Funnstatus og rapportmal for

Grågås

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Vanlig 22.04.2008 >1000
Oslo og Akershus - Vanlig 22.03.2001 >750
Hedmark - Vanlig 02.12.2001 H, >100
Oppland - Fåtallig 15.04.2008 Ht, >20
Buskerud - Vanlig 08.08.2000 F, FH, >400
Vestfold - Vanlig hele året 04.04.2008 H, >3000
Telemark - Vanlig 09.03.2003 IH, >750
Aust-Agder - Vanlig 14.11.2002 IH, >300
Vest-Agder - Vanlig hele året 31.01.2015 >1000
Rogaland - Vanlig hele året 27.03.2011 F, >1000
Hordaland - Vanlig 04.05.2008 IH, >500
Sogn og Fjordane - Vanlig 21.12.2000 H, >250
Møre og Romsdal - Vanlig 04.05.2008 >500
Sør-Trøndelag - Vanlig 17.04.2008 IH, >2000
Nord-Trøndelag - Vanlig 25.04.2008 IH, >1000
Nordland - Vanlig 27.08.2000 >750
Troms - Vanlig 19.10.2000 F, H, >300
Finnmark - Vanlig 08.05.2008 >500
Svalbard og Jan Mayen - Uregelmessig 28.11.2009 Samtlige