Dagens Fugl

Moelv 24.7-26.7 2014
• Lerkefalk  1 ind. næringssøkende Fossen, Moelv, He 24.7 Per Jan Hagevik 
  Gransanger  1 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 24.7 Per Jan Hagevik 
  Fuglekonge  2 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 24.7 Per Jan Hagevik 
  Hagesanger  1 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 24.7 Per Jan Hagevik 
  Munk  2 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 24.7 Per Jan Hagevik 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014