Oppdatert kl. 06:34 
Start Bli rapportør Lister Manual ONSDAG 3. Sep 2014
Fennoscandia Birds
Oljeskadde sjøfugler
Tropikktrekkere
Arktiske måker
Jomfruland fuglestasjon
Utsira fuglestasjon
Store Færder Ornitologiske Stasjon
 DIVERSE 
LRSKs funnstatus
Siste bilder 
Dagens artsliste
 DAGENS OBSERVASJONER  
Histogram
Antall observasjoner per dag de siste to ukene.
Kart
Vis observasjonene på kart.
 LENKER  
Observasjoner for mobil
Observasjoner for Wap
 ARTSLISTE 
Siste arter
Varsler 31 aug
Haukugle 31 aug
Sivhauk 31 aug
Steinvender 18 aug
Svartspett 17 aug
Rustsnipe 16 aug
Tårnfalk 9 aug
Tundralo 6 aug
Tundrasnipe 1 aug
Toppmeis 19 jul
Antall arter tom. 2.9
2014:    148     Vis artslisten  
2013:    164     Vis artslisten  
Sammenlign artslister 2014 og 2013
Dato:
 
Fylke:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Oppdater | Nullstill
 Stjertand     5 -f Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Myrsnipe     36 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Sandlo     28 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Dvergsnipe     24 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Brushane     28 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Heilo     47 ind. overflygende Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Gluttsnipe     7 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Strandsnipe     1 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Tjeld     48 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Grågås     508 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Sivspurv     1 ind. Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Heipiplerke     15 ind. Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Linerle     3 ind. Øyamelen sone 3.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Låvesvale     5 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Gluttsnipe     1 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Rødstilk     1 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Siland     26 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Kvinand     10 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Stokkand     3 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Gråhegre     5 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Storskarv     5 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Steinskvett     2 ind. Øysand sone 2.2, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Stær     18 ind. Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Laksand     16 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Kvinand     1 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Gråhegre     1 ind. Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 2.9      Lagt inn med webskjema Øyvind Aas   
 Brushane     14 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Heipiplerke     1 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Dvergsnipe     5 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Grågås     750 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Strandsnipe     1 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Sandlo     4 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Myrsnipe     3 ind. Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Håkon Lasse Leira   
 Grågås     23 ind. rastende Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Grågås     100 ind. ptV Volløya-Leinøra, sone 4.1, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Bokfink     2 ind. Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Gransanger     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Gluttsnipe     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Rødstrupe     1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Linerle     5 ind. næringssøkende Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Rødvingetrost     1 ind. sang/spill, ikke hekking Volløya, Gaulosen, ST 1.9      Lagt inn med webskjema Brit Eldrid Barstad, Svein Gjelle   
 Linerle     5 ind. Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Strandsnipe     2 ind. Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Heipiplerke     3 ind. Fugletårnet, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Vipe     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Krikkand     3 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Låvesvale     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Brushane     2 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Gluttsnipe     1 ind. Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
 Trane     8 ind. rastende Storøra sone 3.2, Gaulosen, ST 1.9    Lagt inn med webskjema Olav Hovlandsvåg   
Neste » Søk etter art | Søk etter lokalitet
 Lenke til denne visningen: http://www.artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=70175&filter=alla&sortering=senaste