Dagens Fugl

Nybo 28.7-30.7 2014
  Brunsisik  1 ind. Nybo, Øs 28.7 Arnfred Antonsen 
  Gråspurv  10 ind. Nybo, Øs 28.7 Arnfred Antonsen 
  Pilfink  50 ind. Nybo, Øs 28.7 Arnfred Antonsen (Flest 1k)

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014