Oppdatert kl. 18:38 
Start Bli rapportør Lister Manual MANDAG 24. Nov 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Polarmåke 6 nov
Gråseiler 3 nov
Brunsanger 31 okt
Blekbrynsanger 30 okt
Svartstrupetrost 29 okt
Viersanger 22 okt
Stjertmeis 15 okt
Dverglerke 13 okt
Musvåk 7 okt
Spettmeis 5 okt
Antall arter tom. 23.11
2014:    214     Vis artslisten  
2013:    215     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Sædgås     2 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Duetrost     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Svartrødstjert     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Sædgås     3 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Duetrost     1 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Enkeltbekkasin     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Tundragås     5 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Gransanger     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Rødvingetrost     50 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Snøspurv     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Sivspurv     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Dvergdykker     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Sangsvane     4 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Tundragås     6 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Kortnebbgås     11 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Dvergdykker     2 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Myrhauk     1 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Enkeltbekkasin     4 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Måltrost     1 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Rødvingetrost     100 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havørn     1 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Grågås     16 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Ravn     2 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Gråtrost     50 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Svarttrost     200 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Kråke     30 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Ringdue     2 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Spurvehauk     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Gjerdesmett     8 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Blåmeis     4 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Kjøttmeis     3 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Rødstrupe     5 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Gråsisik     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Kaie     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Stær     50 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Skjærpiplerke     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Storskarv     1 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Svartbak     5 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Gråmåke     20 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Ærfugl     10 ind. Utsira, Ro 24.11      Lagt inn med webskjema Arne Kjosås   
 Grågås     19 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Svarttrost     150 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Gråtrost     300 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Gråhegre     1 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Rødstrupe     10 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Gjerdesmett     20 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Kjøttmeis     10 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Blåmeis     5 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Heipiplerke     2 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Ringdue     3 ind. Utsira, Ro 24.11    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71246&filter=alla&sortering=senaste