Oppdatert kl. 05:43 
Start Bli rapportør Lister Manual FREDAG 1. Aug 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Brushane 28 jul
Kornspurv 10 jul
Lerkefalk 1 jun
Rødnebbterne 31 mai
Kjernebiter 30 mai
Taksvale 30 mai
Småspove 28 mai
Myrsnipe 22 mai
Sivsanger 22 mai
Tårnseiler 22 mai
Antall arter tom. 31.7
2014:    126     Vis artslisten  
2013:    151     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Makrellterne     2 ad næringssøkende Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Linerle     4 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Tjeld     6 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Vipe     16 ind. rastende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Brushane     2 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7       Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Makrellterne     6 ad +10 1K  Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Pilfink     2 ind. næringssøkende Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Gråmåke     4 ind. Hafrsfjord bru, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Grønnfink     1 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Krikkand     2 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Fiskemåke     1 ad +3 1K  Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Hettemåke     3 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Stokkand     10 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 Siland     2 ind. næringssøkende Revheimsvågen, Hafrsfjorden, Ro 30.7      Lagt inn med webskjema Paul Grogan   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=87093&filter=alla&sortering=senaste