Oppdatert kl. 04:38 
Start Bli rapportør Lister Manual SØNDAG 26. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Viersanger 22 okt
Stjertmeis 15 okt
Dverglerke 13 okt
Musvåk 7 okt
Spettmeis 5 okt
Tundralo 5 okt
Furukorsnebb 5 okt
Jordugle 3 okt
Turteldue 2 okt
Jaktfalk 30 sep
Antall arter tom. 25.10
2014:    209     Vis artslisten  
2013:    211     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 VIERSANGER     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 POLARJO     1 ind. trekkende Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Martin Dagsland   
 Rugde     2 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Jernspurv     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Munk     15 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Rødvingetrost     5 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Gransanger     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Gjerdesmett     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Rødstrupe     2 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Svarttrost     3 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Fuglekonge     4 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Svartmeis     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Blåmeis     2 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Kjøttmeis     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Bjørkefink     4 ind. ringmerket Utsira, Ro 25.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 VIERSANGER     1 ind. Skjeldehagen, Utsira, Ro 24.10       Lagt inn med webskjema Bjørn Ove Høyland   
 VIERSANGER     1 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 VIERSANGER     1 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Atle Grimsby   
 VIERSANGER     1 ind. stasjonær Skjeldehagen, Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Svartkråke     2 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Hornugle?     1 ind. overflygende Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Kortnebbgås     13 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Rugde     2 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Sanglerke     10 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Linerle     1 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Jernspurv     2 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Måltrost     15 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Rødvingetrost     180 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Munk     13 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gransanger     5 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Sivspurv     3 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Rødvingetrost     3 ind. ringmerket Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Munk     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Vipe     3 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Atle Grimsby   
 Kortnebbgås     20 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Rødvingetrost     300 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Måltrost     75 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havørn     1 ind. Utsira, Ro 24.10    Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Toppskarv     2 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Vandrefalk     1 ad  Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gråmåke     40 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartbak     8 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Flaggspett     1 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Heipiplerke     10 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Skjærpiplerke     2 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Rødstrupe     8 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svarttrost     55 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gråtrost     10 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Gjerdesmett     15 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Fuglekonge     5 ind. Utsira, Ro 24.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71246&filter=alla&sortering=senaste