Dagens Fugl

Frøysland 20.9-22.9 2014
• Tyrkerdue  18 ind. Frøyslandstjønna, Frøysland, VA 22.9 Tor Egil Høgsås (Liveien)

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014