Dagens Fugl

Frøysland 21.11-23.11 2014
• Tyrkerdue  1 ind. Frøyslandstjønna, Frøysland, VA 22.11 Tor Egil Høgsås 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014