Dagens Fugl

Hele Norge 21.10 2014
• Vannrikse  1 ind. død-vindu Forus vest, Forus, Ro 21.10 Arnfinn Rømuld (Ved Møller Bil)

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014