Funnstatus og rapportmal for

Bergand

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
RArtsnavnFunnStatusOppdatertKriterierPeriode
Østfold - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
Oslo og Akershus - Fåtallig 04.08.2008 Samtlige
Hedmark - Fåtallig 28.10.2008 Samtlige
Oppland - Vanlig 15.04.2008 Samtlige
Buskerud - Fåtallig 04.10.2008 Samtlige
Vestfold - Fåtallig 04.04.2008 Samtlige
Telemark - Fåtallig 09.03.2003 Samtlige
Aust-Agder - Sjelden 22.10.2008 Samtlige
Vest-Agder - Vanlig 19.05.2008 Samtlige
Rogaland - Vanlig 05.01.2012 I, Ht, >50
Hordaland - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
Sogn og Fjordane - Fåtallig 23.04.2008 Samtlige
Møre og Romsdal - Fåtallig 04.05.2008 Samtlige
Sør-Trøndelag - Fåtallig 04.04.2008 Samtlige
Nord-Trøndelag - Fåtallig 17.11.2000 Samtlige
Nordland - Fåtallig 18.10.2008 Samtlige
Troms - Fåtallig 19.10.2000 Samtlige
Finnmark - Fåtallig 08.05.2008 Samtlige
Svalbard og Jan Mayen - Sjelden 01.06.2008 LRSK beskr./omst.