Dagens Fugl

Frøysland 24.10-26.10 2014
• Tyrkerdue  2 ind. Frøyslandstjønna, Frøysland, VA 25.10 Tor Egil Høgsås mfl. 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014