Funnstatus og rapportmal for

Svanegås

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Ikke observert 17.11.2011 LRSK beskr./omst.
Oslo og Akershus - Ikke observert 30.09.2014 LRSK beskr./omst.
Hedmark - Ikke observert 28.10.2008 LRSK beskr./omst.
Oppland - Ikke observert 29.10.2002 LRSK beskr./omst.
Buskerud - Ikke observert 19.12.2001 LRSK beskr./omst.
Vestfold - Ikke spontan 11.07.2002 LRSK beskr./omst.
Telemark - Ikke observert 06.05.2008 Samtlige
Aust-Agder - Ikke spontan 14.11.2002 Samtlige
Vest-Agder - Ikke spontan 01.10.2014 Samtlige
Rogaland - Ikke spontan 27.03.2011 LRSK beskr./omst.
Hordaland - Ikke observert 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
Sogn og Fjordane - Ikke observert 16.11.2001 LRSK beskr./omst.
Møre og Romsdal - Ikke observert 04.05.2008 LRSK beskr./omst.
Sør-Trøndelag - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
Nord-Trøndelag - Ikke observert 25.04.2008 LRSK beskr./omst.
Nordland - Ikke spontan 01.10.2014 LRSK beskr./omst.
Troms - Ikke spontan 09.02.2011 LRSK beskr./omst.
Finnmark - Ikke observert 03.01.2002 LRSK beskr./omst.
Svalbard og Jan Mayen - Ikke observert 16.10.2001 LRSK beskr./omst.