Oppdatert kl. 13:15 
Start Bli rapportør Lister Manual MANDAG 1. Sep 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Sandløper 18 aug
Krykkje 5 aug
Rovterne 20 jul
Trelerke 20 jul
Tundragås 6 jun
Bøksanger 5 jun
Rødhalsgås 5 jun
Sivhøne 5 jun
Tundrasnipe 5 jun
Sivsanger 4 jun
Antall arter tom. 31.8
2014:    178     Vis artslisten  
2013:    173     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 HAVØRN     2 2K+ stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 HAVØRN     1 ad næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Sotsnipe     1 1K næringssøkende Frevar, Øra, Øs 31.8      Lagt inn med webskjema Terje Nielsen   
 Tornskate     1 1K næringssøkende Frevar, Øra, Øs 31.8      Lagt inn med webskjema Terje Nielsen   
 Sivhøne     1 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Stillits     15 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Stjertand     1 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Skjeggmeis     5 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Sivhauk     4 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Tårnfalk     5 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Vandrefalk     1 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Temmincksnipe     4 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Lerkefalk     3 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Skjeand     2 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Sotsnipe     6 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Stillits     15 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Sivhauk     1 1K overflygende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Vandrefalk     1 ad næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Ringdue     - ind. overflygende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Låvesvale     100 ind. ptS Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Linerle     25 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Grågås     600 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Knoppsvane     150 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Gråhegre     6 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Brunnakke     25 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Brushane     4 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Gluttsnipe     12 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Hvitkinngås     79 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Storskarv     800 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Hettemåke     - ind. Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Vipe     4 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Strandsnipe     1 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Fiskeørn     2 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Ærfugl     - ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Taksvale     10 ind. ptS Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Sandlo     2 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Sivspurv     - ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Myrsnipe     40 ind. ptS Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Krikkand     120 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Rødstilk     4 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Toppdykker     2 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Ravn     2 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Kanadagås     1 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Enkeltbekkasin     1 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Sothøne     1 ind. stasjonær Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Brunnakke     21 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Grågås     400 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Gulerle     4 ind. rastende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Gluttsnipe     5 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh, Stein Bukholm   
 Gråhegre     5 ind. næringssøkende Øra, Øs 31.8    Lagt inn med webskjema Kjell-Roger Engh   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71411&filter=alla&sortering=senaste