Dagens Fugl

Hele Norge 2.9 2014
• Sotsnipe  2 ind. næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 kl. 08:00-08:05 Frode Steffensen 
• Dvergsnipe  1 ind. næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 kl. 08:00-08:05 Frode Steffensen 
• Tundrasnipe  1 ind. næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 kl. 08:00-08:05 Frode Steffensen 
• Taffeland  1 ad hann næringssøkende Solstrand, Borrevannet, Ve 2.9 kl. 07:30 Bjørnar Olsen 
• Teist  1 ind. Kviljoodden, VA 2.9 kl. 07:10-07:45 Tellef Barøy Vestøl 
• Tundrasnipe  1 1K næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 Glenn Svendsen 
• Dvergsnipe  1 ind. næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 Glenn Svendsen 
• Sotsnipe  2 1K næringssøkende Vessøyjordene, AA 2.9 Glenn Svendsen 
• Brushane  15 ind. Fokhol, He 2.9 Ken Adelsten Jensen 
• Myrsnipe  2 ind. Spangberg, He 2.9 Ken Adelsten Jensen 
• Temmincksnipe  1 ind. Spangberg, He 2.9 Ken Adelsten Jensen 
• Brushane  1 ind. Spangberg, He 2.9 Ken Adelsten Jensen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014