Oppdatert kl. 16:24 
Start Bli rapportør Lister Manual TORSDAG 23. Okt 2014
Sibirske spurvefugler
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Bilder med kommentarer  
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Toppdykker 19 okt
Lappfiskand 18 okt
Kvartbekkasin 27 sep
Jordugle 6 sep
Alke 5 sep
Fjæreplytt 4 sep
Sandløper 4 sep
Sivhauk 31 aug
Haukugle 31 aug
Varsler 31 aug
Antall arter tom. 22.10
2014:    155     Vis artslisten  
2013:    168     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Grågås     130 ind. næringssøkende Brååkrene sone 4.3, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Grågås     50 ind. overflygende Brååkrene sone 4.3, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Sangsvane     2 ad +3 1K overflygende Brååkrene sone 4.3, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Grågås     13 ind. rastende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Kortnebbgås     43 ind. rastende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Brunnakke     2 ind. næringssøkende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Gravand     2 ind. næringssøkende Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Grågås     15 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Brunnakke     7 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Brunnakke     5 ind. rastende Gaula, Bråleiret-Leinøra sone 3.3, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Gravand     1 ad +1 1K næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Sangsvane     2 ad +3 1K næringssøkende Kuøra, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Krikkand     4 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Rødstrupe     1 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Stokkand     4 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Siland     2 ind. næringssøkende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Svartbak     3 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Gråhegre     1 ind. overflygende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Sjøorre     5 ind. næringssøkende Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Svartand     20 ind. næringssøkende Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Horndykker     2 ind. næringssøkende Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Ærfugl     800 ind. Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Siland     10 ind. Brekkgrunnen sone 2.1, Gaulosen, ST 22.10      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Gråtrost     8 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Kvinand     1 -f næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Kjøttmeis     2 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Skjære     2 ind. stasjonær Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Løvmeis     1 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Blåmeis     13 ind. næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Stokkand     1 næringssøkende Leinøra naturreservat, Gaulosen, ST 22.10    Lagt inn med webskjema Kjell Jostein Woldvik   
 Bergand     17 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Myrsnipe     12 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Myrsnipe     5 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Kortnebbgås     43 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Grågås     90 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Brunnakke     16 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Sangsvane     2 ad +3 1K  Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Myrsnipe     7 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Rødstrupe     2 ind. Leinøra sone 4.1, Gaulosen, ST 21.10    Lagt inn med webskjema Svein Gjelle   
 Horndykker     3 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Smålom     1 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Svartand     37 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Sjøorre     9 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Siland     20 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Ærfugl     150 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Ærfugl     220 ind. Bråleiret sone 3.4, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Stokkand     17 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Hettemåke     12 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Fiskemåke     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Gråmåke     64 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 21.10      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste