Dagens Fugl

Hele Norge 21.8 2014
• Storjo  90 ind. ptSV Høybåen Fiebåen, Utkikken, AA 21.8 kl. 07:00-08:45 Arild Omberg (enkeltvis og i småfjokker på opptil 12 ind)
• Tyvjo  4 ind. ptSV Høybåen Fiebåen, Utkikken, AA 21.8 kl. 07:00-08:45 Arild Omberg 
• Lerkefalk  1 ind. overflygende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 21.8 kl. 06:00-07:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Sivhauk  1 1K rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 21.8 kl. 06:00-07:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Sivhøne  2 1K rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 21.8 kl. 06:00-07:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Sothøne  1 ad rastende Flagstadelvdeltaet (delområde I), Åkersvika, He 21.8 kl. 06:00-07:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Myrsnipe  7 ind. næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 21.8 kl. 06:00-07:30 Kjell Alfred Kristiansen 
• Silkehegre  1 ind. stasjonær Syrevågen, Syre, Ro 21.8 Oskar Kenneth Bjørnstad (Lettskremt. Ikke gå for nært.)
• Pilfink  4 ind. næringssøkende Einmo, Ranes, MR 21.8 Odd Rune Einmo 
• Trane  2 ind. rastende Øystad, Tr 21.8 Jan Inge Karlsen 
• Lerkefalk  1 ind. næringssøkende Store Færder, Ve 21.8 Store Færder Os (Jaktet på myrsnipe)
• Storjo  4 ind. ptNØ taraldskjærområdet, Utkikken, AA 21.8 Arild Omberg 
• Storjo  2 ind. ptSV taraldskjærområdet, Utkikken, AA 21.8 Arild Omberg 
• Hvitkinngås  28 ind. ptSV Søm- Ruakerkilen naturreservat, AA 21.8 Rolf Jørn Fjærbu 
• Nøttekråke  1 ind. Værnes flyplass, NT 21.8 Per Inge Værnesbranden 
• Nøttekråke  2 ind. næringssøkende Hellsenteret, Sandfærhus, NT 21.8 Jørn Konradsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014