Dagens Fugl

Hele Norge 31.10 2014
• Tundragås  1 ad næringssøkende Søgnejordet, VA 31.10 kl. 15:15-15:30 Rune Røsstad 
• Svartrødstjert  2 hunnf Ura, Lista fyr, VA 31.10 kl. 15:05-15:20 Jonas Langbråten 
• Jordugle  1 ind. rastende Radiomastene, Lista fyr, VA 31.10 kl. 15:00 Jonas Langbråten 
• Vandrefalk  1 ind. rastende Flatneset, ST 31.10 kl. 14:55 Jon Sigmund Pettersen 
• Svartrødstjert  1 ad hann+2 hunnf næringssøkende Triovika, VA 31.10 kl. 14:30 Jon Lurås 
• Varsler  1 ind. næringssøkende Lastegården, Ve 31.10 kl. 14:10 Øyvind Stickler 
• Lappfiskand  1 hunnf stasjonær Likroken, Hemne, ST 31.10 kl. 14:00-15:00 Jan Ove Bratset 
• Varsler  1 ind. Slevdalsvann, VA 31.10 kl. 13:30-14:20 Tellef Barøy Vestøl 
• Kortnebbgås  1 ind. rastende Hensøran, Isfjorden, MR 31.10 kl. 12:50 Helge Arild Gyldenås 
• Mandarinand  1 ad hann næringssøkende Hensøran, Isfjorden, MR 31.10 kl. 12:50 Helge Arild Gyldenås 
• Kjernebiter  1 ind. rastende Os, Halden, Øs 31.10 kl. 12:25 Morten Olsen 
• Toppskarv  1 ind. ptV Nevlungstranda Naturreservat, Mølen, Ve 31.10 kl. 12:00-12:40 Rune Zakariassen 
• Toppskarv  1 ind. næringssøkende Nevlungstranda Naturreservat, Mølen, Ve 31.10 kl. 12:00-12:40 Rune Zakariassen 
• Kortnebbgås  29 ind. ptV Mølen, Ve 31.10 kl. 11:50-12:30 Rune Zakariassen 
• Horndykker  1 ind. Steinsvika, Nordhasselvika, VA 31.10 kl. 11:50-12:40 Tellef Barøy Vestøl 
• Horndykker  1 ind. næringssøkende Havnebukta, Ve 31.10 kl. 11:45 Rune Zakariassen 
• Varsler  1 ind. næringssøkende Tverråna, VA 31.10 kl. 11:30-11:45 Rune Røsstad 
• Jordugle  27 ind. rastende Radiomastene, Lista fyr, VA 31.10 kl. 11:30 Jon Lurås (Minimum. Utrolig syn når 22 av de lettet samtidig)
• Tyrkerdue  3 ind. næringssøkende Kammen, Leinstrand, ST 31.10 kl. 10:45 Beata Elisabeth B. Solbakken 
• Tartarpiplerke  1 ind. Nordhasselsanden vest, Nordhasselvika, VA 31.10 kl. 10:40 Tellef Barøy Vestøl (Letta og fløy utover Tjørveneset)
• Dvergspett  1 ind. varslende, engstelig Vårsætergrenda, Op 31.10 kl. 10:30-12:15 Grete Melkild (I skogen nær foringsplass 2. Ble skremt av skjærer.)
• Stillits  1 ind. rastende Vårsætergrenda, Op 31.10 kl. 10:30-12:15 Grete Melkild (Sammen med gråsisiker. Tre ved foringsplass 1.)
• Varsler  1 ind. rastende Rokkevannet, Øs 31.10 kl. 10:05-10:15 Morten Olsen 
• Skjeand  1 hunn næringssøkende Østensjøvannet, Os 31.10 kl. 10:00-12:00 Simon Rix 
• Kjernebiter  8 ind. Nygårdsparken, Nygård, Ho 31.10 kl. 10:00-13:00 Frode Falkenberg 
• Rødnebbterne  1 ind. næringssøkende Snarøya, Fornebu, Ak 31.10 kl. 10:00-11:45 Stig Johan Kalvatn 
• Bergand  2 hunnf næringssøkende Vessøra, Kyrksæterøra, ST 31.10 kl. 10:00-16:10 Jan Ove Bratset 
• Varsler  1 ind. rastende Staurstranda, Gillundstranda, He 31.10 kl. 09:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Stokkand  500 ind. Staurstranda, Gillundstranda, He 31.10 kl. 09:30-12:30 Lars Kapelrud (Estimat)
• Kjernebiter  1 1K  Staurstranda, Gillundstranda, He 31.10 kl. 09:30-12:30 Lars Kapelrud 
• Skogdue  1 ind. Nordhasselsanden øst, Nordhasselvika, VA 31.10 kl. 09:25-12:10 Tellef Barøy Vestøl 
• Horndykker  3 ind. Nordhasselvika, VA 31.10 kl. 09:25-12:10 Tellef Barøy Vestøl 
• Kortnebbgås  11 ind. Utsira, Ro 31.10 kl. 09:10-16:00 Utsira Fuglestasjon (Vekslet mellom Perlestemmen og Austrheim.)
• Brunsanger  1 ind. Utsira, Ro 31.10 kl. 09:10-16:00 Utsira Fuglestasjon (I Herberg. Oppdaget av BOH.)
• Svartand  1 hunnf Øra, Ulefoss, Te 31.10 kl. 08:45 Rune Solvang (Kom inn sammen med en flokk kvinand (12 stk) i gråværet.)
• Toppdykker  2 ind. stasjonær Børsesjø, Te 31.10 kl. 08:45-09:40 Rune Zakariassen 
• Sothøne  100 ind. rastende Børsesjø, Te 31.10 kl. 08:45-09:40 Rune Zakariassen (Grovt estimert. Flest i nordenden.)
• Vannrikse  2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Børsesjø, Te 31.10 kl. 08:45-09:40 Rune Zakariassen (Ved fugletårnet)
• Bergand  1 hann Øratårnet, Øra, Øs 31.10 kl. 08:40-11:00 Arild Omberg 
• Båndkorsnebb  1 hann Ringve botaniske hage, ST 31.10 kl. 08:35-09:05 Vegard Aksnes 
• Kjernebiter  4 ind. Sorgendalsjordet, Op 31.10 kl. 08:30 Odd Rygh 
• Stokkand  500 ind. stasjonær Ørin, NT 31.10 kl. 08:18-09:25 Are Nakrem (ca. elva+kausmofjæra)
• Storskarv  8 ind. Sorgendal, Lillehammer, Op 31.10 kl. 07:30-08:30 Odd Rygh 
• Svartbak  2 ind. Sorgendal, Lillehammer, Op 31.10 kl. 07:30-08:30 Odd Rygh 
• Kanadagås  200 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 31.10 kl. 07:15-08:45 Kjell Alfred Kristiansen 
• Jordugle  3 ind. overflygende Jølle, VA 31.10 kl. 06:40 Jarl Marius Abrahamsen (sammtidig! Ble jo pusslete i forhold til LiFus 22 ind.!)
• Varsler  1 ind. næringssøkende Einmo, Ranes, MR 31.10 Odd Rune Einmo 
• Stillits  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Sisselbergbukta, Einafjorden, Op 31.10 Bjørn Harald Larsen 
• Sivhøne  1 2K+ stasjonær Bertesbukta, VA 31.10 Svein Bossum 
• Skjeggmeis  2 ind. Øratårnet, Øra, Øs 31.10 Arild Omberg 

Neste »
Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014