Dagens Fugl

Moelv 21.11-23.11 2014
  Storskarv  1 ind. Hagavika, Moelv, He 23.11 kl. 11:50 Per Jan Hagevik 
  Kvinand  2 ind. Hagavika, Moelv, He 23.11 kl. 11:50 Per Jan Hagevik 
  Storskarv  1 ind. Moelv brygge, Moelv, He 23.11 kl. 11:40 Per Jan Hagevik 
  Gråmåke  1 1K  Moelv brygge, Moelv, He 23.11 kl. 11:40 Per Jan Hagevik 
  Kvinand  1 ind. Brennerivika, Moelv, He 23.11 kl. 11:30 Per Jan Hagevik 
  Stokkand  11 ind. Brennerivika, Moelv, He 23.11 kl. 11:30 Per Jan Hagevik 
• Kjernebiter  1 ind. næringssøkende Solbakkeveien 5, Moelv, He 22.11 kl. 09:45-09:50 Roy Joløkken 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014