Funnstatus og rapportmal for

Hordalands rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Vanlig hele året 29.09.2014 >40
  Svartsvane - Ikke spontan 04.02.2008 Samtlige
  Dvergsvane 7 1-10 funn 18.09.2012 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - Ikke observert 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
LC Sangsvane - Vanlig 04.07.2008 Ht, >75
VU Sædgås 31 11-100 funn 18.09.2010 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - 11-100 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Sædgås, underarten rossicus - 1-10 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
NA Kortnebbgås - Fåtallig 15.04.2008 Samtlige
  Tundragås - Sjelden 18.09.2010 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - 11-100 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - 11-100 funn 04.02.2008 Samtlige
CR Dverggås - Ikke observert 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 04.05.2008 IH, >500
  Grågås, underarten anser - Vanlig 04.05.2008 IH, >500
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 05.09.2002 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 14.09.2014 NSKF-art
NA Stripegås 8 Ikke spontan 18.09.2010 Samtlige
NA Snøgås 1 Ikke spontan 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, hvit fase 1 Ikke spontan 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, blå fase - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Eskimogås - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 17.07.2000 NSKF-art
  Ringgås - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - 1-10 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Ringgås, underarten hrota - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig 23.11.2009 >250
  Rødhalsgås - Ikke observert 17.07.2000 NSKF-art
  Niland 1 1-10 funn 23.11.2009 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 22.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Rustand 1 1-10 funn 04.04.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 01.11.2003 NSKF-art
LC Gravand - Fåtallig 23.11.2009 I, Ht, >20
  Brudeand - Ikke observert 04.04.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand 31 11-100 funn 18.09.2010 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 04.04.2008 >150
  Sørblesand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Amerikablesand 1 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 17.07.2000 NSKF-art
NT Snadderand 29 11-100 funn 23.11.2009 LRSK beskr./omst.
  Gulkinnand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 17.07.2000 >100
  Amerikakrikkand 6 1-10 funn 23.11.2009 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 17.07.2000 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 04.02.2008 >250
  Rødfotand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
NT Stjertand - Sjelden 04.02.2008 Samtlige
EN Knekkand 52 11-100 funn 18.09.2010 LRSK beskr./omst.
  Blåvingeand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
NT Skjeand - Fåtallig 01.05.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Rødhodeand 1 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
NA Taffeland - Sjelden 04.02.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 04.04.2008 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand 1 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 17.07.2000 H, >200
VU Bergand - Fåtallig 04.02.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig 17.07.2000 I, >500
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig hele året 13.11.2010 I, >500
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 02.09.2008 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 21.02.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl 22 11-100 funn 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Brilleærfugl - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
VU Stellerand - Ikke observert 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand 1 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 17.07.2000 IK, H, >50
NT Svartand - Vanlig 17.07.2000 IK, H, >100
  Amerikasvartand - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
  Brilleand 3 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig 17.07.2000 H, >100
  Knoppsjøorre - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 04.02.2008 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig 17.07.2000 H, >100
  Hjelmfiskand 1 Ikke spontan 04.02.2008 NSKF-art
  Lappfiskand - Sjelden 04.02.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig 17.07.2000 >50
LC Laksand - Fåtallig 04.02.2008 H, >25
  Stivhaleand 1 1-10 funn 04.02.2008 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 05.09.2002 NSKF-art
LC Jerpe 2 Ikke spontan 04.02.2008 LRSK beskr./omst.
LC Lirype - Vanlig hele året 02.09.2008 K, >25
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig hele året 02.09.2008 K, >25
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 04.03.2008 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype - Vanlig hele året 02.09.2008 NeF, >50
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig 04.03.2008 NeF, >50
  Svalbardrype - Ikke observert 04.03.2008 LRSK beskr./omst.
LC Orrfugl - Vanlig hele året 02.09.2008 >10
« Forrige12345678Neste »