Oppdatert kl. 21:48 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 23. Nov 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Stjertmeis 15 nov
Myrhauk 4 nov
Sidensvans 30 okt
Kortnebbgås 18 okt
Fjellvåk 14 okt
Trekryper 14 okt
Duetrost 9 okt
Jordugle 9 okt
Kvartbekkasin 9 okt
Brilleand 1 okt
Antall arter tom. 22.11
2014:    162     Vis artslisten  
2013:    166     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Stjertand     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Horndykker     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Toppdykker     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Dvergdykker     1 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Dvergdykker     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Horndykker     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Islom     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Nøtteskrike     1 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Alke     2 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Smålom     2 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Alke     1 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Siland     2 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Ærfugl     10 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Sjøorre     20 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 23.11    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 AMERIKABLESAND     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 AMERIKABLESAND     1 ad næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11     Lagt inn med webskjema Jan Kåre Ness   
 Bergand     3 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Toppdykker     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Vipe     10 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Storspove     6 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Dvergdykker     2 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Horndykker     2 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Enkeltbekkasin     2 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Vipe     20 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Storspove     5 ind. næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Jan Kåre Ness   
 Vipe     22 ind. næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Jan Kåre Ness   
 Horndykker     2 ind. næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Jan Kåre Ness   
 Knoppsvane     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Brunnakke     200 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Stokkand     30 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Ærfugl     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Sjøorre     20 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Kvinand     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Siland     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Smålom     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Gråhegre     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Fiskemåke     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Gråmåke     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Nøtteskrike     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Kaie     100 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Kråke     15 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Kjøttmeis     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Blåmeis     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Gjerdesmett     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Rødstrupe     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Svarttrost     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Heipiplerke     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Grønnfink     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Grønnsisik     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 22.11      Rapportert med Excel-import med koordinater Harald Steensland   
 Nøtteskrike     1 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 22.11    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste