Dagens Fugl

Nybo 2.3-4.3 2015
  Grågås  2 ind. overflygende Nybo, Øs 2.3 Arnfred Antonsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2015