Dagens Fugl

Hele Norge 19.4 2014
• Bergirisk  35 ind. sang/spill, ikke hekking Frenning, Starene, He 19.4 kl. 09:30 Morten Brandsnes 
• Skjeand  1 hann Årnesbukta, Te 19.4 kl. 09:00 Jostein Myromslien 
• Amerikakrikkand  1 hann næringssøkende Horne, Starene, He 19.4 kl. 09:00 Morten Brandsnes 
• Vendehals  1 ind. sang/spill Indre Sandsmork, VA 19.4 kl. 08:30 Anders Heien 
• Fjellerke  6 ind. rastende Reddal, AA 19.4 kl. 08:10-08:20 Frode Steffensen 
• Polarsisik  3 ind. næringssøkende Stølen, ST 19.4 kl. 08:02-08:20 Morten Martinsen 
• Grønlandsmåke  1 3K rastende Torland, Ro 19.4 kl. 08:00 Sigmar Lode 
• Skogsnipe  12 ind. næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 19.4 kl. 08:00 Morten Brandsnes 
• Storspove  25 ind. rastende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 19.4 kl. 08:00-08:30 Helge Kapelrud 
• Horndykker  1 ind. Synneren Naturreservat, Bu 19.4 kl. 07:50-08:05 Vegard Bunes 
• Sivhauk  1 ind. næringssøkende Reddalsvannet, Reddal, AA 19.4 kl. 07:45-07:50 Frode Steffensen 
• Sivsanger  1 ind. sang/spill Søylandsvatnet, Ro 19.4 kl. 07:30 Sigmar Lode (hørt sporadisk)
• Snadderand  2 i par rastende Vikingskipet (delområde III), Åkersvika, He 19.4 kl. 07:00 Morten Brandsnes 
• Snadderand  2 i par rastende Vikingskipet (delområde III), Åkersvika, He 19.4 kl. 07:00-07:45 Helge Kapelrud 
• Svartspett  1 ind. sang/spill Sira, VA 19.4 kl. 06:45 Anders Heien (v/ jernbanebrua)
• Storspove  20 ind. rastende Espern (delområde IV), Åkersvika, He 19.4 kl. 06:30 Morten Brandsnes 
• Gråspett  1 ind. reirbygging skjermet lokalitet, AA 19.4 Arne Heggland 
• Kjernebiter  1 hunn ringmerket Foringsplass, Bårdshaugvegen 15, Skei, Surnadal, MR 19.4 Jan Magne Garte 
• Gråspett  1 ind. sang/spill Sønstegård, Hvasser, Hvasser syd, Ve 19.4 John Stenersen 
• Fjellerke  6 ind. næringssøkende Reddal, AA 19.4 Per Kristian Slagsvold (Potetåker rett nord for Havemyra)
• Svartspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Gill, VA 19.4 Jørn Hjørungnes 
• Bokfink  1 hann næringssøkende Surbukt, Vækker, Fi 19.4 Jo-Inge Vidal 
• Kortnebbgås  1 ind. næringssøkende Freistranda, MR 19.4 Astrid Kvendbø 
• Grågås  13 ind. overflygende Lågendeltaet, Op 19.4 Ole Knut Steinset 
• Kortnebbgås  6 ind. rastende Lågendeltaet, Op 19.4 Ole Knut Steinset 
• Sildemåke  1 ind. rastende Lågendeltaet, Op 19.4 Ole Knut Steinset 
• Hvitryggspett  1 hunn Vågan, ST 19.4 Vegard Erik Hansen 
• Stillits  1 ind. stasjonær Bøverbru, Op 19.4 Roger Karlsen 
• Amerikakrikkand  1 ad hann næringssøkende Makkevika, Giske, MR 19.4 Frank Grønningsæter 
• Snadderand  4 ad hann+3 hunn næringssøkende Makkevika, Giske, MR 19.4 Frank Grønningsæter 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014