Oppdatert kl. 19:29 
Start Bli rapportør Lister Manual MANDAG 30. Mar 2015
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Myrsnipe 29 mar
Sanglerke 28 mar
Sildemåke 27 mar
Tornirisk 23 mar
Munk 14 mar
Gulnebblom 13 mar
Sandlo 13 mar
Lappspove 12 mar
Grønnsisik 25 feb
Tjeld 25 feb
Antall arter tom. 29.3
2015:    96     Vis artslisten  
2014:    93     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2015 og 2014
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Sildemåke     1 ind. Møllebukta, Hafrsfjorden, Ro 30.3    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 Tjeld     6 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Sanglerke     1 ind. sang/spill Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Storspove     1 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Sandlo     1 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Sanglerke     2 ind. sang/spill Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Tjeld     87 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Vipe     37 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Storspove     2 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Rødstilk     1 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Bergand     14 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Gravand     2 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Toppdykker     3 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Lappspove     1 ind. næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Tjeld     20 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Vipe     6 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Gravand     6 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Tjeld     12 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Vipe     6 ind. Hagabukta, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Myrsnipe     1 ind. Strandnesvågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Storspove     1 ind. Strandnesvågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Gråstrupedykker     1 ind. Strandnesvågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Tjeld     20 ind. Strandnesvågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Vipe     10 ind. Strandnesvågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Bergand     8 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Toppdykker     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Vipe     8 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Tjeld     30 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Sanglerke     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Rune Zakariassen   
 Bergand     14 ind. næringssøkende Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3    Lagt inn med webskjema Jens Bang   
 Kjøttmeis     2 ind. sang/spill Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Grønnfink     1 ind. sang/spill Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Bokfink     2 ind. sang/spill Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Ravn     2 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Svartbak     2 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Ærfugl     10 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Heipiplerke     2 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Stær     6 ind. stasjonær Hagaøyna, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Heipiplerke     2 ind. sang/spill Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Fiskemåke     46 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Hettemåke     5 2K+ stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Svarttrost     1 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Rødstrupe     1 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Gråmåke     5 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Kråke     4 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Storskarv     1 ind. overflygende Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Stokkand     98 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Stær     10 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Sjøorre     18 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
 Ærfugl     2 ind. stasjonær Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 29.3      Lagt inn med webskjema Arjen Leendertse   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste