Funnstatus og rapportmal for

Oslo og Akershuss rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Vanlig hele året 03.06.2008 >150
  Svartsvane - Ikke observert 04.08.2008 Samtlige
  Dvergsvane - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 11-100 funn 03.06.2008 Samtlige
LC Sangsvane - Vanlig 22.03.2001 Ht, >500
VU Sædgås - Sjelden 04.08.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Sjelden 04.08.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus - Ikke observert 04.08.2008 Samtlige
NA Kortnebbgås - Vanlig 04.08.2008 Ht, >750
  Tundragås - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
CR Dverggås - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 22.03.2001 >750
  Grågås, underarten anser - Vanlig 03.06.2008 >750
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 22.03.2001 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 30.09.2014 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 30.09.2014 NSKF-art
NA Stripegås - Ikke spontan 04.08.2008 Samtlige
NA Snøgås - Ikke spontan 17.09.2014 Samtlige
  Snøgås, hvit fase - Ikke spontan 30.04.2003 Samtlige
  Snøgås, blå fase - Ikke spontan 03.06.2008 Samtlige
  Eskimogås - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Ringgås - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - 1-10 funn 04.08.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota - 1-10 funn 04.08.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Vanlig 22.03.2001 H, >750
  Polargås - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig 22.03.2001 >400
  Rødhalsgås - Sjelden 17.09.2014 NSKF-art
  Niland - 1-10 funn 20.11.2014 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 12.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Rustand - Ikke spontan 29.10.2014 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 22.03.2001 >25
  Brudeand - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - 11-100 funn 04.08.2008 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 22.03.2001 H, >500
  Sørblesand - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
  Amerikablesand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
NT Snadderand - Fåtallig 22.03.2001 Samtlige
  Gulkinnand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 22.03.2001 >1000
  Amerikakrikkand - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 04.08.2008 >1000
  Rødfotand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
NT Stjertand - Fåtallig 04.08.2008 H, >10
EN Knekkand - Fåtallig 22.03.2001 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
NT Skjeand - Fåtallig 04.08.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
  Rødhodeand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
NA Taffeland - Fåtallig 04.08.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand - 1-10 funn 04.08.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 22.03.2001 >100
VU Bergand - Fåtallig 04.08.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig hele året 03.06.2008 >250
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig hele året 03.06.2008 >250
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 03.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 30.09.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
  Brilleærfugl - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
VU Stellerand - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
LC Havelle - Fåtallig 04.08.2008 Ht, >10
NT Svartand - Vanlig 22.03.2001 Ht, >50
  Amerikasvartand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
  Brilleand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Fåtallig 04.08.2008 Ht, >50
  Knoppsjøorre - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 04.08.2008 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig hele året 03.06.2008 >500
  Hjelmfiskand 1 Ikke spontan 29.10.2014 NSKF-art
  Lappfiskand - Sjelden 04.08.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig hele året 03.06.2008 >50
LC Laksand - Vanlig 22.03.2001 H, >200
  Stivhaleand - Ikke observert 22.03.2001 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
LC Jerpe - Vanlig hele året 03.06.2008 H, >5
LC Lirype - Sjelden 04.08.2008 Samtlige
  Lirype, underarten lagopus - Sjelden 03.06.2008 Samtlige
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 03.06.2008 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Ikke observert 22.03.2001 LRSK beskr./omst.
  Svalbardrype - Ikke observert 03.06.2008 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Ikke observert 12.01.2015 LRSK beskr./omst.
LC Orrfugl - Vanlig hele året 03.06.2008 >15
« Forrige12345678Neste »