Dagens Fugl

Frøysland 31.8-2.9 2014
• Tyrkerdue  8 ind. Frøyslandstjønna, Frøysland, VA 31.8 Tor Egil Høgsås mfl. (To par har trolig hekket området Frøyslandstjønna - Vangsveien)

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014