Oppdatert kl. 14:20 
Start Bli rapportør Lister Manual TIRSDAG 23. Sep 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Sandløper 19 sep
Svartspett 16 sep
Bergirisk 15 sep
Hubro 14 sep
Varsler 14 sep
Nøtteskrike 13 sep
Gråsisik 12 sep
Rødstjert 10 sep
Gulerle 9 sep
Svartehavsmåke 9 sep
Antall arter tom. 22.9
2014:    151     Vis artslisten  
2013:    163     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Gluttsnipe     1 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Enkeltbekkasin     5 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Myrsnipe     12 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Dvergsnipe     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Rødstilk     4 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Stjertand     1  Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Horndykker     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Storspove     6 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Toppdykker     7 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Låvesvale     5 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Enkeltbekkasin     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Gluttsnipe     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Tornirisk     100 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Heilo     3 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Sivspurv     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Gluttsnipe     1 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Dvergdykker     1 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Gransanger     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Stokkand     60 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Gråmåke     1 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Hettemåke     2 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Gråhegre     1 ind. Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Kanadagås     14 ind. overflygende Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 Hettemåke     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Krikkand     25 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Ringdue     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Heipiplerke     30 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Stokkand     35 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Brunnakke     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Siland     8 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Kjøttmeis     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Nøtteskrike     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Kråke     5 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Ærfugl     5 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Gråmåke     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Kanadagås     47 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Knoppsvane     8 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Svarttrost     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Flaggspett     1 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Bjørkefink     2 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Kanadagås     31 ind. overflygende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Hettemåke     1 ind. stasjonær Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Siland     7 ind. stasjonær Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 22.9    Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Steinskvett     2 ind. Grannes, Hafrsfjorden, Ro 21.9    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 Låvesvale     2 ind. Grannes, Hafrsfjorden, Ro 21.9    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 Gjerdesmett     1 ind. Hestnes, Hafrsfjorden, Ro 21.9    Lagt inn med webskjema Trond Ove Edland   
 [Fasan]     1  Grannes, Hafrsfjorden, Ro 21.9    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste