Oppdatert kl. 07:38 
Start Bli rapportør Lister Manual TORSDAG 18. Sep 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Jordugle 6 sep
Alke 5 sep
Fjæreplytt 4 sep
Sandløper 4 sep
Haukugle 31 aug
Sivhauk 31 aug
Varsler 31 aug
Steinvender 18 aug
Svartspett 17 aug
Rustsnipe 16 aug
Antall arter tom. 17.9
2014:    152     Vis artslisten  
2013:    165     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 TUNDRAGÅS     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Nøttekråke     1 ind. Bjørkhammeren, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Rødvingetrost     1 ind. sang/spill, ikke hekking Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Bokfink     12 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Brunnakke     23 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Tjeld     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Sandlo     10 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Dvergsnipe     2 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Myrsnipe     7 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Grågås     1400 ind. Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Ringdue     1 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Vandrefalk     1 ind. overflygende Fugletårnet, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Grågås     1773 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Kortnebbgås     8 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Brunnakke     13 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Krikkand     22 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Stjertand     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Brushane     6 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Gluttsnipe     1 ind. Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Stokkand     2 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråhegre     6 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Stokkand     1 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kvinand     4 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gråtrost     - ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Blåmeis     1 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kjøttmeis     2 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Løvmeis     1 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Stær     5 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Grønnsisik     2 ind. Volløya, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Stokkand     19 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kvinand     14 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Siland     20 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Ærfugl     67 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Svartand     3 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Sjøorre     1 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Smålom     3 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Spettmeis     1 ind. Bjørkhammeren, Gaulosen, ST 17.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Stokkand     143 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Smålom     3 ind. sjøområdet utenfor Mule, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Svartand     9 ind. sjøområdet utenfor Mule, Gaulosen, ST 17.9    Lagt inn med webskjema Dag Olav Bollingmo, Erik Bangjord   
 Grågås     1140 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 16.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Brunnakke     1 næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 16.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Sandlo     3 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 16.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Brunnakke     4 ind. næringssøkende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 16.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Krikkand     5 ind. næringssøkende Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 16.9      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Trepiplerke     1 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 16.9     Lagt inn med webskjema Trond Hervik   
 Sivspurv     1 ind. rastende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 16.9    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Heipiplerke     15 ind. rastende Gaulosen, ST 16.9    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Tjeld     23 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 16.9    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Lappspove     1 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 16.9    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste