 14.11.2002 >20
  Brudeand - Ikke spontan 10.06.2005 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - Ikke spontan 14.11.2002 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 14.11.2002 H, >50
  Sørblesand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
  Amerikablesand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Sibirand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
NT Snadderand 5 1-10 funn 03.11.2008 Samtlige
  Gulkinnand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 14.11.2002 >75
  Amerikakrikkand - Ikke observert 14.11.2002 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 14.11.2002 >300
  Rødfotand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
NT Stjertand - Fåtallig 16.05.2008 Samtlige
EN Knekkand 15 11-100 funn 03.11.2008 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Kaneland - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
NT Skjeand 16 11-100 funn 03.11.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke spontan 10.06.2005 NSKF-art
  Rødhodeand - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
NA Taffeland 22 11-100 funn 03.11.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 14.11.2002 Ht, >150
VU Bergand - Sjelden 22.10.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig hele året 19.01.2005 I, IH, >350
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig hele året 14.01.2015 I, IH, >350
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 14.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl 1 1-10 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Brilleærfugl - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
VU Stellerand 1 1-10 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 14.11.2002 F, Ht, >50
NT Svartand - Vanlig 14.11.2002 F, H, >500
  Amerikasvartand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
  Brilleand - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig 14.11.2002 F, Ht, >50
  Knoppsjøorre - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke spontan 14.11.2002 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig hele året 14.11.2002 >200
  Hjelmfiskand 1 Ikke spontan 03.11.2008 NSKF-art
  Lappfiskand 23 11-100 funn 03.11.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig hele året 14.11.2002 >50
LC Laksand - Vanlig 14.11.2002 H, >25
  Stivhaleand - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 14.11.2002 NSKF-art
LC Jerpe - Sjelden 22.10.2008 Samtlige
LC Lirype - Vanlig 22.10.2008 K, >40
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig 14.01.2015 K, >40
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 14.01.2015 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Vanlig 14.01.2015 K, >25
  Svalbardrype - Ikke observert 14.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig 14.01.2015 K, >25
LC Orrfugl - Vanlig 14.11.2002 >25
« Forrige12345678Neste »