Oppdatert kl. 07:17 
Start Bli rapportør Lister Manual TIRSDAG 21. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Stjertmeis 15 okt
Dverglerke 13 okt
Musvåk 7 okt
Spettmeis 5 okt
Tundralo 5 okt
Furukorsnebb 5 okt
Jordugle 3 okt
Turteldue 2 okt
Jaktfalk 30 sep
Gråstrupedykker 28 sep
Antall arter tom. 20.10
2014:    208     Vis artslisten  
2013:    211     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 POLARJO     1 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Grålire     1 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Duetrost     1 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10     Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Tartarpiplerke     1 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen   
 Alkekonge     4 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Tyvjo     1 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Storjo     1 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havelle     3 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Snøspurv     2 ind. Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Fjæreplytt     4 ind. Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Måltrost     9 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Rødvingetrost     18 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Munk     17 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Gransanger     11 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Sanglerke     4 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Smålom     2 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Krykkje     18 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havsule     11 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Alke?     87 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Alke?     309 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havhest     3 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Havsule     10 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Krykkje     7 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Svartand     10 ind. ptS Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Teist     2 ind. Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Ærfugl     10 ind. Jupevikshoien, Utsira, Ro 20.10      Lagt inn med webskjema Øystein Nilsen   
 Ringdue     4 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Svarttrost     18 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Gråmåke     35 ind. stasjonær Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Kråke     14 ind. stasjonær Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Gråsisik     1 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Gjerdesmett     18 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Bjørkefink     14 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Stær     100 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Rødstrupe     14 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Blåmeis     6 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Kjøttmeis     9 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Fuglekonge     8 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Grågås     4 ind. overflygende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Bokfink     12 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Grønnfink     16 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Flaggspett     1 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10     Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Havsule     1 ind. overflygende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen, Aud Tove Nilsen   
 Gulspurv     1 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen   
 Heipiplerke     7 ind. næringssøkende Utsira, Ro 20.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen   
 Sibirpiplerke     1 ind. individmerket Utsira, Ro 19.10     Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen   
 Sibirpiplerke     1 ind. ringmerket Utsira, Ro 19.10    Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon   
 Tartarpiplerke     1 ind. Utsira, Ro 19.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartkråke     1 ind. Utsira, Ro 19.10      Lagt inn med webskjema Utsira Fuglestasjon, Bjørn Ove Høyland   
 Svartkråke     1 ind. overflygende Utsira, Ro 19.10    Lagt inn med webskjema Odd Einar Svendsen   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=71246&filter=alla&sortering=senaste