Oppdatert kl. 17:59 
Start Bli rapportør Lister Manual ONSDAG 16. Apr 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Gjerdesmett 14 apr
Fiskemåke 14 apr
Duetrost 14 apr
Grankorsnebb 14 apr
Kanadagås 13 apr
Gransanger 11 apr
Jernspurv 11 apr
Vintererle 9 apr
Linerle 6 apr
Måltrost 5 apr
Antall arter tom. 15.4
2014:    52     Vis artslisten  
2013:    33     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Bjørkefink     5 ind. Moelv, He 15.4    Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Stillits     5 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Grankorsnebb     5 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Grønnfink     2 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Gråtrost     3 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Bokfink     7 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Kjøttmeis     3 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Fiskemåke     1 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Sildemåke     25 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Gråmåke     300 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Jernspurv     2 ind. sang/spill Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Bydue     3 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Rødstrupe     7 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Flaggspett     1 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Bjørkefink     2 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Svarttrost     1 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Rødvingetrost     5 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Gråtrost     5 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Grønnfink     2 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Jernspurv     5 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Bokfink     8 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Kjøttmeis     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Blåmeis     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Måltrost     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Dompap     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Grønnsisik     2 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Rødstrupe     15 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Rødvingetrost     30 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Linerle     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Gransanger     4 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Duetrost     1 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Gjerdesmett     1 ind. sang/spill Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Kaie     5 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Skjære     1 ind. Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Skjære     3 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 Spettmeis     3 ind. Fossen, Moelv, He 14.4      Lagt inn med webskjema Per Jan Hagevik   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=86073&filter=alla&sortering=senaste