Oppdatert kl. 04:59 
Start Bli rapportør Lister Manual FREDAG 31. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Blekbrynsanger 30 okt
Svartstrupetrost 29 okt
Viersanger 22 okt
Stjertmeis 15 okt
Dverglerke 13 okt
Musvåk 7 okt
Spettmeis 5 okt
Tundralo 5 okt
Furukorsnebb 5 okt
Jordugle 3 okt
Antall arter tom. 30.10
2014:    211     Vis artslisten  
2013:    211     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 BLEKBRYNSANGER     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 BLEKBRYNSANGER?     1 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 BLEKBRYNSANGER?     1 ind. Utsira, Ro 30.10     Lagt inn med webskjema Bjørn Ove Høyland   
 Svartstrupetrost     1 1K  Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartstrupetrost     1 1K  Utsira, Ro 30.10     Lagt inn med webskjema Bjørn Ove Høyland   
 GRANSANGER, UNDERARTEN TRISTIS/ABIETINUS     4 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartkråke     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Kortnebbgås     10 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Sanglerke     10 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Måltrost     15 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Rødvingetrost     250 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Munk     18 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gransanger     12 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Bergirisk     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Sivspurv     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Vannrikse     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Jernspurv     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Rødvingetrost     4 ind. ringmerket Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Munk     8 ind. ringmerket Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Gransanger     9 ind. ringmerket Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Løvsanger     1 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Sivspurv     2 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Munk     10 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Gransanger     5 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Enkeltbekkasin     7 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Sanglerke     10 ind. Utsira, Ro 30.10    Lagt inn med webskjema Arne Klovning   
 Grågås     8 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Havsule     1 ad  Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Toppskarv     2 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Spurvehauk     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gråmåke     50 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartbak     10 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Ringdue     2 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Heipiplerke     15 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Skjærpiplerke     2 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svarttrost     90 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gråtrost     850 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Fuglekonge     3 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gjerdesmett     25 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Blåmeis     8 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Kjøttmeis     25 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Stjertmeis     10 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Kråke     30 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Ravn     2 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Stær     550 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Pilfink     2 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Bokfink     10 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Bjørkefink     5 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Grønnfink     15 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Dompap     1 ind. Utsira, Ro 30.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71246&filter=alla&sortering=senaste