Funnstatus og rapportmal for

Havelle

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Fåtallig 04.07.2008 I, Ht, >30
Oslo og Akershus - Fåtallig 04.08.2008 Ht, >10
Hedmark - Fåtallig 27.04.2010 Samtlige
Oppland - Fåtallig 05.04.2002 Samtlige
Buskerud - Sjelden 04.09.2008 Samtlige
Vestfold - Fåtallig 04.04.2008 I, Ht, >50
Telemark - Vanlig 10.10.2008 I, H, >100
Aust-Agder - Vanlig 14.11.2002 F, Ht, >50
Vest-Agder - Vanlig 10.09.2004 I, Ht, >100
Rogaland - Vanlig 05.05.2008 I, Ht, >125
Hordaland - Vanlig 17.07.2000 IK, H, >50
Sogn og Fjordane - Vanlig 21.12.2000 F, Ht, >100
Møre og Romsdal - Vanlig 23.02.2001 F, Ht, >150
Sør-Trøndelag - Vanlig hele året 04.04.2008 I, Ht, >100
Nord-Trøndelag - Vanlig 17.11.2000 I, Ht, >500
Nordland - Vanlig 15.09.2008 KH, >250
Troms - Vanlig 02.05.2008 >300
Finnmark - Vanlig 08.05.2008 >5000
Svalbard og Jan Mayen - Vanlig 01.06.2001 H, >20