Dagens Fugl

Moelv 2.3-4.3 2015
  Stillits  1 ind. Moelv, He 2.3 Per Jan Hagevik 
  Grønnsisik  10 ind. sang/spill Moelv, He 2.3 Per Jan Hagevik 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2015