Oppdatert kl. 03:47 
Start Bli rapportør Lister Manual MANDAG 27. Apr 2015
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Fiskeørn 26 apr
Ringtrost 26 apr
Tårnfalk 26 apr
Brunsisik 25 apr
Krikkand 25 apr
Makrellterne 25 apr
Rødnebbterne 25 apr
Teist 25 apr
Duetrost 18 apr
Blåmeis 18 apr
Antall arter tom. 26.4
2015:    75     Vis artslisten  
2014:    71     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2015 og 2014
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Storlom     2 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Tårnfalk     1 ind. næringssøkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Ringtrost     2 ind. næringssøkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Smålom     64 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Smålom     9 ind. ptS Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Svartand     52 ind. ptS Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Svartand     34 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Fiskeørn     2 ind. næringssøkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Makrellterne     9 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Makrellterne     3 ind. ptS Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Hettemåke     50 ind. ptS Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Ærfugl     60 ind. trekkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Hvitkinngås     2 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Grågås     25 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Siland     7 ind. trekkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Knoppsvane     14 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Fiskemåke     300 ind. ptS Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Svartbak     30 ind. næringssøkende Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Stokkand     3 ind. ptN Brentetangen, Øs 26.4      Lagt inn med webskjema Tore Vang   
 Teist     3 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Sjøorre     3 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Brunsisik     1 ind. sang/spill Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Smålom     12 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Ærfugl     43 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Svartand     92 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Krikkand     2 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Gravand     2 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Rødnebbterne     1 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Makrellterne     10 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Storskarv     17 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Hvitkinngås     4 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Linerle     4 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Kvinand     2 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Stokkand     2 ind. trekkende Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Svarttrost     1 ind. sang/spill Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 Fuglekonge     1 ind. sang/spill Brentetangen, Øs 25.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87881&filter=alla&sortering=senaste