Oppdatert kl. 14:43 
Start Bli rapportør Lister Manual MANDAG 24. Nov 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Dvergdykker 18 nov
Alkekonge 14 nov
Toppdykker 19 okt
Lappfiskand 18 okt
Kvartbekkasin 27 sep
Jordugle 6 sep
Alke 5 sep
Fjæreplytt 4 sep
Sandløper 4 sep
Haukugle 31 aug
Antall arter tom. 23.11
2014:    157     Vis artslisten  
2013:    171     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Varsler     1 ind. næringssøkende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 23.11    Lagt inn med webskjema Emil Krokan, Torgeir Krokan   
 Svartand     33 ind. næringssøkende Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Siland     2 næringssøkende Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Svartand     3 ind. næringssøkende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Ærfugl     50 ind. overflygende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Kråke     50 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Kråke     150 ind. overflygende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Kaie     40 ind. overflygende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Svartbak     1 ind. rastende Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Sjøorre     16 ind. næringssøkende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Ærfugl     500 ind. næringssøkende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 23.11      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Horndykker     6 ind. overflygende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.11    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik, Georg Bangjord   
 Kvinand     7 ind. næringssøkende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.11    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik, Georg Bangjord   
 Svartand     6 ind. overflygende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.11    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik, Georg Bangjord   
 Siland     6 ind. næringssøkende Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.11    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik, Georg Bangjord   
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste