Oppdatert kl. 15:19 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 20. Apr 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Svartspett 19 apr
Lappspove 19 apr
Kattugle 19 apr
Enkeltbekkasin 18 apr
Gluttsnipe 16 apr
Grønlandsmåke 16 apr
Stjertand 16 apr
Tårnfalk 16 apr
Svartkråke 16 apr
Skogsnipe 15 apr
Antall arter tom. 19.4
2014:    111     Vis artslisten  
2013:    109     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Myrhauk     1 -f ptØ Neskilen, Øra, Øs 20.4      Lagt inn med webskjema Asgeir Larsen   
 Sivhauk     1 stasjonær Øra, Øs 20.4    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Dverglo     1 ind. sang/spill, ikke hekking Øra, Øs 20.4    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Hvitkinngås     3 ind. stasjonær Øra, Øs 20.4    Lagt inn med webskjema Egil Sankey Hansen   
 Kortnebbgås     1 ind. rastende Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Dverglo     2 ind. sang/spill Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Sivhauk     3 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Skjeggmeis     2 ind. stasjonær Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Dverglo     2 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Trane     1 ind. ptNV Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Sivhauk     2 ind. næringssøkende Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Hvitkinngås     5 ind. stasjonær Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Storspove     89 ind. rastende Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Lappspove     1 ind. rastende Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Laksand     3 ind. stasjonær Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Rødstilk     1 ind. rastende Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Per-Arne Johansen, Magne Pettersen   
 Storspove     41 ind. rastende Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Krikkand     30 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Toppand     18 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Steinskvett     2 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Gravand     8 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Grågås     25 ind. Øra, Øs 19.4      Lagt inn med webskjema Tommy Fredriksen   
 Musvåk     1 ind. ptN Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Fiskeørn     3 ind. overflygende Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Hønsehauk     1 næringssøkende Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Sandlo     2 ind. sang/spill Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Grønnspett     2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Svartspett     1 ind. overflygende Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Kattugle     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Spettmeis     4 ind. lokkelyd, øvrige lyder Storenga, Øra, Øs 19.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen, Magne Pettersen   
 Svartkråke     1 ind. Frevar, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Sivhauk     1 næringssøkende Storenga, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Arild Hansen, Monika Hjelm Johansen   
 Sivhauk     1 ad næringssøkende Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Arild Hansen, Monika Hjelm Johansen   
 Skjeggmeis     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Arild Hansen, Monika Hjelm Johansen   
 Stillits     2 ind. Frevar, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Skjeggmeis     2 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Tårnfalk     1 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Dverglo     1 ind. overflygende Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen   
 Bergirisk     7 ind. næringssøkende Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen   
 Sivhauk     1  Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen   
 Skjeggmeis     2 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Roar Olsen   
 Enkeltbekkasin     8 ind. næringssøkende Storenga, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Arild Hansen, Monika Hjelm Johansen   
 Steinskvett     10 ind. rastende Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Arild Hansen, Monika Hjelm Johansen   
 Hettemåke     200 ind. Frevar, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Fiskeørn     1 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Storspove     16 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Hvitkinngås     10 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Storskarv     500 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Krikkand     20 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
 Toppand     15 ind. Øratårnet, Øra, Øs 18.4    Lagt inn med webskjema Egil Ween   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71411&filter=alla&sortering=senaste