Dagens Fugl

Moelv 29.10-31.10 2014
  Stjertmeis  3 ind. næringssøkende Solbakkeveien 5, Moelv, He 29.10 kl. 07:30-07:35 Roy Joløkken 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014