Dagens Fugl

Nybo 15.4-17.4 2014
  Storspove  3 ind. overflygende Nybo, Øs 16.4 Arnfred Antonsen 
  Svartmeis  1 ind. sang/spill Nybo, Øs 16.4 Arnfred Antonsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014