Oppdatert kl. 07:11 
Start Bli rapportør Lister Manual ONSDAG 26. Nov 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Stjertmeis 15 nov
Myrhauk 4 nov
Sidensvans 30 okt
Kortnebbgås 18 okt
Fjellvåk 14 okt
Trekryper 14 okt
Duetrost 9 okt
Jordugle 9 okt
Kvartbekkasin 9 okt
Brilleand 1 okt
Antall arter tom. 25.11
2014:    162     Vis artslisten  
2013:    166     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 AMERIKABLESAND     1 ad rastende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Svein-ivar Eliassen   
 AMERIKABLESAND     1 ad  Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Vipe     5 ind. rastende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Svein-ivar Eliassen   
 Toppdykker     7 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Vipe     5 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Storspove     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Enkeltbekkasin     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Horndykker     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Storlom     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Rødstilk     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Enkeltbekkasin     7 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Vipe     15 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Horndykker     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Bergand     19 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Storlom     2 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Brunnakke     70 ind. rastende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Svein-ivar Eliassen   
 Ærfugl     7 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Sjøorre     12 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Brunnakke     290 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Stokkand     53 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Siland     5 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Storskarv     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Svartbak     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Svartand     6 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Gråmåke     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Kråke     45 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Kaie     3 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Knoppsvane     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Blåmeis     3 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Rødstrupe     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Hettemåke     3 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Gråmåke     12 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Svartbak     4 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Stokkand     170 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Stær     14 ind. overflygende Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Gråhegre     2 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Kråke     2 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Sjøorre     36 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Kvinand     1  Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Ærfugl     13 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Siland     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Fiskemåke     4 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 Storskarv     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 [Fasan]     1 +2 næringssøkende Grannes, Hafrsfjorden, Ro 25.11    Lagt inn med webskjema Askild Tomren, Asle Tomren   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste