Funnstatus og rapportmal for

Finnmarks rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - 11-100 funn 08.05.2008 Samtlige
  Svartsvane - Ikke observert 08.05.2008 Samtlige
  Dvergsvane - 11-100 funn 08.05.2008 Samtlige
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 11-100 funn 08.05.2008 Samtlige
LC Sangsvane - Vanlig 08.05.2008 >75
VU Sædgås - Vanlig 08.05.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Sjelden 10.05.2013 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
NA Kortnebbgås - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Tundragås - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - Ikke observert 16.03.2001 Samtlige
  Tundragås, underarten albifrons - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
CR Dverggås - Sjelden 08.05.2008 Samtlige
LC Grågås - Vanlig 08.05.2008 >500
  Grågås, underarten anser - Vanlig 08.05.2008 >500
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 03.01.2002 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 03.12.2011 NSKF-art
NA Stripegås - Ikke spontan 16.02.2001 Samtlige
NA Snøgås - Ikke spontan 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, hvit fase - Ikke spontan 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, blå fase - Ikke spontan 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Eskimogås - Ikke observert 16.02.2001 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Ringgås - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 16.03.2001 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - 1-10 funn 08.05.2008 Samtlige
  Rødhalsgås - Ikke observert 16.02.2001 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 21.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Rustand 9 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Gravand - Fåtallig 08.05.2008 I, >100
  Brudeand - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand 1 1-10 funn 08.05.2008 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 08.05.2008 >250
  Sørblesand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Amerikablesand 1 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NT Snadderand - Sjelden 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Gulkinnand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 08.05.2008 >100
  Amerikakrikkand - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig 08.05.2008 >200
  Rødfotand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NT Stjertand - Vanlig 08.05.2008 H, >75
EN Knekkand - 11-100 funn 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Blåvingeand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NT Skjeand - Vanlig 08.05.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Rødhodeand 1 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
NA Taffeland - 11-100 funn 08.05.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 08.05.2008 >100
VU Bergand - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig 08.05.2008 I, >5000
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig 08.05.2008 I, >5000
  Ærfugl, underarten borealis - Fåtallig 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 21.02.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - Vanlig 08.05.2008 I, Ht, >2500
  Brilleærfugl 3 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
VU Stellerand - Vanlig 08.05.2008 Samtlige
  Harlekinand 2 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 08.05.2008 >5000
NT Svartand - Vanlig 08.05.2008 >500
  Amerikasvartand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Brilleand 4 1-10 funn 08.05.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig 08.05.2008 H, >250
  Knoppsjøorre - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig 08.05.2008 >150
  Hjelmfiskand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Lappfiskand - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig 08.05.2008 >1000
LC Laksand - Vanlig 08.05.2008 >5000
  Stivhaleand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
LC Jerpe - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
LC Lirype - Vanlig hele året 08.05.2008 >100
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig hele året 08.05.2008 >100
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Vanlig hele året 08.05.2008 >25
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig hele året 08.05.2008 >25
  Svalbardrype - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
LC Orrfugl - Vanlig hele året 12.03.2001 K, H, >10
« Forrige12345678Neste »