Funnstatus og rapportmal for

Stokkand

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Vanlig hele året 04.07.2008 >600
Oslo og Akershus - Vanlig hele året 04.08.2008 >1000
Hedmark - Vanlig 06.12.2001 >500
Oppland - Vanlig hele året 15.04.2008 >500
Buskerud - Vanlig hele året 14.03.2001 >500
Vestfold - Vanlig hele året 09.03.2001 >1000
Telemark - Vanlig hele året 09.03.2003 >450
Aust-Agder - Vanlig hele året 14.11.2002 >300
Vest-Agder - Vanlig hele året 02.05.2001 >500
Rogaland - Vanlig hele året 22.05.2008 >1000
Hordaland - Vanlig hele året 04.02.2008 >250
Sogn og Fjordane - Vanlig 21.12.2000 >150
Møre og Romsdal - Vanlig hele året 04.03.2005 >200
Sør-Trøndelag - Vanlig hele året 04.04.2008 >1000
Nord-Trøndelag - Vanlig hele året 04.09.2008 >500
Nordland - Vanlig 28.08.2000 >250
Troms - Vanlig hele året 02.05.2008 >400
Finnmark - Vanlig 08.05.2008 >200
Svalbard og Jan Mayen - Uregelmessig 01.06.2008 Samtlige