Funnstatus og rapportmal for

Tromss rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane 8 1-10 funn 28.11.2009 Samtlige
  Svartsvane - Ikke observert 24.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane 4 1-10 funn 28.11.2009 Samtlige
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 17.04.2008 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - Ikke observert 17.04.2008 Samtlige
LC Sangsvane - Vanlig 19.10.2000 H, >25
VU Sædgås - Fåtallig 29.04.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Fåtallig 29.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Sædgås, underarten rossicus - Ikke observert 02.05.2008 Samtlige
NA Kortnebbgås - Vanlig 02.05.2008 F, Ht, >250
  Tundragås 9 1-10 funn 26.03.2011 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - Ikke observert 09.04.2001 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - Sjelden 30.01.2011 Samtlige
CR Dverggås 4 1-10 funn 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 19.10.2000 F, H, >300
  Grågås, underarten anser - Vanlig 09.02.2011 F, H, >300
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 09.04.2001 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke spontan 09.02.2011 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
NA Stripegås 11 11-100 funn 03.05.2008 Samtlige
NA Snøgås 3 1-10 funn 03.05.2008 Samtlige
  Snøgås, hvit fase - 1-10 funn 09.02.2011 Samtlige
  Snøgås, blå fase - Sjelden 09.02.2011 Samtlige
  Eskimogås - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Ringgås 9 1-10 funn 02.05.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla 1 1-10 funn 02.05.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota 8 1-10 funn 02.05.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 09.04.2001 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Fåtallig 30.10.2000 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 09.04.2001 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
NA Kanadagås 17 11-100 funn 03.05.2008 Samtlige
  Rødhalsgås - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 26.12.2014 LRSK beskr./omst.
  Rustand 1 1-10 funn 02.05.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 02.05.2008 F, H, >20
  Brudeand - Ikke observert 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - Ikke observert 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
LC Brunnakke - Vanlig 19.10.2000 >250
  Sørblesand - Ikke observert 02.05.2008 NSKF-art
  Amerikablesand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
NT Snadderand - Fåtallig 19.10.2000 Samtlige
  Gulkinnand - Ikke observert 02.05.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 19.10.2000 >100
  Amerikakrikkand 1 1-10 funn 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 02.05.2008 >400
  Rødfotand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
NT Stjertand - Vanlig 19.10.2000 Ht, >10
EN Knekkand - Fåtallig 30.10.2000 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 02.05.2008 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
NT Skjeand - Vanlig 02.05.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 09.04.2001 NSKF-art
  Rødhodeand - Ikke observert 02.05.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
NA Taffeland 8 1-10 funn 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Kobberhodeand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 02.05.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 19.10.2000 >50
VU Bergand - Fåtallig 19.10.2000 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig hele året 02.05.2008 F, >1000
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig 09.02.2011 F, >1000
  Ærfugl, underarten borealis - Fåtallig 02.05.2008 Samtlige
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 13.09.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - Vanlig 02.05.2008 F, Ht, >300
  Brilleærfugl - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
VU Stellerand 13 11-100 funn 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 02.05.2008 >300
NT Svartand - Vanlig 19.10.2000 H, >150
  Amerikasvartand - Ikke observert 09.04.2001 NSKF-art
  Brilleand 2 1-10 funn 02.05.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig 19.10.2000 H, >200
  Knoppsjøorre - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig 19.10.2000 >50
  Hjelmfiskand - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
  Lappfiskand 17 11-100 funn 02.05.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig hele året 02.05.2008 >150
LC Laksand - Vanlig 19.10.2000 H, >150
  Stivhaleand 1 1-10 funn 12.04.2001 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 09.02.2011 NSKF-art
LC Jerpe - Sjelden 02.05.2008 LRSK beskr./omst.
LC Lirype - Vanlig hele året 02.05.2008 >50
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig hele året 09.02.2011 >50
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 09.02.2011 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Vanlig hele året 02.05.2008 >20
  Svalbardrype - Ikke observert 09.02.2011 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig hele året 09.02.2011 >20
LC Orrfugl - Vanlig hele året 03.05.2008 >20
« Forrige12345678Neste »