Funnstatus og rapportmal for

Ærfugl, underarten mollissima

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Vanlig 22.04.2008 I, IHt, >2000
Oslo og Akershus - Vanlig hele året 03.06.2008 >250
Hedmark - Fåtallig 03.12.2009 LRSK beskr./omst.
Oppland - 11-100 funn 17.01.2015 Samtlige
Buskerud - Vanlig 21.04.2008 I, IHt, >1000
Vestfold - Vanlig hele året 22.01.2015 >1000
Telemark - Vanlig hele året 25.11.2011 I, >3000
Aust-Agder - Vanlig hele året 14.01.2015 I, IH, >350
Vest-Agder - Vanlig hele året 12.05.2010 I, >500
Rogaland - Vanlig hele året 27.03.2011 I, IHt, >600
Hordaland - Vanlig hele året 13.11.2010 I, >500
Sogn og Fjordane - Vanlig 22.12.2014 F, >350
Møre og Romsdal - Vanlig 04.01.2015 F, >350
Sør-Trøndelag - Vanlig hele året 07.04.2011 I, >1000
Nord-Trøndelag - Vanlig hele året 22.01.2015 I, >1000
Nordland - Vanlig hele året 18.01.2015 >1500
Troms - Vanlig 09.02.2011 F, >1000
Finnmark - Vanlig 08.05.2008 I, >5000
Svalbard og Jan Mayen - Vanlig 01.06.2008 >300