Oppdatert kl. 11:52 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 1. Mar 2015
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Ravn 27 feb
Grønnsisik 25 feb
Tjeld 25 feb
Heilo 22 feb
Polarsnipe 22 feb
Musvåk 5 feb
Vipe 5 feb
Alkekonge 2 feb
Gråsisik 2 feb
Teist 2 feb
Antall arter tom. 28.2
2015:    88     Vis artslisten  
2014:    81     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2015 og 2014
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Rødstilk     1 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 28.2    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 Stokkand     70 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 28.2    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 Fiskemåke     3 ind. Sømmevågen, Hafrsfjorden, Ro 28.2    Lagt inn med webskjema Kjetil Vevatne   
 AMERIKABLESAND     1  Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Storspove     7 ind. rastende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Vipe     7 ind. rastende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Toppdykker     1 ind. stasjonær Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Tjeld     10 ind. Sunde, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med webskjema Njål Oftedal Jacobsen   
 Vintererle     1 ind. stasjonær Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med webskjema Alf Urdal, Morten Urdal   
 Vipe     7 ind. stasjonær Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med webskjema Alf Urdal, Morten Urdal   
 Vipe     40 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Tjeld     12 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Gråstrupedykker     1 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Steinvender     3 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Tjeld     12 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med webskjema Kjell Morten Jekteberg   
 Toppdykker     3 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Storspove     6 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Vipe     4 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Siland     1 overflygende Liapynten, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Knoppsvane     3 ind. stasjonær Møllebukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Brunnakke     2 ind. stasjonær Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Stokkand     80 ind. stasjonær Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Storskarv     3 ind. stasjonær Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Sjøorre     8 ind. næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Ravn     2 ind. overflygende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Gjerdesmett     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Siland     1 næringssøkende Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2      Lagt inn med Excel-import Espen Sundet Nilsen   
 Kornkråke     10 ind. stasjonær Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med webskjema Alf Urdal, Morten Urdal   
 Knoppsvane     2 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Gråmåke     15 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Svartbak     25 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Ærfugl     40 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Stokkand     40 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Knoppsvane     12 ind. Melsviga, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Bjørn Mo   
 Brunnakke     350 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Sjøorre     22 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Stokkand     43 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Kråke     3 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Skjære     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Fiskemåke     2 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 Gråmåke     1 ind. Grannesbukta, Hafrsfjorden, Ro 27.2    Lagt inn med Excel-import Gunnar Gundersen   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste