Funnstatus og rapportmal for

Østfolds rapportområde

För att underlätta läsningen av artlistan presenteras raser, hybrider och obestämda med indrag. Du kan klicka på rubriken över varje kolumn i tabellen för att sortera urvalet. Välj fyndstatus för att begränsa artlistan med hjälp av nedanstående formulär.

Rapportområde
Artsutvalg
Funnstatus

Tegnforklaring

Følgende observasjoner skal rapporteres til LRSK

 • NSKF-art Skal alltid beskrives og først rapporteres til LRSK
 • LRSK beskr./omst. Samtlige
 • I Samtlige innlandsobservasjoner
 • K Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • KK Samtlige observasjoner i kystkommunene
 • IK Samtlige innlandsobservasjoner i kyst og skjærgård
 • F Samtlige observasjoner i fjellet
 • NeF Samtlige observasjoner unntatt i fjellet
 • H Samtlige hekkefunn eller sannsynlige* hekkinger
 • Ht Ht
 • IH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i innlandet
 • IHt Samtlige observasjoner i innlandet med indikasjoner på hekking
 • KKH Samtlige hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kystkommunene
 • KKHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kystkommunene
 • KH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i kyst og skjærgård
 • KHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking i kyst og skjærgård
 • IKH IKH
 • IKHt Samtlige innlandsobservasjoner i kyst eller skjærgård med indikasjon på hekking
 • FH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger i fjellet skal rapporteres
 • FHt Samtlige observasjoner i fjellet der det er indikasjon på hekking skal rapporteres til LRSK
 • NeFH Hekkinger eller sannsynlige hekkinger utenfor fjellområder skal rapporteres.
 • NeFHt Samtlige observasjoner med indikasjon på hekking utenfor fjellområder.
 •  Samtlige observasjoner innenfor perioden skal rapporteres. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
 •  Det er ikke nødvendig å rapportere arten i denne perioden. Hold muspekeren over perioden for nøyaktig dato.
« Forrige12345678Neste »
RArtsnavn FunnStatusOppdatertKriterierPeriode
LC Knoppsvane - Vanlig 04.07.2008 >300
  Svartsvane 2 1-10 funn 22.04.2008 Samtlige
  Dvergsvane - 11-100 funn 04.07.2008 Samtlige
  Dvergsvane, rasen columbianus - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Dvergsvane, rasen bewickii - 11-100 funn 04.07.2008 Samtlige
LC Sangsvane - Vanlig 04.07.2008 H, >300
VU Sædgås - Sjelden 22.04.2008 Samtlige
  Sædgås, underarten fabalis - Sjelden 16.12.2011 Samtlige
  Sædgås, underarten rossicus - Sjelden 16.12.2011 Samtlige
NA Kortnebbgås - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
  Tundragås - Sjelden 04.07.2008 Samtlige
  Tundragås, underarten flavirostris - 1-10 funn 17.11.2011 LRSK beskr./omst.
  Tundragås, underarten albifrons - Sjelden 04.07.2008 Samtlige
CR Dverggås 3 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
LC Grågås - Vanlig 22.04.2008 >1000
  Grågås, underarten anser - Vanlig 22.04.2008 >1000
  Grågås, underarten rubrirostris - Ikke observert 17.11.2011 LRSK beskr./omst.
  Svanegås - Ikke observert 17.11.2011 LRSK beskr./omst.
  Kanadagås, underarten parvipes - Ikke observert 29.09.2014 NSKF-art
NA Stripegås - 11-100 funn 07.01.2003 Samtlige
NA Snøgås - 11-100 funn 07.01.2003 Samtlige
  Snøgås, hvit fase - 11-100 funn 07.01.2003 Samtlige
  Snøgås, blå fase - 1-10 funn 04.07.2008 Samtlige
  Eskimogås - Ikke observert 22.04.2008 NSKF-art
  Keisergås - Ikke observert 22.04.2008 NSKF-art
  Ringgås - Sjelden 22.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten bernicla - 11-100 funn 04.07.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten hrota - Sjelden 22.04.2008 Samtlige
  Ringgås, underarten nigricans - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NA Hvitkinngås - Vanlig 07.01.2003 H, >350
  Polargås - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten minima - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Polargås, underarten hutchinsii - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NA Kanadagås - Vanlig 04.07.2008 H, >250
  Rødhalsgås - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Niland - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Knoppand - Ikke spontan 22.01.2015 LRSK beskr./omst.
  Rustand 4 1-10 funn 04.07.2008 NSKF-art
  Maorirustand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Praktrustand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Gravand - Vanlig 04.07.2008 IH, >150
  Brudeand - 1-10 funn 04.07.2008 Samtlige
NA Mandarinand - 11-100 funn 04.07.2008 Samtlige
LC Brunnakke - Vanlig 04.07.2008 H, >150
  Sørblesand - Ikke observert 22.04.2008 NSKF-art
  Amerikablesand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Sibirand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NT Snadderand - Sjelden 04.07.2008 Samtlige
  Gulkinnand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Krikkand - Vanlig 04.07.2008 H, >500
  Amerikakrikkand 3 1-10 funn 22.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Kappand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Stokkand - Vanlig hele året 04.07.2008 >600
  Rødfotand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NT Stjertand - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
EN Knekkand - Sjelden 04.07.2008 Samtlige
  Blåvingeand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Kaneland - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NT Skjeand - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
  Gulnebbkrikkand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Rødhodeand 3 1-10 funn 04.07.2008 NSKF-art
  Kanvasand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
NA Taffeland - Sjelden 22.04.2008 Samtlige
  Kobberhodeand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Ringand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Hvitøyeand 1 1-10 funn 04.07.2008 NSKF-art
LC Toppand - Vanlig 07.01.2003 H, >150
VU Bergand - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
  Purpurhodeand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Ærfugl - Vanlig 22.04.2008 I, IHt, >2000
  Ærfugl, underarten mollissima - Vanlig 22.04.2008 I, IHt, >2000
  Ærfugl, underarten borealis - Ikke observert 22.04.2008 LRSK beskr./omst.
  Ærfugl, underarten v-nigrum - Ikke observert 29.09.2014 NSKF-art
NA Praktærfugl 10 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Brilleærfugl - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
VU Stellerand 3 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Harlekinand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Havelle - Fåtallig 04.07.2008 I, Ht, >30
NT Svartand - Vanlig 04.07.2008 I, Ht, >750
  Amerikasvartand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Brilleand - 1-10 funn 17.11.2011 NSKF-art
NT Sjøorre - Fåtallig 04.07.2008 I, Ht, >75
  Knoppsjøorre - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Bøffeland - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
  Islandsand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Kvinand - Vanlig hele året 04.07.2008 >500
  Hjelmfiskand 1 1-10 funn 04.07.2008 NSKF-art
  Lappfiskand - Sjelden 04.07.2008 Samtlige
LC Siland - Vanlig 04.07.2008 I, IHt, >100
LC Laksand - Vanlig 04.07.2008 H, >50
  Stivhaleand 1 1-10 funn 04.07.2008 NSKF-art
  Hvithodeand - Ikke observert 04.07.2008 NSKF-art
LC Jerpe - Fåtallig 04.07.2008 Samtlige
LC Lirype 7 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Lirype, underarten lagopus - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Lirype, underarten variegatus - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
LC Fjellrype 2 1-10 funn 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Svalbardrype - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
  Fjellrype, underarten muta - Ikke observert 04.07.2008 LRSK beskr./omst.
LC Orrfugl - Vanlig 04.07.2008 >15
« Forrige12345678Neste »