Funnstatus og rapportmal for

Knoppsvane

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Vanlig 04.07.2008 >300
Oslo og Akershus - Vanlig hele året 03.06.2008 >150
Hedmark - Vanlig 02.12.2001 F, H, >10
Oppland - Vanlig hele året 20.10.2008 Ht, >50
Buskerud - Vanlig 04.09.2008 F, FH, >100
Vestfold - Vanlig 04.05.2008 >250
Telemark - Vanlig hele året 11.10.2008 >100
Aust-Agder - Vanlig hele året 22.10.2008 >75
Vest-Agder - Vanlig hele året 15.05.2008 >100
Rogaland - Vanlig hele året 28.10.2008 F, >100
Hordaland - Vanlig hele året 29.09.2014 >40
Sogn og Fjordane - Sjelden 23.04.2008 Samtlige
Møre og Romsdal - 11-100 funn 04.05.2008 Samtlige
Sør-Trøndelag - Sjelden 12.03.2009 Samtlige
Nord-Trøndelag - 11-100 funn 04.09.2008 Samtlige
Nordland - Fåtallig 18.10.2008 Samtlige
Troms 8 1-10 funn 28.11.2009 Samtlige
Finnmark - 11-100 funn 08.05.2008 Samtlige
Svalbard og Jan Mayen - Sjelden 15.04.2008 LRSK beskr./omst.