Dagens Fugl

Hele Norge 2.4 2015
• Hvitkinngås  1 ind. næringssøkende Espenesjordet, Vessøyjordene, AA 2.4 kl. 09:00 Kjell Klungland 
• Sangsvane  230 ind. næringssøkende Ullern, He 2.4 Aina B. Jonsdatter Strand 
• Småspove  1 ind. Rølvåg, No 2.4 Hege Rølvåg 
• Kornkråke  22 ad reirbygging Lena Sentrum, Op 2.4 Tosten Tøfte 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2015