Dagens Fugl

Hele Norge 24.7 2014
• Fjellmyrløper  1 ad rastende Klungsetvika, No 24.7 kl. 13:45 Simon Rix 
• Vaktel  1 ind. sang/spill Nordnes, Øfsti, NT 24.7 kl. 10:20 Per Inge Værnesbranden 
• Lerkefalk  1 ind. overflygende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 24.7 kl. 09:00-10:00 Håkon Baust Hansen 
• Dverglo  1 ind. næringssøkende Ilene, Ve 24.7 kl. 09:00 Odd Fagerbakke 
• Skogsnipe  3 ind. rastende Gjernesmoen, Grandane, Ho 24.7 kl. 06:25-07:30 Oddvar Heggøy 
• Sotsnipe  1 ad  Vågsvollvåien, Lista fyr, VA 24.7 kl. 05:45-07:35 Tellef Barøy Vestøl 
• Havelle  1 ad hann Ronodden, Lista fyr, VA 24.7 kl. 05:45-07:35 Tellef Barøy Vestøl 
• Sivhauk  1 ad hann næringssøkende Lista fyr, VA 24.7 kl. 05:45-07:35 Tellef Barøy Vestøl 
• Gresshoppesanger  1 ind. Grødalandskogen, Ro 24.7 Sigmar Lode (usikker på alder. Men en fugl som står eksponert i flere minutter som dette kan vel ikke vær annet enn en 1k?)
• Storskarv  1 ind. overflygende Kapp brygge, Kapp, Op 24.7 Tom Dalhøy (Nordvestover)
• Nøttekråke  11 ind. overflygende Ingebergfeltet, Ingeberg, He 24.7 Kjell Alfred Kristiansen (Sammlet flokk.)
• Rustand  1 ind. Nese, Orrevatnet, Ro 24.7 Eirik Nydal Adolfsen (På nordsiden av Orrevatnet, sett fra den grønne bygningen med traktoreggene på Nese. Fuglen stod en liten stund på steiner. Ingen ringer sett, men selvfølgelig noe lang avstand..)
• Tyrkerdue  1 ind. sang/spill Leite, Svortland, Ho 24.7 Gunnar Olsen 
• Makrellterne  2 ad mat til unger Rubbestadneset, Ho 24.7 Gunnar Olsen (Ved innløpet av Innværfjorden)
• Pilfink  2 ad +5 pull pull/nylig utflydd Sebelhaugen, Torvik Øvre, MR 24.7 Helge Arild Gyldenås 
• Kjernebiter  1 hunnf næringssøkende Sebelhaugen, Torvik Øvre, MR 24.7 Helge Arild Gyldenås 
• Dvergspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Ekornåsen, Ribe, AA 24.7 Jan Michaelsen 
• Stillits  1 1K pull/nylig utflydd Espeviga, Justøy, AA 24.7 Renate Berg (trolig flere)
• Sidensvans  4 ind. næringssøkende Uteng, Tr 24.7 Fredrik Broms 
• Rosenfink  1 1K ringmerket Starene, He 24.7 Starene Ringmerking (Årets første merking av arten.)
• Sidensvans  2 ind. næringssøkende Avskåkån, Op 24.7 Jon Opheim 
• Storskarv  2 ind. overflygende Kremerodden, Op 24.7 Grete Melkild (Fløy nordover i lav høyde over Mjøsa.)
• Storjo  1 ad overflygende Heidrun, Ns 24.7 Thom Ole Vedø 
• Lomvi  1 ad rastende Heidrun, Ns 24.7 Thom Ole Vedø 
• Steinvender  1 ad rastende Heidrun, Ns 24.7 Thom Ole Vedø 
• Svartkråke  2 ind. Vigrestad, Ro 24.7 Leif Bjørn Lunde 
• Rørsanger  1 ind. Bjårvatnet, Ro 24.7 Leif Bjørn Lunde 
• Bergand  4 hunnf Bjårvatnet, Ro 24.7 Leif Bjørn Lunde 
• Havelle  2 ind. Kvassheim, Ro 24.7 Leif Bjørn Lunde 
• Islom  1 ad  Kvassheim, Ro 24.7 Leif Bjørn Lunde 
• Musvåk  3 ind. Storhaug, Ho 24.7 Leiv Trygve Varanes 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014