Dagens Fugl

Nybo 29.8-31.8 2014
  Ravn  1 ind. overflygende Nybo, Øs 30.8 Arnfred Antonsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014