Funnstatus og rapportmal for

Praktærfugl

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold 10 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
Oslo og Akershus - 1-10 funn 04.08.2008 LRSK beskr./omst.
Hedmark - Ikke observert 28.10.2008 LRSK beskr./omst.
Oppland - Ikke observert 15.04.2008 LRSK beskr./omst.
Buskerud - Ikke observert 04.09.2008 LRSK beskr./omst.
Vestfold - 11-100 funn 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
Telemark 35 11-100 funn 15.07.2014 Samtlige
Aust-Agder 1 1-10 funn 03.11.2008 LRSK beskr./omst.
Vest-Agder - 11-100 funn 15.05.2008 LRSK beskr./omst.
Rogaland - 11-100 funn 05.01.2012 LRSK beskr./omst.
Hordaland 22 11-100 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
Sogn og Fjordane - 1-10 funn 21.12.2000 LRSK beskr./omst.
Møre og Romsdal - 11-100 funn 04.05.2008 Samtlige
Sør-Trøndelag - Fåtallig 04.04.2008 Samtlige
Nord-Trøndelag - Sjelden 03.06.2008 LRSK beskr./omst.
Nordland - Vanlig 18.10.2008 H, >200
Troms - Vanlig 02.05.2008 F, Ht, >300
Finnmark - Vanlig 08.05.2008 I, Ht, >2500
Svalbard og Jan Mayen - Vanlig 01.06.2008 H, >25