Funnstatus og rapportmal for

Niland

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
Oslo og Akershus - 1-10 funn 20.11.2014 NSKF-art
Hedmark 1 1-10 funn 28.10.2008 NSKF-art
Oppland 1 1-10 funn 15.04.2008 NSKF-art
Buskerud 1 1-10 funn 04.09.2008 NSKF-art
Vestfold - Ikke observert 10.07.2000 NSKF-art
Telemark 1 1-10 funn 06.05.2008 NSKF-art
Aust-Agder - Ikke observert 22.10.2008 NSKF-art
Vest-Agder - 1-10 funn 01.10.2014 NSKF-art
Rogaland 3 1-10 funn 05.01.2012 NSKF-art
Hordaland 1 1-10 funn 23.11.2009 NSKF-art
Sogn og Fjordane - Ikke observert 21.12.2000 NSKF-art
Møre og Romsdal - Ikke observert 25.02.2001 NSKF-art
Sør-Trøndelag - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
Nord-Trøndelag 2 1-10 funn 04.11.2008 NSKF-art
Nordland 1 Ikke spontan 18.10.2008 NSKF-art
Troms - Ikke observert 19.10.2000 NSKF-art
Finnmark - Ikke observert 08.05.2008 NSKF-art
Svalbard og Jan Mayen - Ikke observert 21.05.2001 NSKF-art