Dagens Fugl

Hele Norge 18.9 2014
• Myrhauk  1 hunn næringssøkende Løddesølmyrene, Løddesøl, AA 18.9 kl. 14:30-14:45 Frode Steffensen 
• Tundragås  1 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 18.9 kl. 14:00-14:45 Håkon Baust Hansen 
• Hvitkinngås  43 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 18.9 kl. 14:00-14:45 Håkon Baust Hansen 
• Brushane  1 1K hann Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 18.9 kl. 14:00-14:45 Håkon Baust Hansen 
• Kanadagås  200 ind. Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 18.9 kl. 14:00-14:45 Håkon Baust Hansen 
• Sivhøne  1 1K næringssøkende Gjennestadvannet, Ve 18.9 kl. 13:45-15:00 Øyvind Stickler 
• Dvergdykker  1 ind. næringssøkende Gjennestadvannet, Ve 18.9 kl. 13:45-15:00 Øyvind Stickler 
• Vandrefalk  1 ind. næringssøkende Hillestad Kirke, Hillestad, Ve 18.9 kl. 11:15-11:25 Vidar Øverbye 
• Horndykker  2 ind. næringssøkende Nordhasselvika, VA 18.9 kl. 10:30-11:45 Odd Fagerbakke 
• Ringgås  3 ind. overflygende Nordhasselvika, VA 18.9 kl. 10:30-11:45 Odd Fagerbakke 
• Svartspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Kjersåsen, Egersund, Ro 18.9 kl. 10:30 Dag Norman Sværi 
• Grågås  3000 ind. Gaulosen, ST 18.9 kl. 09:00-12:00 Håkon Lasse Leira (sånn ca)
• Vandrefalk  1 1K næringssøkende Gaulosen, ST 18.9 kl. 09:00-12:00 Håkon Lasse Leira 
• Vintererle  2 ind. næringssøkende Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Ho 18.9 kl. 08:50-09:30 Terje Håheim 
• Pilfink  5 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Ho 18.9 kl. 08:50-09:30 Terje Håheim 
• Lappiplerke  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Kirkeby, Maridalen, Os 18.9 kl. 08:45-10:30 Simon Rix (sammen med hiepip)
• Dvergdykker  1 ad rastende Borrevannet, Ve 18.9 kl. 08:30-12:00 Andrew W. Clarke 
• Sivhauk  1 1K næringssøkende Borrevannet, Ve 18.9 kl. 08:30-12:00 Andrew W. Clarke 
• Sivhøne  1 1K næringssøkende Borrevannet, Ve 18.9 kl. 08:30-12:00 Andrew W. Clarke 
• Tartarpiplerke  1 ind. trekkende Hernar, Ho 18.9 kl. 08:00-12:00 Julian Bell 
• Svartrødstjert  1 1K næringssøkende Utkikken, AA 18.9 kl. 07:30-08:40 Arild Omberg 
• Trane  2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Slevdalsvann sør, Slevdalsvann, VA 18.9 kl. 07:30-08:30 Odd Fagerbakke 
• Nøtteskrike  60 ind. overflygende Slevdalsvann sør, Slevdalsvann, VA 18.9 kl. 07:30-08:30 Odd Fagerbakke 
• Vannrikse  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Slevdalsvann sør, Slevdalsvann, VA 18.9 kl. 07:30-08:30 Odd Fagerbakke 
• Gulbrynsanger  2 ind. Røvær, Ro 18.9 kl. 07:15-16:05 Bjørn Ove Høyland (1 ind. i Dalen, 1 ind. 100 meter øst for Locustelladalen. Begge oppdaget på lyd.)
• Kjernebiter  1 ind. Røvær, Ro 18.9 kl. 07:15-16:05 Bjørn Ove Høyland (I Dalen.)
• Gravand  1 1K rastende Vikingskipet (delområde III), Åkersvika, He 18.9 Kjell Alfred Kristiansen 
• Havørn  1 ind. Seimsjøen naturreservat, He 18.9 Dag Hundstad 
• Horndykker  3 ind. stasjonær Kurefjorden, Øs 18.9 Egil Sankey Hansen 
• Nøttekråke  1 ind. overflygende Åvangen øst, Øs 18.9 Nicholas Clarke 
• Dvergfluesnapper  1 1K næringssøkende Grødalandskogen, Ro 18.9 Sigmar Lode 
• Sibirpiplerke  2 ind. ringmerket Revtangen OS, Reve, Ro 18.9 Trond Ove Stakkeland (1 ind ca kl. 08, og neste kl. 0945)
• Hauksanger  1 1K ringmerket Revtangen OS, Reve, Ro 18.9 Trond Ove Stakkeland 
• Gulbrynsanger  1 ind. næringssøkende Hamnen, Værlandet, SF 18.9 Anders Braanaas 
• Sandløper  1 ind. næringssøkende Oteren, Tr 18.9 Karl-Birger Strann 
• Laksand  220 hunnf næringssøkende Oteren, Tr 18.9 Karl-Birger Strann 
• Trane  1 ind. Hellemyra sør, Hellemyra, Lista, VA 18.9 Askild Tomren 
• Horndykker  3 ind. Nordhasselsanden øst, Nordhasselvika, VA 18.9 Askild Tomren 
• Svartspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Lebeltet, Lista fyr, VA 18.9 Askild Tomren 
• Ringgås  12 ind. Verevågen, Lista fyr, VA 18.9 Askild Tomren 
• Laksand  200 hunnf næringssøkende Storleira, Nordkjosbotn, Tr 18.9 Karl-Birger Strann 
• Isfugl  1 ind. næringssøkende Porsnes, Halden, Øs 18.9 Bjørn Hammerseth (Fløy oppover elva fra fossen ved Porsnes)
• Kortnebbgås  162 ind. ptS Uteng, Tr 18.9 Fredrik Broms (på høg høyde. ble attakert av falk/hauk, snudde, men dro så åt S igjen)
• Nøtteskrike  33 ind. overflygende Lodetjødna, Lode, Ro 18.9 Arvid Johnsen 
• Svartmeis  2 ind. Bjærangsfjord, Bjærangen, No 18.9 Raymond Birkelund 
• Vandrefalk  1 ind. overflygende Hellesøyna, Ho 18.9 Julian Bell 
• Myrsnipe  1 ind. næringssøkende Stein, He 18.9 Gunstein Wigemyr 
• Dvergspett  1 ind. Vigreskogen, Vigre, Ro 18.9 Arvid Johnsen 
• Nøtteskrike  70 ind. ptV Helgå Hyttegrend, Ogna, Ro 18.9 Svein-ivar Eliassen (Minst 20 av de ble på næringsøk.)
• Hvitryggspett  1 hunn næringssøkende Tørdal, Te 18.9 Sven Andersen 

Neste »
Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014