Dagens Fugl

Moelv 29.1-31.1 2015
  Sangsvane  3 ind. rastende Moelv brygge, Moelv, He 30.1 Gunstein Wigemyr 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2015