Dagens Fugl

Nybo 18.9-20.9 2014
  Jernspurv  2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Nybo, Øs 18.9 Arnfred Antonsen 
  Flaggspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Nybo, Øs 18.9 Arnfred Antonsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014