Funnstatus og rapportmal for

Svalbard og Jan Mayens rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Sjelden 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Svartsvane - Ikke observert 15.04.2008 Samtlige
  Dvergsvane - 1-10 funn 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 04.12.2002 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 1-10 funn 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Sangsvane - Uregelmessig 15.04.2008 Samtlige
VU Sædgås - 1-10 funn 15.04.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - 1-10 funn 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Sædgås, underarten rossicus - 1-10 funn 15.04.2008 Samtlige
NA Kortnebbgås - Vanlig 28.11.2009 H, >500
  Tundragås - 11-100 funn 15.04.2008 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - Ikke observert 21.05.2001 Samtlige
  Tundragås, underarten albifrons - 1-10 funn 15.04.2008 Samtlige
CR Dverggås - Ikke observert 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Uregelmessig 28.11.2009 Samtlige
  Grågås, underarten anser - Uregelmessig 30.12.2014 Samtlige
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 01.06.2001 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 16.10.2001 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - 1-10 funn 16.09.2014 NSKF-art
NA Stripegås - 11-100 funn 15.04.2008 Samtlige
NA Snøgås - 11-100 funn 11.06.2008 Samtlige
  Snøgås, hvit fase - 11-100 funn 11.06.2008 Samtlige
  Snøgås, blå fase - Ikke observert 11.06.2008 Samtlige
  Eskimogås - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
  Ringgås - Vanlig 15.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - Fåtallig 15.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota - Vanlig 15.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans 1 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Vanlig 29.05.2008 H, >500
  Polargås - 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 28.11.2009 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - 1-10 funn 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Rødhalsgås - 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 30.12.2014 LRSK beskr./omst.
  Rustand - Ikke observert 15.04.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 11.06.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 08.02.2003 NSKF-art
LC Gravand - 1-10 funn 15.04.2008 Samtlige
  Brudeand - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Brunnakke - Uregelmessig 28.11.2009 Samtlige
  Sørblesand - Ikke observert 19.08.2003 NSKF-art
  Amerikablesand - Ikke observert 01.06.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 11.06.2008 NSKF-art
NT Snadderand 2 1-10 funn 28.11.2009 LRSK beskr./omst.
  Gulkinnand 2 1-10 funn 11.01.2012 NSKF-art
LC Krikkand - Fåtallig 01.06.2008 Samtlige
  Amerikakrikkand 1 1-10 funn 21.05.2001 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
LC Stokkand - Uregelmessig 01.06.2008 Samtlige
  Rødfotand - Ikke observert 01.06.2001 NSKF-art
NT Stjertand - Uregelmessig 28.11.2009 Samtlige
EN Knekkand 2 1-10 funn 28.11.2009 LRSK beskr./omst.
  Blåvingeand 1 1-10 funn 21.05.2001 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
NT Skjeand - 1-10 funn 04.07.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
  Rødhodeand - Ikke observert 01.06.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 04.12.2002 NSKF-art
NA Taffeland - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Kobberhodeand - Ikke observert 04.12.2002 NSKF-art
  Ringand 1 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 11.06.2008 NSKF-art
LC Toppand - Uregelmessig 01.06.2008 Samtlige
VU Bergand - Sjelden 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Purpurhodeand - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig 01.06.2001 >300
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig 01.06.2008 >300
  Ærfugl, underarten borealis - Vanlig 01.06.2008 >300
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 16.09.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - Vanlig 01.06.2008 H, >25
  Brilleærfugl 1 1-10 funn 11.06.2008 NSKF-art
VU Stellerand - 11-100 funn 29.06.2001 Samtlige
  Harlekinand - 1-10 funn 01.06.2008 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 01.06.2001 H, >20
NT Svartand - Uregelmessig 01.06.2008 Samtlige
  Amerikasvartand - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art
  Brilleand - Ikke observert 01.06.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Sjelden 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Knoppsjøorre - Ikke observert 11.06.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 04.12.2002 NSKF-art
  Islandsand - 1-10 funn 01.06.2008 NSKF-art
LC Kvinand - 1-10 funn 01.06.2008 Samtlige
  Hjelmfiskand - Ikke observert 20.01.2002 NSKF-art
  Lappfiskand - Ikke observert 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Siland - Uregelmessig 01.06.2008 Samtlige
LC Laksand - Sjelden 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Stivhaleand - Ikke observert 29.06.2001 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 04.12.2002 NSKF-art
LC Jerpe - Ikke observert 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Lirype - Ikke observert 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Lirype, underarten lagopus - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Ikke observert 21.05.2001 >10
  Fjellrype, underarten muta - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Svalbardrype - Vanlig 01.06.2008 >10
LC Orrfugl - Ikke observert 01.06.2008 LRSK beskr./omst.
« Forrige12345678Neste »