Funnstatus og rapportmal for

Sør-Trøndelags rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Sjelden 12.03.2009 Samtlige
  Svartsvane - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane - 1-10 funn 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 1-10 funn 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
LC Sangsvane - Vanlig 04.04.2008 Ht, >300
VU Sædgås - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus - Sjelden 08.03.2014 Samtlige
NA Kortnebbgås - Vanlig 04.04.2008 Ht, >5000
  Tundragås - Sjelden 09.09.2012 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - 11-100 funn 09.09.2012 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - Sjelden 09.09.2012 Samtlige
CR Dverggås - 1-10 funn 07.09.2014 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 17.04.2008 IH, >2000
  Grågås, underarten anser - Vanlig 17.04.2008 IH, >2000
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 03.05.2001 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 07.09.2014 NSKF-art
NA Stripegås - Uregelmessig 17.04.2008 Samtlige
NA Snøgås 6 1-10 funn 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, hvit fase - Ikke spontan 24.09.2003 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, blå fase - Ikke spontan 24.09.2003 LRSK beskr./omst.
  Eskimogås - Ikke observert 03.07.2000 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 03.07.2000 NSKF-art
  Ringgås - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - 11-100 funn 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Ringgås, underarten hrota - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Vanlig 04.04.2008 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig 04.04.2008 >200
  Rødhalsgås 1 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Knoppand - Ikke observert 07.09.2014 LRSK beskr./omst.
  Rustand - 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 04.04.2008 >100
  Brudeand 2 Ikke spontan 07.09.2014 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - 11-100 funn 06.04.2009 LRSK beskr./omst.
LC Brunnakke - Vanlig 04.04.2008 >50
  Sørblesand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Amerikablesand - 1-10 funn 17.04.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NT Snadderand - Sjelden 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Gulkinnand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 17.04.2008 >100
  Amerikakrikkand - 1-10 funn 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 07.09.2014 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 04.04.2008 >1000
  Rødfotand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NT Stjertand - Vanlig 17.04.2008 Samtlige
EN Knekkand - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 04.07.2000 NSKF-art
  Kaneland 1 Ikke spontan 04.04.2008 NSKF-art
NT Skjeand - Sjelden 17.04.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Rødhodeand 1 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NA Taffeland - Sjelden 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Kobberhodeand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Ringand - 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 04.04.2008 K, >50
VU Bergand - Fåtallig 04.04.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig hele året 04.04.2008 I, >1000
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig hele året 07.04.2011 I, >1000
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 07.04.2011 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 07.09.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - Fåtallig 04.04.2008 Samtlige
  Brilleærfugl - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
VU Stellerand - 1-10 funn 17.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig hele året 04.04.2008 I, Ht, >100
NT Svartand - Vanlig hele året 17.04.2008 I, Ht, >100
  Amerikasvartand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Brilleand - 11-100 funn 17.04.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig hele året 04.04.2008 I, Ht, >500
  Knoppsjøorre - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Islandsand 1 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig hele året 04.04.2008 >500
  Hjelmfiskand 1 Ikke spontan 04.04.2008 NSKF-art
  Lappfiskand - Sjelden 04.04.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig hele året 04.04.2008 >1000
LC Laksand - Vanlig hele året 17.04.2008 >30
  Stivhaleand 4 1-10 funn 17.04.2008 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
LC Jerpe - Vanlig hele året 17.04.2008 KHt, >10
LC Lirype - Vanlig hele året 04.04.2008 >50
  Lirype, underarten variegatus - Vanlig 17.04.2008 H, >25
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig hele året 17.04.2008 >50
LC Fjellrype - Vanlig hele året 17.04.2008 K, >100
  Svalbardrype - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig hele året 17.04.2008 K, >100
LC Orrfugl - Vanlig hele året 17.04.2008 >25
« Forrige12345678Neste »