Dagens Fugl

Brødløs-Skutevollen 19.9-21.9 2014
  Knoppsvane  2 ad +4 1K  Brødløs-Skutevollen, Seljordsvatnet NV, Te 19.9 Thorstein Holtskog 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014