Oppdatert kl. 23:35 
Start Bli rapportør Lister Manual TIRSDAG 3. Mar 2015
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Vipe 2 mar
Sædgås 2 mar
Svartspett 21 feb
Flaggspett 21 feb
Gråsisik 21 feb
Grågås 19 feb
Stær 16 feb
Hettemåke 14 feb
Laksand 11 feb
Granmeis 9 feb
Antall arter tom. 2.3
2015:    55     Vis artslisten  
2014:    42     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2015 og 2014
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Varsler     1 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær, Kjell Jostein Woldvik   
 Tjeld     3 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær, Kjell Jostein Woldvik   
 Kanadagås     12 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær   
 Varsler     1 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Tjeld     3 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Stokkand     - ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær, Kjell Jostein Woldvik   
 Svartand     5 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær, Kjell Jostein Woldvik   
 Siland     2 ad overflygende Volløya, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær   
 Stokkand     6 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 3.3      Lagt inn med webskjema Frank Robert Lyngvær   
 Svartand     5 ind. sjøområdet utenfor Mule, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Trond Haugskott   
 Stokkand     85 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Storskarv     1 ind. næringssøkende sjøområdet utenfor Mule, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Svartand     5 ind. næringssøkende Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Kvinand     12 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Havørn     2 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 3.3    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 SÆDGÅS     3 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Sangsvane     7 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Kanadagås     12 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Grågås     4 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Sangsvane     1 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Vipe     2 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Vipe     2 ind. rastende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Morten Martinsen   
 Sangsvane     1 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Morten Martinsen   
 Kanadagås     12 ind. næringssøkende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Storskarv     1 ind. rastende Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Stokkand     6 ind. Volløya, Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg, Arnt Stavne   
 Kvinand     14 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Gråmåke     6 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Svartand     3 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Kråke     100 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Siland     2 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Storskarv     2 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Havelle     1 næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Øystein Hegge   
 Svartand     3 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Morten Martinsen   
 Kvinand     4 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 2.3      Lagt inn med webskjema Morten Martinsen   
 Svartand     3 ind. næringssøkende Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kvinand     2 +3 næringssøkende Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kråke     100 ind. overflygende Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kvinand     1 rastende Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Blåmeis     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Kjøttmeis     2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Grønnfink     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Gulspurv     4 ind. lokkelyd, øvrige lyder Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Ravn     1 ind. overflygende Sundet, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Dompap     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Sundet, Gaulosen, ST 1.3      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle, Brit Eldrid Barstad   
 Svartand     3 -f næringssøkende Gaulosen, ST 1.3    Lagt inn med webskjema Erik Bangjord   
 Kvinand     5 ind. næringssøkende Gaulosen, ST 1.3    Lagt inn med webskjema Erik Bangjord   
 Havørn     1 ind. overflygende Gaulosen, ST 1.3    Lagt inn med webskjema Erik Bangjord   
 Svartand     1 +2 +6 ind. Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 1.3    Lagt inn med webskjema Thomas Kvalnes, Oddvar Heggøy   
 Kvinand     5  Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 1.3    Lagt inn med webskjema Thomas Kvalnes   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste