Funnstatus og rapportmal for

Vest-Agders rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Vanlig hele året 15.05.2008 >100
  Svartsvane - Ikke spontan 12.05.2010 LRSK beskr./omst.
  Dvergsvane - 11-100 funn 29.04.2008 Samtlige
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 06.01.2005 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 11-100 funn 05.11.2008 Samtlige
LC Sangsvane - Vanlig 15.05.2008 Ht, >100
VU Sædgås - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Sjelden 07.02.2014 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus - Fåtallig 31.01.2015 Samtlige
NA Kortnebbgås - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
  Tundragås - Fåtallig 19.05.2008 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - 11-100 funn 31.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - Fåtallig 29.04.2008 Samtlige
CR Dverggås 1 Ikke spontan 12.05.2010 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig hele året 31.01.2015 >1000
  Grågås, underarten anser - Vanlig hele året 31.01.2015 >1000
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 04.05.2001 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke spontan 01.10.2014 Samtlige
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
NA Stripegås - Ikke spontan 19.05.2008 Samtlige
NA Snøgås - Ikke spontan 19.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, hvit fase - Ikke spontan 06.01.2005 LRSK beskr./omst.
  Snøgås, blå fase - Ikke spontan 06.01.2005 LRSK beskr./omst.
  Eskimogås - Ikke observert 12.05.2010 NSKF-art
  Keisergås - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
  Ringgås - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - Fåtallig 04.06.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota - Fåtallig 29.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 02.05.2001 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Fåtallig 15.05.2008 Samtlige
  Polargås - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig hele året 13.01.2005 >199
  Rødhalsgås 1 1-10 funn 29.04.2008 NSKF-art
  Niland - 1-10 funn 01.10.2014 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 01.10.2014 LRSK beskr./omst.
  Rustand - 11-100 funn 15.05.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 02.05.2001 F, >49
  Brudeand - Ikke spontan 19.05.2008 LRSK beskr./omst.
NA Mandarinand - 11-100 funn 06.02.2011 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 16.10.2003 >199
  Sørblesand - Ikke spontan 07.01.2005 NSKF-art
  Amerikablesand 2 1-10 funn 12.05.2010 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 12.05.2010 NSKF-art
NT Snadderand - Sjelden 19.05.2008 Samtlige
  Gulkinnand - Ikke observert 15.05.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 02.05.2001 >299
  Amerikakrikkand 3 1-10 funn 12.05.2010 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 02.05.2001 >500
  Rødfotand - Ikke observert 19.05.2008 NSKF-art
NT Stjertand - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
EN Knekkand - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 12.05.2010 NSKF-art
  Kaneland - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
NT Skjeand - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke spontan 01.10.2014 NSKF-art
  Rødhodeand - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 07.01.2005 NSKF-art
NA Taffeland - Vanlig 15.05.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 07.01.2005 NSKF-art
  Ringand 5 1-10 funn 12.05.2010 NSKF-art
  Hvitøyeand - Ikke observert 02.05.2001 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig hele året 12.05.2010 H, >300
VU Bergand - Vanlig 19.05.2008 Samtlige
  Purpurhodeand 1 1-10 funn 12.05.2010 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig hele året 16.10.2003 I, >500
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig hele året 12.05.2010 I, >500
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 05.11.2008 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 01.10.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl - 11-100 funn 15.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Brilleærfugl - Ikke observert 07.01.2005 NSKF-art
VU Stellerand - 11-100 funn 15.05.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 02.05.2001 NSKF-art
LC Havelle - Vanlig 10.09.2004 I, Ht, >100
NT Svartand - Vanlig hele året 12.05.2010 I, Ht, >500
  Amerikasvartand - Ikke observert 02.05.2001 NSKF-art
  Brilleand - 1-10 funn 15.05.2008 NSKF-art
NT Sjøorre - Vanlig 15.05.2008 I, Ht, >100
  Knoppsjøorre - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig hele året 19.01.2005 >200
  Hjelmfiskand - Ikke observert 29.04.2008 NSKF-art
  Lappfiskand - Fåtallig 02.05.2001 Samtlige
LC Siland - Vanlig hele året 19.01.2005 >75
LC Laksand - Vanlig 02.05.2001 H, >50
  Stivhaleand 2 1-10 funn 12.05.2010 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 07.01.2005 NSKF-art
LC Jerpe - Ikke observert 31.01.2015 LRSK beskr./omst.
LC Lirype - Vanlig hele året 29.04.2008 K, >50
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 29.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Lirype, underarten lagopus - Vanlig hele året 12.05.2010 K, >50
LC Fjellrype - Vanlig hele året 31.01.2015 K, H, >50
  Svalbardrype - Ikke observert 29.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Vanlig hele året 31.01.2015 K, H, >50
LC Orrfugl - Vanlig hele året 31.01.2015 H, >50
« Forrige12345678Neste »