Dagens Fugl

Hele Norge 30.9 2014
• Kvartbekkasin  1 ind. rastende Blilisanden, Op 30.9 kl. 10:00 Bjørn Harald Larsen 
• Storskarv, underarten sinensis  1 1K næringssøkende NOF-kontoret, Hospitalsløkkan, ST 30.9 kl. 09:36-09:42 Kjetil Aadne Solbakken 
• Vannrikse  1 ind. Fugletårnet, Hammervatnet, NT 30.9 kl. 09:10-09:25 Vegard Aksnes (Sett og hørt rett foran tårnet)
• Hærfugl  1 ind. Ydsedalen, Verdalsøra, NT 30.9 kl. 07:54-07:55 Vegard Aksnes (I veien utenfor Symreveien 24)
• Kanadagås  300 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Tundragås  1 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Sivhøne  1 ind. næringssøkende Flagstadelvdeltaet (delområde I), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Sothøne  1 ind. stasjonær Flagstadelvdeltaet (delområde I), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Myrsnipe  35 ind. rastende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Enkeltbekkasin  20 ind. næringssøkende Svartelvdeltaet (delområde II), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Brushane  2 ind. rastende Vikingskipet (delområde III), Åkersvika, He 30.9 kl. 07:10-09:00 Kjell Alfred Kristiansen 
• Tyrkerdue  1 ind. næringssøkende Ulvilla, NT 30.9 Arnstein Indahl 
• Horndykker  1 ind. Midtre Syndin, Op 30.9 Halvard Hauer 
• Dvergspett  1 ind. Kvilhaug, Ro 30.9 Even Wiik 
• Nøttekråke  1 ind. overflygende Ydsedalen, Verdalsøra, NT 30.9 Vegard Aksnes 
• Gråspett  1 ad  Kvilhaug, Ro 30.9 Even Wiik 
• Grågås  250 ind. næringssøkende Vik, Einafjorden, Op 30.9 Bjørn Harald Larsen 
• Kortnebbgås  400 ind. næringssøkende Vik, Einafjorden, Op 30.9 Bjørn Harald Larsen (Inkl. M50 og N17 i par)
• Kanadagås  125 ind. Blilisanden, Op 30.9 Bjørn Harald Larsen 
• Taffeland  40 ind. Hellesjøvannet, Ak 30.9 Kjetil Hauger 
• Lappfiskand  1 ind. Hellesjøvannet, Ak 30.9 Kjetil Hauger 
• Dvergspett  1 ind. overflygende Sisselbergbukta, Einafjorden, Op 30.9 Bjørn Harald Larsen 
• Gulbrynsanger  2 ind. Plantningen, Værøy, No 30.9 Jon Olav Larsen 
• Gulbrynsanger  1 ind. Skogen, Værøy, No 30.9 Jon Olav Larsen 
• Bergand  1 hunn næringssøkende Langåsdammen, NT 30.9 Bjørn Arild Steinsmo 
• Dvergspett  1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Ydsedalen, Verdalsøra, NT 30.9 Bjørn Arild Steinsmo 
• Vintererle  1 ind. rastende Eidsnes tømmerkai, Eidsnes, Ho 30.9 Tore Svendsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014