Dagens Fugl

Moelv 25.11-27.11 2014
  Gjerdesmett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Moelv, He 25.11 kl. 07:55 Per Jan Hagevik 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014