Dagens Fugl

Moelv 31.7-2.8 2014
  Gråmåke  450 ind. Moelv, He 31.7 Per Jan Hagevik 
  Sildemåke  61 ind. Moelv, He 31.7 Per Jan Hagevik 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014