Dagens Fugl

Hele Norge 24.10 2014
• Svartand  4 hunnf næringssøkende Sisselbergbukta, Einafjorden, Op 24.10 Bjørn Harald Larsen 

Innstillinger | Søk art | Søk lokalitet
Observasjonene hentes direkte fra Artsobservasjoner, Rapporteringssystem for Fugler © Artsdatabanken 2014