Funnstatus og rapportmal for

Polargås, underarten hutchinsii

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
Oslo og Akershus - Ikke observert 03.06.2008 NSKF-art
Hedmark - Ikke observert 14.07.2004 NSKF-art
Oppland - Ikke observert 13.09.2014 NSKF-art
Buskerud - Ikke observert 04.09.2008 NSKF-art
Vestfold - Ikke observert 10.06.2005 NSKF-art
Telemark - Ikke observert 19.01.2005 NSKF-art
Aust-Agder - Ikke observert 18.01.2005 NSKF-art
Vest-Agder - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
Rogaland - Ikke spontan 27.03.2011 NSKF-art
Hordaland - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
Sogn og Fjordane - Ikke observert 13.09.2014 NSKF-art
Møre og Romsdal - Ikke observert 04.05.2008 NSKF-art
Sør-Trøndelag - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
Nord-Trøndelag - Ikke observert 07.12.2009 NSKF-art
Nordland - Ikke observert 26.09.2013 NSKF-art
Troms - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
Finnmark - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
Svalbard og Jan Mayen - 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art