Funnstatus og rapportmal for

Lirype, underarten variegatus

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
Oslo og Akershus - Ikke observert 03.06.2008 LRSK beskr./omst.
Hedmark - Ikke observert 03.12.2009 LRSK beskr./omst.
Oppland - Ikke observert 17.01.2015 LRSK beskr./omst.
Buskerud - Ikke observert 04.09.2008 LRSK beskr./omst.
Vestfold - Ikke observert 22.01.2015 LRSK beskr./omst.
Telemark - Ikke observert 25.11.2011 LRSK beskr./omst.
Aust-Agder - Ikke observert 14.01.2015 LRSK beskr./omst.
Vest-Agder - Ikke observert 29.04.2008 LRSK beskr./omst.
Rogaland - Ikke observert 27.03.2011 LRSK beskr./omst.
Hordaland - Ikke observert 04.03.2008 LRSK beskr./omst.
Sogn og Fjordane - Ikke observert 22.12.2014 LRSK beskr./omst.
Møre og Romsdal - Vanlig hele året 04.05.2008 H, >10
Sør-Trøndelag - Vanlig 17.04.2008 H, >25
Nord-Trøndelag - Ikke observert 07.12.2009 LRSK beskr./omst.
Nordland - Ikke observert 18.01.2015 LRSK beskr./omst.
Troms - Ikke observert 09.02.2011 LRSK beskr./omst.
Finnmark - Ikke observert 08.05.2008 LRSK beskr./omst.
Svalbard og Jan Mayen - Ikke observert 11.06.2008 LRSK beskr./omst.