Dagens Fugl

Frøysland 19.10-21.10 2014
• Tyrkerdue  5 ind. Frøyslandstjønna, Frøysland, VA 19.10 Tor Egil Høgsås 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014