Dagens Fugl

Hele Norge 26.4 2015
• Ringtrost  16 ind. næringssøkende Ørdal, Kirkøy, Øs 26.4 kl. 19:20-19:58 Axel Thorenfeldt (Obs av Dag Thorenfeldt)
• Sothøne  2 ind. Nordvidammen, Nordvi, He 26.4 kl. 19:15 Kjell Alfred Kristiansen 
• Hvitryggspett  2 i par parring Helleskår, Låtevann, Ho 26.4 kl. 19:00 Gunn Mjelde 
• Enkeltbekkasin  33 ind. næringssøkende Horne, Starene, He 26.4 kl. 19:00 Lars Kapelrud 
• Kattugle  1 ind. Ilseng, He 26.4 kl. 18:45 Lars Kapelrud 
• Sædgås, underarten rossicus  2 ind. næringssøkende Prestgårdsjordet, Stiklestad, NT 26.4 kl. 18:15 Are Nakrem 
• Kanadagås, underarten parvipes  1 ind. næringssøkende Prestgårdsjordet, Stiklestad, NT 26.4 kl. 18:15 Are Nakrem (ua Interior)
• Svarthalespove  1 ind. næringssøkende Tokstad strand (delområde IV), Åkersvika, He 26.4 kl. 18:00 Morten Brandsnes 
• Skogsnipe  15 ind. næringssøkende Tokstad strand (delområde IV), Åkersvika, He 26.4 kl. 18:00 Morten Brandsnes 
• Ringtrost  20 ind. rastende Nybo, Øs 26.4 kl. 18:00 Arnfred Antonsen (Ren ringtrostflokk. Største antall på denne lokaliteten.)
• Haukugle  1 ind. næringssøkende Blæstermyra, ST 26.4 kl. 17:30 Einar Sæter 
• Ringtrost  37 ind. næringssøkende Fløtagutu, Bu 26.4 kl. 17:30-19:00 Arild Gauteplass 
• Sivhauk  1 2K+ hann næringssøkende Moen, Hellestø, Ro 26.4 kl. 17:00 Arjen Leendertse 
• Snadderand  2 i par Teinåsen, SF 26.4 kl. 17:00 Merete Myromslien (Paret som var i Sagepollen tidlegare i dag)
• Svarthalespove  2 ind. næringssøkende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 26.4 kl. 17:00 Ragnar Ødegård 
• Sivhauk  2 i par Borrevannet, Ve 26.4 kl. 16:45-17:15 Jan Olav Nybo 
• DVERGTRAPPE  1 hann næringssøkende Kråka, Jomfruland, Te 26.4 kl. 16:40-18:10 Tommy Andre Andersen 
• Dverglo  3 ind. Presterødkilen, Ve 26.4 kl. 15:30-15:40 Jan Olav Nybo 
• Knekkand  1 hann rastende Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:15-16:00 Simon Rix 
• Skjeand  2 i par næringssøkende Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:15-16:00 Simon Rix 
• Snadderand  2 i par næringssøkende Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:15-16:00 Simon Rix 
• [Rustand]  1 ind. rastende Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:15-16:00 Simon Rix 
• Sildemåke, underarten graellsii  1 3K rastende Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:15-16:00 Simon Rix 
• Havørn  1 ind. overflygende Øynane, Bu 26.4 kl. 15:10 Vegard Finset Fjeldheim 
• Skjeand  2 i par Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:00-16:00 Anders Simonsen (Funnet av A.B. Skrindo. I vika et stykke nord for fugleskjulet)
• Knekkand  1 hann Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:00-16:00 Anders Simonsen (Funnet av A.B. Skrindo. I vika et stykke nord for fugleskjulet)
• Snadderand  2 i par Østensjøvannet, Os 26.4 kl. 15:00-16:00 Anders Simonsen (Funnet av A.B. Skrindo. I vika et stykke nord for fugleskjulet)
• Havørn  1 ad overflygende Drammensfjorden, indre Ø, Bu 26.4 kl. 14:45 Steinar Stueflotten (trakk ut fjorden utenfor Engersand)
• Svarthalespove  2 ind. næringssøkende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 26.4 kl. 14:30-14:45 Lars Kapelrud (Mellom bruene)
• Duetrost  1 ind. næringssøkende Øvre Jervan, Jonsvatnet, ST 26.4 kl. 14:15-15:25 Bjørn S. Tanem (Muligens 2, men fikk ikke sett den andre godt nok.)
• Dvergspett  1 ind. sang/spill Kjærs lier, Søgne, VA 26.4 kl. 14:10 Rune Røsstad (Tromming)
• Stjertand  2 i par rastende Dokkadeltaet, Op 26.4 kl. 14:00 Per Åge Skålerud 
• Svarthalespove  2 ind. næringssøkende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 26.4 kl. 14:00 Odd Erik Bergundhaugen (mellom bruene,sammen med flokk hettemåker på en mudderbanke.)
• Kortnebbgås  60 ind. rastende Sandebukta, Ve 26.4 kl. 14:00 Kjetil Johannessen 
• Sivhauk  1 hunn overflygende Vassbånn, Borrevannet, Ve 26.4 kl. 13:15 Hallvard Klepp 
• Sivhauk  2 i par Vassbånn, Borrevannet, Ve 26.4 kl. 13:15 Hallvard Klepp 
• DVERGTRAPPE  1 hann stasjonær Kråka, Jomfruland, Te 26.4 kl. 13:15-16:35 Rune Zakariassen (Beitende helt ytterst på odden i NØ)
• Sivhauk  2 i par Råen, Fiskumvannet, Bu 26.4 kl. 13:05-13:20 Steinar Stueflotten 
• Vandrefalk  1 2K hunn ptNØ Korshavn, Øs 26.4 kl. 13:00-13:05 Axel Thorenfeldt (Skrudde seg opp før den dro, stor fugl, derfor sannsynligvis en hunn.)
• Stjertand  4 i par næringssøkende Floan, ST 26.4 kl. 13:00-15:00 Einar Sæter 
• Myrhauk  1 hunn næringssøkende Floan, ST 26.4 kl. 13:00-15:00 Einar Sæter (En hunn myrhauk først sett langs åsen vest av Floan. Trakk slik jeg oppfattet det etterhvert over åsen og bort. Senere så jeg en hunn jaktende langs elva. Meget mulig to individ.)
• Lappfiskand  2 i par næringssøkende Glomma v/Slettmoen, ST 26.4 kl. 12:35-12:55 Einar Sæter 
• Dverglo  2 i par par i hekkebiotop Presterødkilen, Ve 26.4 kl. 12:35-12:45 Trygve Tjønnås 
• Snadderand  2 i par Sagepollen, SF 26.4 kl. 12:30 Merete Myromslien (Var saman med brunnakkane)
• Bieter  1 ind. overflygende Jomfruland, Te 26.4 kl. 12:30 Ketil Knudsen 
• Egretthegre  1 ind. næringssøkende Grudavatnet, Ro 26.4 kl. 12:15-12:45 Jens Bang (Ble skremt bort av lavtflygende helikopter)
• Dverglo  1 ind. næringssøkende Totenvika Naturreservat, Op 26.4 kl. 12:00-13:30 Tom Dalhøy 
• Smålom  1 ind. næringssøkende Lågendeltaet, Op 26.4 kl. 12:00-13:30 Grete Melkild 
• Ringtrost  12 ind. næringssøkende Jorder vest for Birkelund, Hovsfjorden, Bu 26.4 kl. 12:00-14:00 Arild Gauteplass 
• Lappfiskand  1 hann næringssøkende Hovsfjorden, Bu 26.4 kl. 12:00-14:00 Arild Gauteplass 

Neste »
Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2015