Dagens Fugl

Hele Norge 30.7 2014
• Havsvale  1 2K+ ringmerket Revekai, Ro 30.7 John Alsvik 
• Lerkefalk  1 ad næringssøkende Ingebergfeltet, Ingeberg, He 30.7 Kjell Alfred Kristiansen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014