Oppdatert kl. 01:32 
Start Bli rapportør Lister Manual FREDAG 19. Des 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Dvergdykker 18 nov
Alkekonge 14 nov
Toppdykker 19 okt
Lappfiskand 18 okt
Kvartbekkasin 27 sep
Jordugle 6 sep
Alke 5 sep
Fjæreplytt 4 sep
Sandløper 4 sep
Haukugle 31 aug
Antall arter tom. 18.12
2014:    157     Vis artslisten  
2013:    172     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Sangsvane     3 ad +3 1K næringssøkende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Grågås     6 ind. næringssøkende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kanadagås     15 ind. rastende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Sangsvane     3 ad +3 1K næringssøkende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kanadagås     14 ind. Kuøra, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Rødstrupe     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 3.5, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Rødstrupe     2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Svartand     6 ind. Fugletårnet, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Svartand     4 ind. næringssøkende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kvinand     1 +2 -f næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Havørn     1 ad rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråmåke     3 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Svartbak     1 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kråke     13 ind. overflygende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Sjøorre     3 ind. næringssøkende Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Spurvehauk     1 ind. rastende Leinøra sone 3.5, Gaulosen, ST 18.12      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråhegre     2 ind. overflygende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråmåke     2 ind. overflygende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråtrost     6 ind. rastende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Blåmeis     4 ind. næringssøkende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kjøttmeis     1 ind. næringssøkende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Løvmeis     2 ind. næringssøkende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Ravn     1 ind. overflygende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Skjære     7 ind. overflygende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gulspurv     5 ind. Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 18.12    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste